nobla

*nobl/a

 1. Havanta altajn moralajn kvalitojn: mia nobla amiko Trumpeter (Z); nobla koro nun ĉesis bati (Z); karaktero nobla (Z); (analoge) lia nobla deziro alporti utilon al la homaro (Z); la nobla ago de la libristo rilate ŝin (Z); noblaj intencoj (Z); (antifraze) mi jam estis preta doni al ŝi kelkajn batojn en la noblajn partojn (Z).
  ideala, heroa, modela, sublima, altruisto.
 1. [KEMIO] Ege ne reakciema: nobla metalo (oro, plateno ks); nobla gaso (heliumo, neono, argono ks).
  inerta.
 • noble
  En nobla maniero: la pacon noble povas mi akcepti (Z); noble pardoni la ofendojn.
 • nobleco
  Eco de iu, io nobla: la nobleco de lia konduto min venkis.
 • nobligi
  Fari nobla: amo nobligas eĉ plej trivialan mastrumadon.
 • malnobla
  Havanta malestimindajn, hontindajn, maldelikatajn ecojn: malnobla, senkuraĝa vermo! (Z); ĝi estas malnobla mondo, mi estas la sola konvena estaĵo en ĝi! (Z); (analoge) ĉio ĉi tio estas malnobla mensogo! (Z); la plezuroj de malnobla amo (Z); mortigo plej malnobla (Z) (murdo); malnobla timo (Z); ekstermu la malnoblan! estis la moto de Voltero.
 • *malnoblulo
  Homo malnobla: kiu ne plenumas sian promeson, estas malnoblulo (Z).
 • malnobligi
  Fari malnobla: tiaj personaj atakoj malnobligas la diskuton.

  nobla  agi biokemio bona digno edzo gaso honori ĥemio insulti justa kapabla karaktero kemio koleri koro nobelo opinii vero voki

  Iel rilatitaj:

  abomenx agx argonx bestx biokemix bonx delikatx dignx edzx gasx grandx herox honorx insultx justx kapablx karakterx kemix kolerx korx nobelx opinix verx vokx ĥemix