[botaniko] G. (Alchemilla el rozacoj) de malaltaj plurjaraj herboj kun petiolaj, pli-malpli mane lobaj, kvazaŭdividaj aŭ dividaj folioj k kun malgrandaj, flave verdaj floroj; ĉ. 250 sp-oj el la mezvarmaj regionoj k tropikaj montaroj. SIN. dam·mantelo.

Iel rilatitaj:

alĉemilx florx herbx mantelx rozx