cirsio

cirsi/o

[ BOTANIKO] G. (Cirsium el asteracoj) de unu-, du- k plur-jaraj herboj kun ĝenerale dornaj tigoj k folioj, kun violetaj, flavaj aŭ malofte blankaj, tubetfloraj kapituloj; diferencas de karduo i.a. pro akeno kun tufo el plumecaj haroj; ĉ. 250 sp-oj, N-hemisferaj, pluraj kultivataj por ornamo, kelkaj kun manĝeblaj folioj aŭ radikoj.
kardo, karduo.

Iel rilatitaj:

BOTANIKO asterx dornx herbx kardux kardx