forgesi

*forges/i (tr)

 1. Perdi el la memoro; ĉesi memori pri io: tion, pri kio oni ne havas kapablon, oni facile forgesas (Z); oni ne forgesas facile sian unuan amon (Z); la vortojn mi memoras, sed la arion mi forgesis; ne forgesu aĉeti pipron!; forgesi sian malriĉecon (Z), ies nomon (B), la horon de rendevuo; Vian instruon mi ne forgesis (X); kulturo estas tio, kio restas, kiam oni ĉion forgesis; faktoj jam de longe forgesitaj (Z); forgesitaj estos la antaŭaj suferoj (X).
 1. Preterlasi, neatenti pro malzorgemo: forgesi la leĝojn (Z); Dio orfojn ne forgesas (Z); se malriĉulo sukcesas, li ĉiujn forgesas (Z); bonfaron oni facile forgesas (Z); danĝero sieĝas, al Dio ni preĝas-danĝero ĉesas, ni Dion forgesas (Z); amikon karesu, sed kalkuli ne forgesu (Z); li nenion forgesis, por fari nin feliĉaj; forgesi siajn promesojn, sian devon; forgesi nomon en la listo (B); forgesi hejme la gantojn (B); liaj dentoj povas forgesi sian metion (Z) (li sufiĉe riĉiĝis, por ripozi).
 • sin forgesi
  1. Absorbiĝi: li forgesis sin en la aŭdado de tia muziko.
  1. Abnegacii sin: patrino, kiu sin mem forgesas por siaj infanoj; en la divido li sin ne forgesis!
  1. Peki pro senzorgemo, mispaŝi: ĉu ĝi estas ebla, ke ŝi sin tiom forgesus, post la virta ekzemplo, kiun mi donis al ŝi? (Z).
 • forgeso
  Perdo, manko de memoro pri io: forgeso de iu pri io; pardoni ion ĝis plena forgeso (Z); meti ion en forgeson (Z); formeti la aferon en la keston de forgeso (Z); (
  entombigi, enterigi; arkivo, kalendo); post konfeso venas forgeso (Z); la morgaŭa tago ofte ĵetadis en abismon de forgeso tion, kion ŝi sukcesis atingi hieraŭ (Z); kovru la aferon la vualo de forgeso.
 • forgesejo
  Forgeskelo, ublieto.
 • forgesema
  Havanta malbonan memoron, kiu facile forgesas: forgesema knabo.
 • forgesemo
  Stato de persono kun malbona memoro.
 • forgesigi
  Fari ke io estu forgesita: mi forgesigis en Cion feston kaj sabaton (X); forgesigi al iu sian komencan timon; tiu amikeco forgesigis al li lian patrujon.
 • forgesiĝi
  Fali en forgeson: honto, kiu ne forgesiĝos (X).
 • neforgesebla
  Tia, ke oni ne povas (lin, ŝin, ĝin) forgesi: neforgesebla amatino, vojaĝo, filmo.
 • neforgesumino
  Miozoto.
 • sinforgeso
  1. Forgeso de sia intereso, profito: li subvenciis la revuon kun admirinda sinforgeso.
   abnegacio, altruismo, neprofitemo.
  1. Forgeso de sia digno, devo: tio min indignigis ĝis sinforgesado (Z).

  forgesi


  Esprimoj

  Bonfaron oni facile forgesas.
  Fari nodon sur sia tuko (por ne forgesi pri io).
  Kulpa je forgeso.
  Li forgesis sin en aŭdado de la melodio.
  Melodio memorata de Petro, sed forgesita de Paŭlo.
  Ne forgesi ion ĝis la tago de sia morto.
  Ne forgesu dati viajn leterojn.
  Ne plu scii.
  Ni tion forgesu.
  Oni ne facile forgesas sian unuan amon.
  Pardoni ĝis plena forgeso.
  Patrino kiu sin mem forgesas por siaj infanoj.
  Perdi la pensfadenon.
  Perdi la saĝon.
  Ripari forgeson.
  Rolon lerni, provi, prilabori, forgesi.
  SQlenti pri io.
  Se malriĉulo sukcesas, li ĉiujn forgesas.
  Sinforgese glui la rigardon sur iun.
  Tio eliris el mia kapo.
  Tute ne povi respondi.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  forgesejo,forgesema,forgesemo,forgesi,forgesigi,forgesiĝi, forgeskelo,forgeso,neforgesebla,neforgesumino,sin forgesi,sinforgeso

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto

  esti mutigita
  neatenta
  neglektema
  sencerba
  senpripensa

  laŭmemore
  parkere

  amuziĝi
  distri
  elgliti
  ellasi
  eskapi
  flankenlasi
  forgesi
  forkuri
  forskrapi
  kaŝi
  kovri
  lasi lokon
  malatenti
  malzorgi
  neglekti
  preteratendi
  preterlasi
  transsalti
  viŝi

  amnezio
  de memorebla tempo
  forgeskelo
  Leteo
  malfidela memoro
  manko de memoro
  memoraĵoj
  memorperdo
  memuaro
  modifebla memoro
  ne modifebla memoro
  neforgesumino
  pretericio
  ramo
  raporto
  ublieto (forgeskelo)

  Ankaŭ vidu:

  admoni, ami, atenta, facila, imagi, letero, malfeliĉa, memori, muziko, pardoni, pensi, scii, sukcesi, tempo

  Eble rilatitaj:

  -ebl, fidx, florx, havx, perdx, protokolx,