cerbo

*cerb/o

 1. Encefalo. [VIDU] cerboskuo.
 1. Cerebro.
 1. (ark.) Medolo: mia patro havas en la ostoj cerbon de leono (Z).
 1. (f) Tiu parto, rigardata kiel la sidejo de la penso k prudento: venis al mi en la cerbon, ke [...] (Z); arte fabrikita opinio, kiun oni perforte enbatas en la cerbon de ĉiuj (Z); pli multe via fingringo da cerbo ne pretendas? (Z); antaŭ la lango laboru la cerbo (Z); kapo majesta, sed cerbo modesta (Z); lia cerbo iris promeni (Z) (li freneziĝis); ricevi muŝon en la cerbon (Z) (same).
  kapo, menso, prudento.
 • cerba
  Rilata al la cerbo: cerba anemio, hemoragio; cerba pedunklo; cerbaj nervoj (SIN. kraniaj nervoj).
 • cerbaĵo
  [KUIRARTO] Besta cerbo (kutime bovida aŭ ŝafida), kuire pretigita: cerbaĵo kun bruna butero k kaporoj.
 • cerbaro
  Malgranda grupo el teknikistoj, ekspertoj, komisiitaj difini agplanon por ministro, politikulo ks.
 • cerbeto
  Cerebelo.
 • cerbujo
  La parto de la kranio entenanta la cerbon.
 • cerbumi (ntr)
  Penege streĉi sian penson, intelekton pri io: ne valoras cerbumi pri tia bagatelo; tiuj bibliaj esprimoj, kiuj cerbumigis tiom da tradukintoj.
  kaprompa.
 • cerbospina
  Koncernanta samtempe la cerbon k la spinon: cerbospina meningito.
 • encerbigi
  Profunde penetrigi en la memoron.
 • kuncerbumado
  Klopodo trovi solvon al problemo per seninterrompa kolektiva cerbumado.
 • sencerbulo
  Senpripensa homo.
 • ostocerbo
  Medolo.
  cerbo

  cerbo


  Kelkaj kunmetaĵoj

  cerba,cerbaro,cerbaĵo,cerbeto,cerbo,cerboskuo,cerbospina,cerbospina,cerbospina likvo,cerboŝtopi,cerbujo,cerbumi,cerbumkomitato,cerbumludo,encerbigi,kuncerbumado,ostocerbo,sencerbulo

  El Hindo-eŭropa: KER/KERES ( cerbo )

  cerbo, cerebelo, , cerebro, cervelaso, cervo, kerato, kornedo, kornemuzo, korneo, korneto, korno, kornuso, kranio, krano

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto

  atenta
  dekstra
  kaprompa
  prudenta

  imagi
  labori
  pensi

  anatomio
  cerebelo
  encefalo
  homo
  kapo
  korpo
  kranio
  medolo
  memoro
  meningito
  organo
  psikologio
  spino
  traŭmato

  Eble rilatitaj:

  agnozix, akromegalix, amfetaminx, -ar, forgesx, komprenx, kuirx, ludx, scix, tra, vizaĝx,