aveno

  • [botaniko] G. (Avena el poacoj) de unujaraj herboj kun spiketoj pendantaj sur longaj, maldikaj pedunkletoj k konsistantaj el po 2-8 floroj komune kovritaj de glumo k individue de glumetoj; ĉ. 25 sp-oj el la mezvarmaj regionoj de Eŭropo, Azio k Afriko, el kiuj la kultiva aveno (A. sativa) estas ekonomie grava.
  • [KOMUNUZO] Sp de aveno (kultiva aveno) k precipe ties grajnoj uzataj kiel karakteriza nutraĵo por ĉevaloj, sed ankaŭ en diversaj formoj kiel manĝaĵo por homoj: [kuirarto] avenkaĉo; aven·flokoj.
  • grenx ,

    Eble rilatitaj:

    florx, legomx,