armoracio

[botaniko] G. (Armoracia el brasikacoj) de plurjaraj herboj kun tubera radiko, kun folioj kutime simplaj, la elbazaj grandaj k en rozeto, la nebazaj malgrandaj, kun blankaj, odoraj floroj en grapoloj k kun longe pedunklaj, elipsoidaj silikvoj; 4 sp-oj hejmaj de E k SE Eŭropo ĝis Siberio k en NE Ameriko.
  • kampara armoracio
    Sp. de armoracio (A. rusticana, SIN. Cochlearia armoracia). SIN. kreno.

    Iel rilatitaj:

    brasikx herbx krenx