influi

influ/i (tr)

Havi efikon sur la pensoj, sinteno, agmaniero de alia persono: la leĝo de tiuj tombejaj nomoj influis la meditadon de Paŭlo; la malsano influis lian humoron; tiu enamiĝo de la kronprinco povis influi la sorton de la lando (B); li estis ĉiam influata de sia pliaĝa frato; bonaj ekzemploj pli forte influas ol admonoj (B); (analoge) oni iam kredis, ke la astroj influas la sorton de la homoj.
imponi, impresi.
 • influo
  Efiko, je ies volo, de volo aliula: influo de majstro sur la disĉiploj; la influo de tiu ĉi situacio (de la Ruslandaj hebreoj) sur mian tutan celadon (Z); vi agis iom sub sugesto kaj fremda influo (Z); sub la influo de la deziroj (Z), de agitantoj (Z); havi influon sur iun (Z), sur io (Z); mi intencis uzi mian tutan influon, ke la E-istoj akceptu (Z); li ĝuas grandan influon ĉe la ministro; kontraŭstari ies influon; negoci per sia influo (
  subaĉeti).
  aŭtoritato, prestiĝo.
 • influa
  Havanta influon: influa persono; influa gazeto; grandinflua parencaro (Z).
 • influebla
  Tia, ke oni povas ĝin influi: facile influebla prezidanto.
 • seninflua
  Ne havanta influon: seninflua kortegano; (analoge) seninflueco de la gramatiko sur la vortaron (Z).

  influi

  REVO: [influi]
  Agi sub la influo de. Bonaj ekzemploj pli forte influas ol admonoj.Frakcia laboro sub la influo de agitantoj, minacanta la unuecori de lapartio.Ĝui grandan influon.Sanĝi sian opinion, sub la influo de antaŭkongresa agitado.ago.allogi.aŭtoritato.aŭtoritato : influo bazita je respekto; povo rajtigita por postuliobeadon; instanco kun tia povo.burĝo : homo nek riĉa, nek malriĉa, nek potenca, nek seninflua (kiuofte ne havas emon ŝanĝi la socion).ĉarmi.decidi.efiki : havi, kaŭzi (konstateblan) rezulton; estigi; influi.efiko.ensorĉi.fascini.fivarbi.grava.hegemonio.inklinigi.katekizi.konfido.pezo.povo.
  admoni. konsili. minaci. opinii. pezi. politiko. rezulti.

  Eble rilatitaj:

  aŭtoritatx, okazx,