[ botaniko] G. (Alopecurus el poacoj) de unu- k plur-jaraj herboj kun ovoida aŭ cilindra, multarista spiko; 36 sp-oj el la mezvarmaj regionoj de la N hemisfero k S Ameriko. SIN. vulpo· vosto.

Iel rilatitaj:

botanikx herbx pox spikx vostx vulpx