aneto

[botaniko] G. (Anethum el apiacoj) de 1 aŭ 2 sp-oj de unujaraj herboj el E Mediteranea Eŭropo, N Afriko k U Azio; plej konata sp.: A. graveolens, kultivata por spicaj junaj folioj k ŝosoj uzataj por saŭcoj, k por umbeloj uzataj por konfitado de kukumoj.
anizo, fenkolo, ilicio. [VIDU] anetolo.
anetoIel rilatitaj:

anizx apix herbx legomx spicx