armi

 • Provizi per bataliloj, por ataki aŭ defendi: armi la laboristojn kontraŭ la polico; li armis sin per botelo k frapis; bando de preskaŭ nudaj homoj, armitaj per bastonegoj (B); kiam fortulo plene armita gardas sian palacon [...] (N); (analoge) armi urbon, citadelon.
 • Vesti per armaĵo: armi nobelidon kavaliro (en Mezepoka ceremonio); li rapide sin armis (Z).
 • (f) Plifortigi por peno, tasko ks: la malriĉeco k bezono de laboro trafis min-nenio armis min kontraŭ la unua (Z); teruraj krimoj, kiuj armas la lastan juĝon, ke ĝi rapide venu! (Z); armitaj per tiu ĉi fera pacienco k per la konscio de la vereco de nia ideo [...] (Z).
 • [teknikoj] Fortikigi per diversaj rimedoj, subaĵo, ĉirkaŭvolvaĵo ktp: la brusto k dorso estis armitaj per nigraj drapaj remburaĵoj (Z); betono armita (entenanta ferajn stangojn); kablo armita (per volvaĵo el dratoj aŭ per metaltubo); rigardi ion per nearmita okulo (B) (senlorna).
 • armo (ark.) = armilo: ne servas larmo kontraŭ armo (Z).
 • armado
  Ago de tiu, kiu armas aŭ armadas: internacia limigo de la armado; konkuro de armado; la atomnuklea armado.
 • armaĵo
 • Tuto de la ŝirmaj platoj, ŝtalaj aŭ ledaj, uzataj por kovri la korpon en batalo: porti armaĵon (Z); aperas la spirito en armaĵo (Z).
  kiraso, kruringo, ŝildo.
 • [teknikoj] Malmola metala kovraĵo, kiu servas por protekti kablon kontraŭ ekstera mekanika difekto.
 • = armilaro.
 • armiĝi
  Sin armi: nevo, pri kiu li supozis, ke li armiĝas kontraŭ Polujo (Z); penso, ke gent' Soplica armiĝos unue! (G); reciproka timado k senfina armiĝado (Z).
 • armilo
  ĉio, kio povas servi, por armi iun: en tiuj tempoj ne estis malfacile kolekti armilojn: kelke da rimenoj por la ŝtonĵetilo, lanco aŭ pinta bastono (B); la armilo de la krimo estas peza paperpremilo; ataka, defenda, portebla, pafa, pika, tranĉa armilo;(speciale pp milito) orfe kuŝos ruste la armilo (Z); alpreni, demeti la armilojn; esti sub la armiloj (soldatservi); al la armiloj! (
  alarmo); (f) doni armilojn en la manojn de niaj malamikoj (Z); aplombaj mensogoj estas iliaj preferataj armiloj.
 • armilaro
  Tuto de la armiloj aŭ de soldato aŭ de soldatgrupo: soldatoj armilaron purigas (G).
 • armilejo
 • Deponejo de armiloj.
 • Arsenalo.
 • armilpaĝio , armilportisto (Z)
  [historio] En Mezepoko, juna servisto, kiu portadis la armilojn de sia mastro dum la rajdado.
 • armito
  Homo armita: ĉevalo eliras kontraŭ armiton (X).
 • malarmi
  Forpreni la armilojn, ekz. de venkito: malarmi kapitulacintan armeon, okupitan popolon.
 • malarm (ad)o
  Interkonsenta forigo de la armiloj: ĝenerala konferenco por la malarmado.
 • senarma
  Nearmita: senkompata soldataro montriĝis multe pli forta ol la malfeliĉa, tute senarma popola amaso (Z).
 • senarmigi
  Malarmi.
 • senarmiĝi
  Perdi siajn armilojn, (f) sian forton, rezistopovon: senarmiĝis la fortkoruloj (X).
 • ĵetarmilo
  ĉiu el la armiloj, kiujn oni ĵetas, ekz. ŝtonoj, lancoj, sagoj ks.
 • manarmilo (G)
  Iu el la armiloj, kiujn oni uzas mane, ekz. glavo.
 • pafarmilo
  Iu el la armiloj funkciantaj per pulvo, ekz. revolvero, fusilo ks.
 • ŝnurarmi (Z)
  Rigi.
  Al la armiloj!. Antaŭpreparita, armita betono. Atomnuklea armado. Demeti la armilojn. Esti sub la armiloj. Konkurado de armado ( vetarmado). La problemo pri malarmado, pri internacia limigo de la armadoj. Nova, sekreta armilo.
  armo : armilo; armilaro; il(ar)o por batali arsenalo ataki batalilo ĉasi defendi ferbetono, subferigita betono, armita betono kasko kiraso Komandoj : Marŝ'! Halt'! Front'! Dekstren! "Liven"! Antaŭen! Al kune! Po ses en vicoj! Al la armiloj! Densigu la vicojn!. lukti : batali sen armiloj (ankaŭ kiel sporto); pene provi venki malfacilaĵojn militi : per multaj homoj kaj armiloj batali kontraŭ malamika lando (aŭ kontraŭ enlandaj malamikoj) minaci mortigi pafarko pafilo ŝildo ŝirmarmo vundi
  armeo . armilo . avio . batali . militaferoj . militi . paco . soldato . venki .

  Bidvortaro


  63-01 -96 : armilaro de la armeo
  63-01 -28 : manarmiloj
  63-02 : pafiltubo
  63-03 : celgrajno
  63-04 : ĉano
  63-05 : ellasilo; ekpafilo
  63-06 : manpreno; mantenilo
  63-07 : magazenujo; ŝargilujo
  63-08 : mitraleto MP2
  63-09 : ŝultroapogilo
  63-10 : framo
  63-11 : tubotenilaro; tuboŝraŭbingo
  63-12 : streĉoŝovilo; ŝargoŝovilo
  63-13 : manŝirmilo; manapogilo
  63-14 : tenara sekurilo
  63-15 : magazeno; ŝargilo
  63-16 : sturmofusilo G36
  63-17 : pafilbuŝa dampilo
  63-18 : pafiltenilo kun ellasilaparato
  63-19 : optika celilo
  63-20 : manŝirmilo
  63-21 : ŝultroapogilo
  63-22 : leĝera bazuko 44 2A1
  63-23 : grenado
  63-24 : celadlorno
  63-25 : vangoŝirmilo
  63-26 : maŝinpafilo; mitralo MG3
  63-27 : gasopiŝta repuŝfortigilo
  63-28 : tuboŝanĝa klapo
  63-29 -61 : artileriarmiloj kun motorizitaj afustoj
  63-29 : memmova haŭbizo SF M 100 A2
  63-30 -32 : ĉasio; rulekipaĵo
  63-30 : movrado; pelrado
  63-31 : ĉeno
  63-32 : ĉenrado; portorado
  63-33 : kuvo
  63-34 : ŝovelaparato; ŝovelsprono
  63-35 : ŝovelcilindro
  63-36 : hidraŭla* aparato
  63-37 : levcilindro
  63-38 : kulasbloko
  63-39 : kanontubo
  63-40 : buŝa bremso
  63-41 : tubobuŝa bremso
  63-42 : memmova haŭbizo M 109 13 G
  63-43 : kirasturo; blendita turo; kanonturo
  63-44 : batalkupeo
  63-45 : tubapogilo
  63-46 : fum(for)suĉilo
  63-47 : tuborepuŝilo
  63-48 : kontraŭaviadila mitralo
  63-49 : raketolanĉa sistemo (raketo- lanĉilo) SF Lance
  63-50 : ĉenŝirmilo; ĉenkovrilo; ĉenkiraso
  63-51 : raŭpveturilo; raŭpĉaro
  63-52 : raketo (misilo)
  63-53 : raketoleva ekipaĵo
  63-54 : lanĉoramplo
  63-55 : raketolanĉilo 110 SF 2
  63-56 : celindikaparataro; celindika aparato
  63-57 : raketotubo
  63-58 : tubokiraso
  63-59 : turnoringa afusto
  63-60 : veturilapogilo; veturilapoga piedo; apogpiedo
  63-61 : ŝoforejo; stirkabino

  Eble rilatitaj:

  arsenalx, bakterix, betonx, ĉasx, defendx, ĝendarmx, -il, konstrux, Lx, minacx, portx,