ciklameno

ciklamen/o

[ BOTANIKO] G. (Cyclamen el primolacoj) de plurjaraj herboj kun tubera, subtera tigo, kun baza rozeto el korformaj folioj k kun longe pedunklaj, kliniĝantaj, blankaj, rozaj aŭ ruĝaj floroj havantaj retrofleksajn petalojn; 19 sp-oj el Eŭropo, la Mediteranea regiono, SU Azio k Somalio, pluraj (k multaj kf-oj) pororname kultivataj.
ciklameno

ciklameno


Iel rilatitaj:

BOTANIKO florx herbx tuberx