[ botaniko] G. (Agapanthus el aliumacoj) de plurjaraj herboj kun rizomo, kun floroj en umbeleca infloresko sur longa tigo k kun alaj semoj; 9 sp-oj el S Afriko, i.a. A. africanus por orname kultivata.

Iel rilatitaj:

botanikx florx herbx ornamx