centranto

centrant/o

[ BOTANIKO] G. (Centranthus el valerianacoj) de unu-, du- k plur-jaraj herboj, kies floroj, cume ariĝintaj, havas tubforman k spronohavan korolon k nur unu stamenon; 9 sp-oj el Eŭropo k la Mediteranea regiono, kelkaj, precipe la ruĝa centranto (C. ruber), kultivataj por okulfrape koloraj floroj.

Iel rilatitaj:

BOTANIKO herbx