armerio

[botaniko] G. (Armeria el plumbagacoj) de malaltaj, tufiĝantaj plantoj-plurjaraj herboj k unu arbusteto-kun lancet- lini-formaj folioj k kun kapformaj glomeruloj, sub kiuj sidas membraneca involukro; ĉ. 100 sp-oj el Eŭropo, N Afriko, SU Azio k Ameriko.

Iel rilatitaj:

arbustx herbx plantx plumbagx