[botaniko] G. ( Agrimonia el rozacoj) herboj kun lanugaj, plume kunmetaj folioj, kun longforma grapolo el flavaj, mallonge pedunklaj floroj, havantaj daŭran kalikon, kiu ĉesupre portas multajn hokajn dornetojn, alkroĉiĝantajn al bestoj: la floroj k folioj estas adstringaj; 15 sp-oj el la hemisfero k C k S Afriko, i.a. A. eupatorium.

Iel rilatitaj:

agrimonix herbx rozx