brizo

[ METEOROLOGIO] Regule okazanta vento, vertikale ascenda k kaŭzata de la varmiĝo de la malsupra tersurfaco (indico 4-6 de la Boforta skalo): marborda brizo blovas de maro al tero tage k de tero al maro nokte; glaĉera brizo.

 • briz/o²
  [ BOTANIKO] G. (Briza el poacoj) de unu- k plurjaraj herboj kun larĝaj, pendaj spiketoj en maldensa paniklo; ĉ. 202 sp-oj el Eŭropo, Azio k S Ameriko.
  brizx

  brizx


  Iel rilatitaj:

  BOTANIKO METEOROLOGIO herbx pox ventx