pensi

*pens/i

 1. (ntr) Ekzerci la kapablon, per kiu oni formas kaj kunligas ideojn: mi pensas, do mi ekzistas (B); mi estas tro laca, por klare pensi; kiu multe babilas, pensas malmulte (Z); li parolis ne pensinte; libere pensi; tio donas al vi ion por pensi!
  rezoni.
 1. Ekzerci tiun kapablon okaze de difinita objekto:

a) (pri) pensi pri tiu demando oni povos nur post la paso de longa tempo (Z); ŝi pensas pri kampo kaj aĉetas ĝin (X); ŝi iris kaj pensis pri nenio (Z); oni povis pensi nur pri ĝojoj kaj plezuroj (Z); pri tio vi pensas malpli ol pri via marĉeja princino! (Z); nun pensu (zorgu) iom ankaŭ pri viaj propraj infanoj! (Z); antaŭ ĉio pensu pri vi mem! (Z); ĝi pensis pri tio, kiel ĝi estis mokata kaj persekutataj; ĝi tute ne pensis pri tio, kiom multe da okuloj ĝin sercadis (Z);
b) kun neŭtra objekto (tr): tiu nur ripetas, kion aliaj pensis antaŭ li; ŝerce dirite, cele pensite (Z).
 1. Havi motivon por supozi, opinii:

a) (+ subprop.): mi kredeble ne povos veni, ĉar mi pensas, ke mi mem havos hodiaŭ gastojn (Z); mi pensas, ke jes; ĉiu, kiu ŝin vidis, povis pensi, ke li vidas la patrinon (Z); sur la lago naĝis blankaj cignoj, pri kiuj oni antaŭe pensis, ke ili estas ŝaŭmo (Z); ĉu vi pensas, ke ŝi volus naĝi? (Z); ni ne estas tiel naivaj, kiel pensas pri ni kelkaj personoj (Z);
b) (kun neŭtra objekto) (tr + pri) kion vi pensas pri mia projekto? (B).
 1. (+ infinitivo) Intenci: kiam vi eliris el nia magazeno, mi pensis kuratingi vin sur la strato (Z); mi pensas kaŝi indiferentecon, dum mi ŝajnigas min indiferenta (Z); kion vi pensas fari?
 • penso
  Tio, kion oni pensas: diversaj pensoj, pezaj kaj maldolĉaj, iris tra la kapo de G. (Z); libere eldiri sian penson; pensoj iras trans limo sen pago kaj timo (Z); estas malfacile sekvi viajn pensojn (Z); tio okupis liajn pensojn (Z); li povosciis plene esprimi siajn pensojn en tranĉskulptita peco da ligno (Z); li, la penso de ŝia amo, ŝia tuta fiero (Z); penso pri io, al iu. [VIDU] fadeno.
 • pensado
  La kapablo, per kiu ni pensas kaj ekzercado de tiu kapablo: pensado estas neebla sen lingvo; ŝia eta kapo kliniĝis sub la pezo de la pensado.
 • pensema
  Inklina, kutimiĝinta al pensado.
 • pensiga
  Prezentanta temon por pensado, inspiranta pripenson.
 • pensulo, pensisto
  Homo, kiu kutimas profunde pensadi: legado de verkoj de la grandaj pensistoj (Z); oni ne bezonas esti pensisto, por tion diveni.
  filozofo.
 • antaŭpensi (tr)
  Prepari en penso, antaŭ ol agi: antaŭpensita krimo; pro ia neantaŭpensita eraro de nia flanko (Z).
 • ekpensi (ntr)
  Abrupte ricevi en la menson ian penson: ĉu vi ekpensis iam pri tio, kio propre levis la homaron tiel alte super ĉiuj bestoj? (Z); kio! ĉar viro ekpensas edziĝi kun ni, tial estas necese [...] (Z); ĝi sidis en angulo [...] , tiam ŝi pretervole ekpensis pri la freŝa aero kaj la lumo de la suno (Z); ĉe tiu ekpenso li stariĝis.
 • *elpensi (tr)
  Rezultigi ion per penso: ili elpensis tutan historion (Z); elpensi malbonon (X), mensogon (X); mi simple elpensadis vortojn, penante, ke ili estu kiel eble plej mallongaj (Z); elpensi aparaton (B); li pulvon ne elpensis (Z).
  eltrovi, inventi, malkovri.
 • elpenso
  Produkto de penso: la dormo estas bela elpenso! (Z); 'Mensogo kaj elpenso!' li diris (Z).
 • elpensinto
  Tiu, kiu estigis ion novan per sia penso: kiom da suferoj kaj mokoj la elpensinto (de la vapormaŝino) devis elporti! (Z).
 • enpensa
  Absorbita en ia penso: ĝi estis ĉiam silenta kaj enpensa (Z); ŝi enpense staris apud la pomarbo (Z); li fariĝis ĉe tio tute enpensigita (Z); ĉiu timas enpensiĝi serioze eĉ unu minuton pri la mokata ideo (Z); Helga enpensiĝinte klinis sian kapon (Z).
  mediti.
 • krompenso
  Kaŝita penso.
 • nepensebla
  Tia, ke oni ne povas aŭ volas pensi pri ĝi: tio estas nepensebla solvo; instinktoj, sentoj, rememoroj, kiuj forturnis ĝin de tiu vojo, kiuj faris ĝin nepensebla por ĝi (Z).
 • *pripensi (tr)
  Uzi siajn mensajn fortojn super iu objekto, por atingi juĝon aŭ decidon: vi aŭtomate ripetis tion, kion vi supozeble neniam pripensis (Z); ni vivas ĉi tie de pli longatempe ol ŝi, tion ĝi devus pripensi! (Z); pripensi respondon (X); ne pripensu malbonon kontraŭ via proksimulo (X); donante nenion pretan, pripensitan kaj elprovitan (Z); nepripensita parolo (X); (abs) pripensu malrapide kaj agu decide (Z); ne turnu atenton sur tion, kion diras Petro aŭ Johano, sed pripensu mem! (Z).
  konsideri, mediti, pesi, projekti.
 • pripensado
  Ago de tiu, kiu pripensas: post pli longa pripensado li trovis [...] (Z); ne penu riĉiĝi, forlasu vian pripensadon (X).
 • pripensema
  Inklina al pripensado: vi estas tre pripensema kaj prudenta homo (Z).
 • senpripensa
  Ne havanta inklinon aŭ kutimon pripensi: malserioza kaj senpripensa karaktero; de senpripensa rekomendo venas ploro kaj plendo (Z); kiu ĉion senpripense parolas, aŭdos tion, kion li ne volas (Z); la semitaĵo, kiun ni ŝutis en senpripenseco (Z).
  frivola, vanta.
 • kaŝpenso
  Penso, kiu gvidas ies agadon, sed kiun tiu kaŝas, por pli certe atingi la celon.
 • liberpensa
  Ne agnoskanta dogmojn: li aliĝu al komunumo liberpensa (Z).
 • liberpensulo
  Homo liberpensa: liberpensulo, kiu oficiale apartenas al la komunumo hebrea (Z).
 • profundpensa
  Tia, ke oni ĝin serioze, profunde pripensis: profundpensa analizo de la esenco de amo (Z); volu nun rakonti fabelon, ian profundpensan kaj edifan (Z); eksterordinare profundpensa opinio (Z).
 • trudpenso
  Obsedo.

  pensi


  Esprimoj

  Antaŭpensita, besta krimo. Diri al si en la pensoj.
  Diri al si en la pensoj. elpensi.
  Elpensi, teksi, kulpi mensogon.
  Eraroj de juneco kaj manko de pripenso.
  La ago sekvis la penson.
  La filozofian ŝtonon, la pulvon li ne elpensis.
  La vortoj estas la vehikloj de la penso.
  Legado de verkoj de la grandaj pensistoj.
  Li komencis dronigadi siajn pensojn kaj sin mem en brando.
  Libere eldiri sian penson.
  Libereco de kredo, de la gazetaro (preslibereco), de la penso.
  Mi pensas, do mi estas.
  Novaj, ĝis nun ne konataj pensoj atakis la kapon de la juna virino.
  Perdi la kandelon el la kapo
  Ŝiriĝis ŝia pensofadeno.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  antaŭpensi,ekpensi,elpensi,elpensinto,elpenso,enpensa, kaŝpenso,krompenso, liberpensa,, liberpensulo,nepensebla,pensado, penseksperimento,pensema, pensfadeno,pensi,pensiga,pensisto, penslibereco,penso,penoplena,pensulo,pripensado,pripensema,pripensi, profundapensa, profundpensa,senpensa,senpripensa, trudpenso

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  absorbiĝi en siaj pensoj
  bildigi al si
  cerbumi
  deziri
  droni en
  ekzameni
  eltrovi
  elvoki
  enabismiĝi
  enprofundiĝi
  erari
  esperi
  estimi
  fantazii
  hezitigi
  imagi
  intenci
  inventi
  kalkuli
  kompreni
  konsideri
  konsili
  laborigi la cerbon
  mediti
  mense forvagi
  motivi
  nenion plu kompreni
  ni tion forgesu
  opinii
  perdi la kapon
  perdiĝi en nuboj
  pesi
  pezi
  priatenti
  rememoriigi
  revadi
  revi
  rezoni
  rompi al si la kapon
  sinki
  sonĝi
  sopiri pri
  spekulativi
  sugesti
  sveni
  trompi
  turni la kapon
  vagrevadi
  valori
  zorgi pri

  abstrakta
  adventiva ideo
  atentema
  denaska
  ena
  falsa
  fiksa ideo
  interna
  intima
  klara kapo
  konfusa
  kunnaskitaj ideoj
  mensa
  misaj ideoj
  nebula
  neklara
  nenatura
  nigraj ideoj
  nuba
  obskurasenca
  pripensita kaj pesita
  profunda
  sekreta
  senlerne posedata
  serioza
  spirita
  subita malsaĝo
  zorgoplena mieno
  ĉefa ideo

  aŭtomate
  maŝine
  neimageble
  nekredeble
  parkere
  tute ne

  antaŭjuĝo
  ideo
  ideoŝlosilo
  intenco
  koncepto
  misjuĝo
  opinio
  prijuĝo
  vidpunkto

  cerbo
  cerebro
  imago
  intelekto
  inteligenteco
  juĝkapablo
  kapo
  menso

  cerbulo
  liberpensulo
  malplenkapulo
  mensmalsanulo
  saĝulo
  ventkapulo

  konceptado
  konsiderado
  opinikapablo
  opinisprimo
  pensmaniero
  prudento
  racio
  sana juĝkapablo
  volo

  artefarita intelekto
  havi fendeton en la cerbo
  kontraŭ sia penso
  memorigilo
  vero

  Ankaŭ vidu:

  agi. aĝo. ami. atenta. fari. filosofio. forgesi. ideo. kompreni. lerni. libera. libro. memori. opinii. paroli. religio. scii.

  Iel rilatitaj:

  abismx absorbx abstraktx adventivx aforismx agx amx antaŭ anticipx artx atentx aĝx aŭtomatx bildx cerbumx cerbx cerebrx dezirx dirx dronx egox eksperimentx ekzamenx en erarx esperx estimx fadenx falsx fantazix farx fiksx filosofix filosofx forgesx gazetx hezitx idealx idex imagx intelektx inteligentx intencx internx intimx inventx juĝx kalkulx kapablx kapx kaŝx klarx komencx komprenx konceptx konfusx konsiderx konsilx kredx kulpx laborx lernx liberx librx manierx maŝinx meditx memorx mensogx mensx mis motivx naskx naturx nebulx nigrx nubx obskurx opinix parkerx parolx perdx pesx pezx plenx profundx prudentx punktx racix religix revx rezonx rigardx rompx sanx saĝx scix sekretx sekvx seriozx sinkx sonĝx sopirx spekulativx spiritx subitx sugestx supozx svenx traktx trompx trovx trudx turnx vagx valorx verkx verx vidx vokx volx vortx zorgx ĉefx