partio

*parti/o

 1. [POLITIKO] Grupo de homoj, havantaj samajn socialajn celojn kaj similajn politikajn opiniojn, kaj klopodantaj efektivigi tiujn celojn per partopreno en la ŝtata regado: la socialista, komunista partio; aliĝi al partio (Z); esti eksigita el partio; parlamenta reprezentado de la partioj; la aliaj partioj rifuzis partopreni en la kongreso (Z).
  frakcio, skismo, tendenco. [VIDU] klano, koterio, tendaro.
 1. ĉiu el la du homoj aŭ homgrupoj, kiu kontraŭstaras al alia en milito, proceso, sporto aŭ ia alia batalo: ĉiu partio havas egalan ŝancon venki (Z); juĝisto devas aŭskulti ambaŭ partiojn; la plenda partio.
 1. Unu el la partoprenantaj grupoj en diskuto, kontrakto ks: la partoprenantaj partioj de la kontrakto (M).
 1. Edziĝo, rigardata el la vidpunkto de sameco de rango, riĉeco ktp: ili interfianciĝis, kaj tio estis tre ĝusta partio: ambaŭ estis junaj (Z); Anna atendis bonan partion por sia filino (Z).
 1. [LUDOJ] ĉiu el la ligitaj bataloj inter du aŭ pluraj ludantoj, obeantaj difinitajn regulojn: partio de kartoj, de bilardo; gajni, perdi la partion; vana partio (sendecida, ĉe ŝako); se ĉiu el du ludantoj jam gajnis po unu partio, la tria estas decida.
 • *partia
  1. Apartenanta aŭ rilata al partio: la partiaj instancoj; partia disciplino; la partia gazetaro.
  1. Maljuste favora al la sampartianoj: partia intrigo (Z); mi esperas, ke vi ne rigardos mian opinion kiel partian (Z); partia ĵurnalisto, juĝisto; kial ĝi agis tiel partie? (Z).
 • partiano
  Membro de partio: la partianoj de Cezaro; la uzado de E. neniun devigas esti partiano de tiu aŭ alia ideo (Z); la partianoj forkuris de ili (la projektistoj) (Z); ili timas, ke mi fariĝas speciale via partiano (Z).
 • partianeco
  Stato de iu, kiu estas membro de partio.
 • partianiĝi
  Iĝi ies partiano: partianiĝi en disputo.
 • partieco
  Eco de tiu, kiu estas partia 2: montri nek partiecon nek antaŭjuĝon.
 • partiestro
  Tiu, kiu gvidas partion.
 • dupartia
  Apartenanta al politika sistemo, en kiu ekzistas nur aŭ precipe du partioj.
 • eksterpartia
  Ne apartenanta al iu partio.
  sendependa.
 • sampartiano
  Ano de la sama partio.
 • senpartia
  1. (iu) Montranta neniun favoron al tiu aŭ alia partio, juste juĝanta, ne konsiderante opiniojn aŭ personojn: tial en batalado de la partioj mi devas resti absolute senpartia (Z); ĉiu pensas, ke li estas la plej senpartia unuiganto de ĉiuj (Z).
  1. (io) Objektiva: senpartia konsiliĝado (Z); senpartie elektita institucio (Z).
 • senpartieco
  Eco de iu, io senpartia: oni povas nur admiri la konstantan senpartiecon de liaj juĝdecidoj.
 • senpartiulo
  Homo, ne apartenanta al partio, ss al la ununura partio.
 • unupartia
  Karakterizanta regnon, en kiu diktatorece regas unu partio, kiu malpermesas la ekziston de aliaj partioj.
  totalismo.
 • tripartia
  Apartenanta al sociala sistemo, en kies organoj estas reprezentataj la salajruloj, la entreprenestroj kaj la registaro.
 • Laborpartio
  Nomo de social-demokrata partio en kelkaj landoj.

  partix


  Iel rilatitaj:

  adeptx agx batalx bolŝevismx dekstrx demokratx ludx opinix samx