artikolo

 • [lingvoscienco] Morfemo, dependanta de subst. k esprimanta ties difinitecon aŭ nedifinitecon; analoge en E. la partikulo la.
 • Aparte pritraktata temo en gazeto, revuo: la artikoloj ordinare plaĉas al la gazetoj, se, anstataŭ filozofadi, ili prezentas multon da novaĵoj por la legantoj (Z); represi artikolon (Z); reportera (Z), propaganda (Z), sensacia (Z), seka (Z) artikolo.
  angulo, rubriko.
 • [juro] ĉiu el la apartaj sekcioj, je kiuj estas dividita leĝo, traktato, statuto ks: la artikolo estas dividaĵo meza inter ĉapitro k paragrafo. [VIDU] alineo.
 • ĉio, kion vortaro diras pri unu pritraktita vorto: serĉu ankaŭ la artikolon 'ŝipo'; la signo 'artikol' uzata en la korpo de artikolo prezentas la vorton aŭ morfemon de la komenco de la artikolo.
 • ĉefartikolo
  Longa, ofte presita per pli grandaj aŭ pli frapantaj tipoj, ofte fronte lokita artikolo, kiu esprimas la opinion de la eldonisto aŭ ĉef· redaktoro de gazeto.
 • kredartikolo
  ĉefa punkto de kredo, deviga por la anoj de la koncerna religia komunumo. [VIDU] dogmo, kolono.

  Esprimoj

  Kolekti artikolojn pri unu temo.
  La artikolo MAaperu en formo de respondo al.
  La artikolo faris sensacion.
  La artikolo havu karakteron iom sensacian.
  La aŬtoro de la artikolo.
  Ne ĉia gazeta artikolo estas ege fruktoporta.
  Rebaki tutan artikolon.
  Represita artikolo.
  Tiu artikolo estas nur deliraĵo.
  Tiu artikolo ne spegulas la opinion de la redakcio.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  kredartikolo,

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto

  la

  reportera artikolo
  propaganda
  sensacia
  seka
  morda
  acerba

  angulo
  difiniteco
  gazettemo
  kredartikolo
  opinio
  rubriko

  Ankaŭ vidu:

  morfemo

  Eble rilatitaj:

  aŭtorx, havx, karx, librx, temx, vendx,