lino

*lin/o

[ZOOLOGIO] G. (Linum el linacoj) de plantoj-unu- kaj plur-jaraj herboj, arbustetoj kaj malaltaj tufarbustoj-kun malgrandaj, sidaj, integraj aŭ malmulte dentaj folioj, kun regulaj, 5-nombraj, blankaj aŭ okulfrape koloraj (ofte bluaj) floroj kaj kun 8- aŭ 10 kameraj kapsuloj; ĉ. 180 sp-oj el la mezvarmaj, Mediteranea kaj subtropikaj regionoj, pluraj kultivataj por ornamo kaj unu (L. usitatissimum) multe utiligata, parte por la teksaĵindustrio (la kf fibrolino), parte por la semoj, el kiuj oni ricevas oleon (la kf. oleolino): la prilaboristoj de lino kombita (X). [VIDU] linoleo, linoleumo.
 • linaĵo (Z)
  Teksaĵo el lino: sep anĝeloj, vestite per linaĵo pura kaj luma (N).
  tolaĵo.
 • linoleata acido
  Nesaturita esenca grasacido, C17H31COOH, troviĝanta i.a. en linoleo.
 • linsemo
  Semo de lino: linsema faruno.
 • asterolino
  [BOTANIKO] G. (Asterolinon el primolacoj) de 2 sp-oj de malgrandaj, unujaraj herboj el la Mediteranea regiono, N Afriko kaj U Azio.

  lino


  Iel rilatitaj:

  asterolinx batistx damaskx grenx herbx olex robx ŝtofx