brako

 1. [ ANATOMIO] (brachium) parto de la supra (aŭ antaŭa) membro de homo k simio, de la ŝultro ĝis la kubuto. [vidu] humero.
 1. [KOMUNUZO] Tuto de la supra (aŭ antaŭa) membro de homo k simio: levi la brakon; porti ion sub la brako (Z); preni iun je la brako (Z); prezenti la brakon al virino; ŝi paŝis sub la brako de sia edzo (Z); iri brako en brako (Z) (p, f: en plena akordo); porti ion en la brakoj (Z); ŝi prenis la infanon en siajn brakojn (Z); ricevi iun kun etenditaj brakoj (bonvene).
 1. Tiu membro, rigardata kiel simbolo de forto: la ŝtonisto rompas al si la brakon (de laciĝo), por plenigi la ventron (B); li estas forta brako en batalo (Z); Mi rompos vian brakon, ke ne estos maljunulo en via domo (X); super kiu malkaŝiĝis la brako de la Eternulo? (X).
  mano.
 1. (f) Parto de objekto, kiu etendiĝas flanke de ĝi, kiel brako: brako de cirkelo, gruo, lustro, levilo, apogseĝo; la sepbraka templa kandelabro (Z); brako de rivero.
  branĉo.
 • brakoj
  La spaco inter tiuj du membroj, rigardata kiel simbolo de amoro: (ŝi estis) bela statuo, kiu ricevis vivon en miaj brakoj (Z); ili ekdormis kun virinoj ĉe la brakoj (B); el miaj brakoj ŝi saltadis rekte en la konfesejon; ŝi ĵetis la filinon en la brakojn de riĉa bankiero (B).
 • braka
  Rilata al brako (j): braka arterio, plekso, braka muskolo (kiu fleksas la antaŭbrakon al la brako) (M. brachialis).
 • brakumi (tr)
  Premi en siaj brakoj: brakumi malamikon, sed nur por lin sufoki!; per ardaj ĉenoj ligu nin brakumo! (K).
  ĉirkaŭpreni.
 • brakfaldo
  Tiu loko, kie la antaŭbrako faldiĝas al la brako.
  kubuto.
 • antaŭbrako
  [ANATOMIO] Parto de la supra homa membro, de la kubuto ĝis la mano.
  radiuso, ulno.
 • enbrakigi
  Brakumi: kial vi volas [...] enbrakigi (virinon) ne apartenantan al vi? (X).
 • subbrako
  Akselo.
 • apogbrako
  Tiu parto de seĝo, sur kiu sin apogas la brakoj: li metis la libron sur la larĝan apogbrakon de la seĝo (Z).
 • krucbrako
  [ELEKTRO] Transversa tenilo, fiksita konzole de flanko ĉe fosto de supertera lineo, por teni izolilojn.
 • levbrako
  (de forto rilate al rotacicentro) [ FIZIKO] La distanco inter la apogpunkto de levilo k tiu punkto, kie agas la koncerna mekanika forto.
  momanto.
  brako

  brako


  Esprimoj

  Apogi sin sur la kubutoj.
  Havi rompitan brakon.
  Iri mano en mano, brako en brako, interkroĉite per la etaj fingroj.
  La atingo de mia brako ne estis sufiĉa por kapti la libron el la
  Porti ion sub, (en) la brakoj.
  Preni, kapti iun ĉe (je) la brako, ĉirkau la korpo.
  Resti, sidi kun krucitaj brakoj.
  Sin apogi sur ies brakoj.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  amfibraka, amfibrako, antaŭbrako, apogbrako, braka, brakbendo, brakfaldo, brakhorloĝo, brako, brakoj, brakringo, brakseĝo, braktruo, brakumi, enbrakigi, krucbrako, levbrako, subbrako, tribrako, ĉirkaŭbraki

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto

  forta, atrofiita brako.
  akselo
  alo
  anatomio
  branĉo
  humero
  korpo
  kruci, disŝovi, streĉi la brakojn.
  kruro
  kubuto
  mano
  membro
  radiuso
  ulno
  ŝultro

  Eble rilatitaj:

  amx, antaŭ, apogx, brakumx, fingrx, fotelx, horloĝx, opinix, ostx, seĝx,