[ botaniko] G. (Alyssum el brasikacoj) de herboj k arbustetoj, kies folioj surhavas pli-malpli densan harkovraĵon grizan, blanketan aŭ glaŭkan; ĉ. 190 sp-oj el Eŭropo, Azio k N Afriko, pluraj kultivataj, precipe en rokĝardenoj.

Iel rilatitaj:

arbustx botanikx brasikx florx herbx