bemerio

[ BOTANIKO] G. (Boehmeria el urtikacoj) de plurjaraj herboj, arbustoj k arboj, monoikaj aŭ dioikaj, ne urtikecaj, kun alternaj aŭ kontraŭe duopaj folioj k kun floroj en akselaj spikoj aŭ glomeruloj; ĉ. 80 sp-oj, tropikaj k N-subtropikaj, el kiuj ramio.

Iel rilatitaj:

BOTANIKO herbx urtikx