opinii

*opini/i (tr)

Kredi, ke iu aŭ io estas ia; sen objektiva pruvo rigardi iun aŭ ion kiel havantan ian econ: ĉiu opiniis siajn idojn la plej belaj (Z); ĉu vi opinias min kapabla por tiu malbonaĵo? (Z); ne opiniu vin saĝa (Z); ŝi opiniis sin ankoraŭ pli nobla (Z); ŝi opiniis nekonvena respondi pri tio (Z); la princo opiniis, ke tute ne povas esti alie (Z); figuroj, el kiuj kelkajn, kiel ŝi opiniis, ŝi rekonis (Z); ŝi estis opiniata brava kaj honesta (Z); ili estis opiniataj fidindaj (X); la publiko kutimas opiniadi ĉiun atakanton bravulo kaj ĉiun atakaton kulpulo (Z).
 • opinio
  1. Maniero pensi aŭ juĝi, bazita ne sur scienca aŭ filozofia rezonado, sed sur propraj personaj konsideroj: en ĉiu kranio regas aparta opinio (Z); mia opinio estas: Prenu mem akvon! (Z); propra opinio ne estas leĝo por alia (Z); tiu opinio tamen post pli atenta pripenso montriĝas al ĉiu kiel bela sofismo (Z); ŝanĝi sian opinion pri iu; laŭ mia opinio (Z) (ŝajnas al mi); mi restas nun ĉe tiu sama opinio, kiun mi esprimis (Z); mia persona opinio estas, ke nia respondo devas esti la plej kategoria (Z); arte fabrikita opinio (Z).
  1. Vidpunkto aŭ pritakso, kiun esprimas konsultita persono aŭ organizo kiel kontribuon al justica, leĝodona aŭ administra proceduro: opinio de ekspertizisto, de arbitracianto; opinio de parlamenta komisiono; motivita opinio; la Internacia Kortumo donas konsultajn opiniojn responde al demandoj de la organoj de UN.
 • opiniamo
  Alteniĝo al siaj opinioj: se ĉiu aparte volus ĝin el pura persona opiniamo ŝiri laŭ sia plaĉo [...] (Z).
 • jesopinia
  Havanta jesan opinion: krom escepto de unu, ili ĉiuj estis jesopiniaj pri tio (Z).
 • popolopinio, publikopinio
  Opinio, ĝenerale kredata de la publiko, de la popolamaso: fronti, malŝati, gvidi, manovri la popolopinion; la gazetaro estas supozata esprimi la publikopinion. [VIDU] opinisondo.
 • samopinii (ntr)
  Havi saman opinion: li samopinias kiel mi en ĉiuj aferoj.

  opinii


  Esprimoj

  Adopti opinion.
  Aŭdi plej diversajn opinioj.
  Diri libere sian opinion.
  Diskonigi sian opinion per la kanalo de la revuo.
  Diversaj fluoj de opinioj.
  En ĉiu kranio estas sia opinio.
  Entute konsenti kun.
  Estas abismo inter tiuj du opinioj.
  Estis konvenite ke.
  Ili akordas kiel akvo kaj fajro.
  Kolekti la opiniojn de la amikoj.
  Konfirmiĝis la opinio, ke...
  La fluktuado, la diverseco de la opinioj.
  La opinio de la publiko estas indiferenta por multaj artistoj.
  La opinioj ŝajnas kristaliĝi al unueca solvo de la problemo.
  La publiko, kutimanta opiniadi ĉiun atakanton bravulo kaj ĉiun atakaton kulpulo.
  Laŭ mia opinio vi estas malprava.
  Li multe suferis pro siaj opinioj.
  Lia opinio ne multe pezas en la pesilo.
  Mi havas alian opinion, sed ne volas enŝovi min kun mia opinio.
  Mi opinias tute same kiel vi, tute malsame (alie) ol vi.
  Mi pensas, do mi estas.
  Mia opinio baziĝas sur 19-jara sperto.
  Opinio persona, komuna, populara, tre prudenta, ortodoksa, ne konforma, rekte kontraŭa al, arte fabrikita, bazita sur, fundamentita.
  Opinion formuli, gardi, konservi, ŝanĝi, revizii, bazi sur (realaĵo).
  Opona opinio.
  Post la diskuto, la opinioj ankoraŭ pli diverĝis.
  Pri tio, ĉies opinioj konsentas.
  Sanĝi sian opinion, sub la influo de antaŭkongresa agitado.
  Sin apogi sur ies opinio.
  Tiu artikolo ne spegulas la opinion de la redakcio.
  Tiu propono estas laŭ mia opinio tre prudenta.
  Vera opinio montriĝas en ebrio (En ebrio estas vero).
  Ĉu vi opinias min kapabla por tia malnobla ago ?
  Ŝi estas virino pli malfeliĉa, ol kiom mi opiniis.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  , , , , , , (ad)o, , malliberulo, , opinio, opinii,opinio,

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  certa
  diversaj
  esti partia
  evidenta
  kontraŭa
  kvazaŭa
  naiva
  pseŭda
  supoza

  altrudi perforte
  jesi silente
  kredi je
  adopti
  agnoski
  akrediti
  aliĝi
  alkalkuli inter
  alpreni
  ampleksi
  antaŭmeti
  apogi
  aprezi
  aprobi
  aserti
  cedi
  certigi
  deci
  decidi
  decidiĝi pri
  defendi
  deklari
  diskuti
  disputi
  dubi
  elekti
  enbrakigi
  enteni
  esprimi
  estimi
  favori
  firmigi
  fondi sur
  forĵuri
  havi
  heziti
  insisti
  interkonsenti
  kapjesi
  konfesi
  konsideri
  konveni
  konvinki
  laŭliniiĝi
  laŭviciĝi
  malkonfesi
  mistrakti iun
  modifi
  necesi
  partianiĝi kun iu
  perfidi sian partion
  plaĉi
  plene subteni
  plifortigi
  pravi
  pruvi
  rajtigi
  refuti
  rezignacii
  rezigni
  sin dediĉi al
  subteni
  varii
  viciĝi inter
  ŝajni
  ŝanĝi

  akordo
  amsento
  antaŭjuĝo
  argumento
  arlekeno
  averto
  avizo
  bonkoreco
  decido
  deirpunkto
  estimo
  favorkoreco
  ideo
  impreso
  kameleono
  kaŭzo
  kialo
  konjekto
  konvinko
  kredo
  kredokonfeso
  laŭ liaj asertoj
  motivo
  obĵeto
  pensmaniero
  plena de antaŭjuĝoj
  prognozo
  proo
  rekomendo
  rezono
  senco
  sento
  startpunkto
  taksado
  tezo
  ventomontrilo
  verdikto
  vidpunkto
  ĵuraliĝo
  ŝangemulo

  Ankaŭ vidu:

  agnoski aserti. atenta. bazo. blufi diskuti. dubi. elekti. gazeto. hipokriti. informi. juĝi. kongreso. konsideri. kredi. konkludi mensogi. motivo pensi. politiko. pruvi. sincera. sociologio. tezo vero.

  Iel rilatitaj:

  adoptx agnoskx akordx akreditx al ampleksx amx aplaŭdx apogx aprezx aprobx argumentx arlekenx artikolx asertx atentx avertx avizx bazx blufx bonx brakx cedx certx decidx decx dediĉx defendx deklarx dirx diskutx disputx diversx dubx elektx enketx esprimx estimx evidentx famx favorx fidx firmx fondx fortx gazetx havx hezitx hipokritx idex impresx influx informx insistx jes juĝx kalkulx kameleonx kapablx kaŭzx kial klarx komunx konfesix konfesx kongresx konjektx konkludx konsentx konsiderx kontraŭ konvenx konvinkx konx korx kredx kulpx kutimx kvazaŭ linix manierx mensogx metx modifx montrx motivx naivx necesx noblx obĵetx partix pensx perfidx personx plaĉx politikx popolx popularx pravx prenx pro problemx prognozx proponx prudentx pruvx pseŭdx publikx punktx rajtx refutx rekomendx rezignacix rezignx rezonx rilatx samx sencx sentx sincerx sociologix socix spegulx spertx starpunktx starx subtenx supozx taksx tenx teorix tezx traktx trovx trudx varix ventx verdiktx verx vicx vidx voĉdonx ĝentilx ĵurx ŝajnx ŝanĝx