buftalmo

[ BOTANIKO] G. (Buphthalmum el asteracoj) de plurjaraj herboj kun flavaj, radiaj kapituloj similaj al tiuj de astero; 2 sp-oj el EŇ≠ropo k U Azio, pororname kultivataj.

Iel rilatitaj:

BOTANIKO asterx herbx