diversa

*divers/a

Unu el multaj, el kiuj ĉiu apartenas al alia speco, posedas aliajn ecojn: monpaperoj de diversa valoro; multekostaj ŝtonoj de diversa grandeco (Z); virinoj de diversaj aĝoj, de diversa eksteraĵo k de diversaj karakteroj (Z); konadon de la arto homoj akiras por diversaj celoj (Z); tien ĉi flankon diversaj E-istoj povas klarigi al si en la plej diversa maniero k en la plej diversaj gradoj (Z); mi aŭdis k legis ĉiujn plej diversajn opiniojn k faris diversajn esplorojn (Z); ĉiuj ideoj k trovoj, kiujn prezentas diversaj reformistoj (Z); naĝantaj folioj k diversaj aliaj kreskaĵoj (Z); sur la tablo staris diversaj sukeraĵoj (Z).
alia, diferenca, kalejdoskopa, mozaiko, kelkaj, pluraj.
 • diverse
  En diversa maniero: la homoj diverse rakontas pri ŝia pasinteco (Z).
 • diversi (ntr)
  Esti diversa, prezenti diversan aspekton.
  miksa, varia.
 • diversaĵoj
  En gazeto, la diversaj informoj pri trivialaj faktoj de la ordinara vivo.
 • diverseco
  Eco de aferoj aŭ homoj, el kiuj ĉiu estas diversa de la aliaj: la diverseco de la klimatoj, de la karakteroj; riĉa kolordiverseco aperis sur ĉiuj arbaroj (Z); biologia diverseco (SIN. biodiverseco).
 • diversigi
  Fari, ke enestu diverseco: diversigi la kolorojn de lanfadenoj, la tipojn de romanintrigo; la moderna homo diversigas sian nutrokonsumadon.
 • biodiverseco
  [EKOLOGIO] La diverseco de la vivuloj en la naturo, laŭ la nombroj de specioj, varioj ks, ekosistemoj k genotipoj. SIN. biologia diverseco.
  RIM. 'divers' estas uzata kiel pref. , kun la sama senco: diversgentaj loĝantoj (Z), diversmaniere (Z), diversspeca (Z) ktp.

  diversa


  Esprimoj

  Aŭdi plej diversajn opinioj.
  Dividi sian tempon inter diversaj taskoj.
  La fluktuado, la diverseco de la opinioj.
  Personoj de diversaj aĝoj, karakteroj.
  Zorge elekti inter la diversaj nuancoj de bluo.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  biodiverseco,diversa, diversaspeca,diversaĵoj,diverse,diverseco, diversfolia artokarpo, diversforma, diversgenta,diversi,diversigi, diverskarakteraj, diverskolora, diverskonsista, diverspeca, diversspeca

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto

  alia
  alispeca
  multaj

  Ankaŭ vidu:

  alia.

  Eble rilatitaj:

  eventx, opinix, samx,