koro¹

*kor/o¹

 1. [ANATOMIO] (cor) Muskola kava organo, kiu per siaj kontrahiĝoj pumpas la sangon tra la korpo, kaj kiu estas la centra organo de la sangocirkuliga sistemo: la homa koro estas dividita en du parojn da kavoj: atrioj kaj ventrikloj; senti batojn ĉe l' koro; la sango alfluas al la koro; eĉ pinglo povas koron trapiki (Z); tio premas la koron (pro fizika aŭ morala angoro); li havis la senton, kvazaŭ pro malĝojo tuj krevos al li la koro (Z).
  angino, kardio, diastolo, sistolo, palpitacio, valvo.
 1. (f) Tiu sama organo, rigardata kiel sidejo de la sentoj (deziro, ĝojo, sufero): havi, kiom la koro deziras (Z); frakasi, rompi (Z), ŝiri (Z), trabori (Z), fendi (Z), mueli ies koron (Z); kio iras el koro, venas al koro (Z) (konfido naskas konfidon); se okulo ne vidas, koro ne avidas (Z); malŝarĝi la koron (Z); malkovri antaŭ iu, al iu sian koron (Z); se la koro tiras vin (Z) (se tio plaĉas al vi); alpreni ion al la koro (Z) (tutkore interesiĝi pri io); ami (Z), ĝoji, ridi (Z), labori el (per (Z)) la tuta koro (Z); koro aroganta, ĝoja, kontenta, malica, malmola, milda, prudenta, saĝa, suferanta (X); mia koro neniel emas al rido (Z); peza ŝarĝo falis al mi sur la koron (Z); havi koron (kuraĝon aŭ kompatemon); ĉu vi havas iomete da koro kaj konscienco? (Z); homoj sen koro (Z); havi bonan koron (Z) (kompatemon), puran koron (Z); koro el oro (Z); koramato (Z); korinklinoj (Z); korĝojiga (Z), korŝira, korkreviga spektaklo.
  Y, kapti. [VIDU] korpremi, kortuŝi.
 1. (f) Tiu sama organo, rigardata kiel sidejo de amo, de pasio: belecon taksas ne okulo, sed koro (Z); edziĝi laŭ koro (Z); doto koron ne varmigas (Z); for de l' okuloj, for de la koro (Z).
 1. (f) Karesa nomo de amata persono: mia koro, iru paroli kun via filino (Z); mia plej kara koro (Z); frata koro, mi vin sekvos! (Z).
 1. (f) La plej interna parto de io: la koro de la tero, de pomo; li loĝas ĉe la koro de la urbo; penetri ĝis la koro de la temo (Z); Parizo estas la koro de Francujo (B).
  kerno.
 1. [BOTANIKO] Plej interna parto de planto, ekz. la plej juna parto de ŝoso (korŝoso), medolo de trunko: korputro (putro de ekz. korŝoso aŭ de la meza parto de tubero).
 • kora
  1. [ANATOMIO] [MEDICINO] Apartenanta al la koro: koraj valvoj, kora blokado.
  1. [MEDICINO] Efikanta sur la koron: kora medikamento.
  1. (f) Venanta el la koro: per kora movo etendi la manon por manpremo (Z); koran dankon! (Z); amo pli kora, disiĝo pli dolora (Z); kora akcepto (Z); preĝu kore kaj laboru fervore (Z); ami plej kore (Z).
 • koreco
  El koro venanta bonvolo, afablo: neniam mi premis al iu la manon kun pli sincera estimo kaj koreco (Z).
 • antaŭkora
  [ANATOMIO] Troviĝanta antaŭe de la koro: antaŭkora regiono de la torako.
 • elkora
  Kora 3, sincera: elkora saluto.
 • senkora
  1. [ANATOMIO] Ne posedanta koron.
  1. Senkompata, nesentema: ho senkora pastro! (Z); senkoraj rabistoj (B); vi paroladas kiel senkorulo (Z).
 • tutkore
  El la tuta koro: ŝi pentis tutkore pri sia peko (Z); mi estas tutkore via (Z).
 • bonkora
  Kompatema, sentema: ili agis kun mi kiel bonkoraj friponoj (Z); bonkoraj penoj (Z); bonkora, varmiga rigardo (Z); la dioj donu al vi rekompencon pro via bonkoreco! (Z).
 • favorkora
  Indulga, inklina favori: kun favorkorulo vi estas favorkora (X); tiel same favorkore kiel mi agis kun vi, vi agos kun mi (X); kiamaniere vi havas la eksteraĵon de besto kaj tamen estas plena de favorkoreco? (Z); mi favorkoros tiun (X).
  korfavori.
 • leporkoro
  (f) Malkuraĝulo.
 • molkora
  Facile emociita, influebla.
 • plenkora
  Tute sincera, ne havanta ian retenon: liaj okuloj brilis per plenkora gajeco (Z); plenkore petadi Dion (Z).
 • kor/o² (Z) (en L.B.: kor'o)
  [BIBLIO] Mezurunuo de kapacito (ĉ. 364 l): tridek kor'oj da delikata faruno (X).

  koro


  Esprimoj

  Alpreni ion al la koro (tutkore interesiĝi pri io).
  Atrioj kaj ventrikloj.
  El la fundo, el la plejprofundo de lia koro.
  El la tuta koro : ami, ĝoji, ridi, labori.
  Elaŭdi la voĉon de sia koro.
  Enskribita en la koro.
  Faru kion (kiel) diktas al vi la koro.
  Frakasi, rompi, gardi ion en la koro.
  Gravuri ion en la koro.
  Havi koron el ŝtono, plenplena de sentoj.
  Havi la koron libera.
  Io lasas profundan sulkon en lia koro.
  Io ĝojigas la koron.
  Koron fendi, malpezigi, malŝarĝi.
  Malkovri antaŭ, al iu sian koron.
  Paroli al la koro de iu.
  Se la koro tiras vin (se tio plaĉas al vi).
  Senkore konduti.
  Sin adresi al ies koro.
  Tio fariĝis tre kara al lia koro.
  Vi parolas kiel senkorulo.
  Vivi en ies koro.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  elkora, favorkora, kora, koreco, korekscita, korfavori, korinklino, korklapoj, korprema, korpremi, kortuŝa, kortuŝi, korŝiri, leporkoro, molkora, plenkora, senkora, tutkore

  El la malnova greka κηρ, καρδια (koro)

  anakardiacoj anakardio bradikardio elektrokardiografio elektrokardiografo endokardio kardimiopatio kardio kardiografo kardiogramo kardioido kardiologio kardiologo kardiopatio kardiotomio miokardio muskardino okcidenta anakardio perikardiito perikardio takikardio

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto


  afabla
  aroganta
  bonkora
  bonvolema
  dura
  indulga
  interna
  kontenta
  kruda
  malica
  milda
  nobla
  prudenta
  saĝa
  senkompata
  sensenta
  sentema
  sincera
  suferanta
  ĝoja

  ami
  kompati
  kuraĝi
  trabori
  ŝiri

  angino
  animo
  arterio
  atrio
  deziro
  diastolo
  kardio
  kerno
  korpo
  muskolo
  organo
  palpitacio
  pasio
  sango
  sinus atrio
  sistolo
  sistolo
  valvo
  vaskulo
  ventriklo
  vejno
  ĝojo

  lia koro
  ardas
  batas
  fendiĝas
  flamas
  jubilas
  krevas
  kunpremiĝas
  malpeziĝas
  mildiĝas
  moliĝas
  sangas
  senŝarĝiĝas
  tremas

  Iel rilatitaj:

  -aĉ afablx afliktx amx anakardix anginx animx antaŭ aortx ardx arogantx arterix asistolix atrix aŭriklx batx bonx borx bradikardix bravx centrx dekstrx dezirx diastolx durx edzx fendx flamx folix indulgx internx jubilx kardix karx kavx kernx kompatx kontentx korpx korx krevx krudx kuraĝx malicx mildx miokardix molx muskardinx muskolx noblx opinix organx orx palpitacix pasix perikardix pezx plaĉx plenx premx prudentx rigardx sangx saĝx sensx sentx sincerx sinusx sistolx suferx teatrx tremx valvx varmx vaskulx vejnx ventriklx volx ĝojx ŝarĝx ŝirx ŝtonx