cimbalario

cimbalari/o

[ BOTANIKO] G. (Cymbalaria el skrofulariacoj), parenca al linario, diferenca de ĝi i.a. pro mane lobaj folioj iom similaj al tiuj de hedero; 9 sp-oj el Eŭropo, SU Azio k N Afriko.
  • mura cimbalario
    Sp. de cimbalario (C. muralis, SIN. Linaria cymbalaria) el Eŭropo, plurjara herbo kun hele violetaj floroj unuope akselaj; kreskas en rok- k mur-fendoj, kultivata en rokĝardenoj.

    Iel rilatitaj:

    BOTANIKO hederx herbx linarix skrofularix