1. Sameco de sentoj aŭ opinioj inter du aŭ pluraj personoj: dum nia kunlaborado ni ĉiam trovis nin en perfekta akordo; veni en akordon pri io.
  harmonio, kunsento.
 1. ĝusta konveneco inter du aŭ pluraj aferoj: estas ia mirinda akordo inter la movoj de la astroj; esti en akordo, kiel peto k mordo (Z) (plena malakordo;
  kato); [fiziko] leĝo de la interakordaj statoj (de van de Waals).
 1. [geologio] Surmetiĝo de sedimenta formacio sur pli maljuna formacio nek faltita nek baskuligita, eĉ se ekzistas tavolmanko inter la du formacioj: akorda tavoliĝo.
  neakordo.
 1. [lingvoscienco] Sintaksa fenomeno, laŭ kiu la formo de iu vorto varias depende de ties rilato kun alia vorto: en E. ekzistas akordo de la epiteta adjektivo kun la substantivo, sed ne de la verbo kun la subjekto.
 1. [muziko] Kombino de tonoj, konsonanca aŭ disonanca: akordo trinota; oni distingas diatonan k kromatan akordojn; akordoj estas nomataj laŭ la gamnomo de la radiko: tonika, supertonika, medianta akordoj ktp; se l' harpo estas eĉ rompita, l' akordo ankoraŭ do ploras (G); glorkanto, kiu leviĝis per dankaj akordoj (Z); ĵus falsakorde sonas siblo de serpento (G).
  kadenco, agordo.

 • reakordiĝi
  Akordiĝi denove.
 • akordi (ntr)
  Esti en akordo: tomato, ajlo k olivoleo mirinde akordas.
 • akordigi
  Fari, ke du aŭ pluraj aferoj aŭ personoj venu en akordon: peni akordigi la naciajn fierecojn; akordigi horloĝon (kun alia referenca horloĝo); [lingvoscienco] kaze akordigi vorton kun alia (Z).
 • akordiĝi
  Veni en akordon: ili akordiĝas por vin trompi (Z); la humora stato de la spirito akordiĝas kun la movoj de la materio (Z); kun la kreskado de la tempo ĉio akordiĝos (B); ilia privata intereso tute ne akordiĝas kun la ĝenerala.
 • akordiĝema
  Volonte akordiĝanta.
 • neakordo
  1. Manko de akordo.
  1. [geologio] Surmetiĝo de sedimenta formacio sur pli maljuna formacio faltita aŭ baskuligita k parte eroziita: neakorda tavoliĝo; angula neakordo.
 • malakordo
  Plena manko de akordo: [fiziko] malakordo de la mekanikaj vibracioj (Z); [matematiko] malakordaj ekvacioj (ekz. du ekvacioj kun du nekonatoj, kiuj ne havas solvon).
 • neakordigebla
  Tia, ke oni ne povas trovi akordon: neakordigebla konflikto.

 • Eble rilatitaj:

  agordx, agrablx, amx, arpeĝx, bonx, koncertx, konsentx, opinix,