atenta

Tenanta sian vidon, aŭdon k intelekton vigle turnataj al iu aŭ io: observi kun atentaj okuloj; atenta lernanto; estu atenta al la preĝo de via servanto (X); M. atente ĝin rigardis (Z).
 • atenti (tr)
 • Teni siajn vidon, aŭdon k intelekton fiksitaj al io: atentu la vorton k komprenu la vizion (X); li ne atentos ĉarmon de virinoj (X); la juna vidvino eĉ ne atentis lian ĉeestadon (Z); atentu min, ho mia popolo! (X); atentu la vojon, laŭ kiu vi iris (Z); (abs) ho Sinjoro, atentu k agu! (X); okulo ne atentas, dorso eksentas (Z) (la batojn).
 • Vigle uzi siajn sensojn k menson, por eviti ion: atentu, ke vi ne falu!
 • Rigardi ion kiel gravan: atenti konsilon, argumentojn (B).
  konsideri.
 • atento
  Mensa stato de tiu, kiu atentas: dediĉi sian atenton al io; ŝi direktis sian atenton al la du personoj (Z); ŝi ne donis eĉ la plej malgrandan atenton al la homo (Z); donante nenian atenton al la diversaj personaj deziroj k kapricoj (Z); mi rekomendas al via atento la paĝon 308 de la F.K. (Z); mi turnas vian atenton sur tion, ke [...] (Z); esti objekto de ies atento (Z); streĉita atento (Z); de legado sen atento ne riĉiĝas la prudento (Z); infanaĵo inda nenian atenton (Z).
 • atentema
  Kutime, nature inklina al atento.
 • atentigi
  Turni ies atenton al io: iliaj disĉiploj atentigis ilin, ke estas jam tago (Z); pri tiu cirkonstanco mi insiste atentigas miajn legantojn (Z); mi k la infanoj estas kiel signoj k atentigiloj en Izrael (X).
 • malatenti
  Tute ne atenti: malatenti la riproĉojn, la kritikojn.
 • preteratenti
  Ne rimarki pro manko de atento: li preteratentis multajn erarojn en sia korektado.
 • priatenti
  Zorgi kun atento pri iu aŭ io: li havis neniun, kiu povas priatenti la malgrandan Kristinon (Z).
 • senatenta
  Ne atentanta: senatente kunpuŝigi kun iu.
  blinda.
  ²

  Esprimoj

  Atentu la vojon.
  Bori al si vojon per kubuto (Senatente kunpuŝiĝi kun iu).
  De legado sen atento ne riĉiĝas la prudento (Z).
  Dediĉi sian atenton al io.
  Infanaĵo inda nenian atenton (inda je nenia atento).
  Lernanto atenta.
  Li ne atentas la ĉarmojn de virinoj.
  Li preteratentis multajn erarojn en sia korektado.
  Malatenti la riproĉojn.
  Mi turnas vian atenton sur tion.
  Ne atenti lian ploradon.
  Observi kun atentaj okuloj.
  Preteratenta akcidento.
  Teni la atenton de la publiko.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  atenta, atentema, atenti, atentigi, atento, malatenti, preteratenti, priatenti, senatenta

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto


  absorbiĝi en siaj pensoj
  akcidento
  altiri ies atenton
  atente rigardi
  averti
  aŭskulti
  dediĉi atenton
  detiri ies atenton
  direkti sian atenton
  distriĝi
  droni en
  ekzameni
  elpensado
  eltrovi
  elvoki
  enabismiĝi
  enprofundiĝi
  erari
  fantazii
  fiksi sian atrenton
  finti (deturni la atenton)
  frapi ies atenton
  he! hola! lo! nu! (por altiri ies atenton)
  ignori (ne atenti)
  imagi
  imago
  interesi (tenadi ies atenton)
  kapti ies atenton
  klara kapo
  kompreni
  koncentri sian atenton
  koncepto
  konfuza
  konsideri
  laborigi la cerbon
  maldormema
  mansigni (atentigi)
  mediti
  memorigilo
  mencii ion (flanke atentigi pri io)
  mense forvagi
  meriti atenton
  meti sian atenton sur ion
  miopa (atenta nur al detaloj)
  nebula
  neglekti (ne atenti)
  obsedi (kapti la atenton)
  observi
  pensema
  pensoplena
  perdi la kapon
  perdiĝi en nuboj
  prijuĝi
  pripensi
  pripensiga
  pripensita kaj pesita
  pripensite
  profunda
  prudento
  revadi
  revi
  rimarikgi (atentigi)
  ruĝlitera (por altiri atenton)
  senpripensa ago
  sin okupi (dediĉi sian atenton)
  sinki
  sonĝi
  spekulativi
  streĉi la atenton
  substreko
  sugesti
  temerara (malatenta la danĝeron)
  teni la atenton
  trompi ies atenton
  turni la atenton
  vagrevadi
  veki ies atenton
  vigli (esti atenta)
  zorgema (atentema)

  Ankaŭ vidu:

  filosofio. memori.

  Eble rilatitaj:

  amikx, aŭdx, bonx, cerbx, forgesx, inteligentx, kapablx, konsilx, kuriozx, montrx, opinix, punktx, saĝx, scix, seriozx, singardx, traktx, verx,