aresti

[juro] Per leĝa aŭ polica aŭtoritato kapti iun, por tiun malliberigi k eventuale transdoni al juĝado: aresti ebriulon, suspektaton, ŝteliston; li estis arestita de Gestapo; oni liberigis la arestitojn.
 • arest (ad)o
  Ago de tiu, kiu arestas: decidi la areston de komplotanto; preventa arestado antaŭ la tempo de la manifestacio.
 • arestejo
  Ejo, kie arestitoj estas provizore tenataj, antaŭ ilia apero antaŭ enketisto aŭ tribunalo.
  punĉambro.
 • arestisto
  Polica aŭ juĝeja funkciulo, komisiita por la arestoj.
  aresti

  aresti

  Esprimoj:

  Agonio kaptis la malsanulonZ .
  En tio ĉi estas kaptilo, por kapti nin vivajZ .
  Ili postkuris lin k kaptis linX .
  Kapti birdon en retonZ, vulpon per kaptilo.
  Kapti la okazonZ.
  Kapti la rigardojn.
  Kapti per fotilo saltantan ĉevalon .
  Kaptis min tagoj de mizeroZ.
  Kaptis nin pluvo neatenditaB ŝipo kaptita de ventego..
  Kia diabla kaptanto de koroj!Z.
  Kiam Li kaptas, kiu malpermesus al Li?X.
  Kiu ĉasas du leporojn, kaptas neniunZ.
  La hoketo kaptisZ.
  Lasi sin kapti per lertaj vortojZ, per flatojZ.
  Li lasis sin kapti de la ĝenerala fluoB (de ideoj).
  Lupo dormanta ŝafon ne kaptasZ .
  Malespero min kaptas, kiam mi rigardas […]Z .
  Mi lasis min kapti de tiuj trompulojZ .
  Mi ne povas kapti en ĝi la sencon .
  Mian atenton kaptis speciale tiu fakto .
  Min kaptis ia dubo .
  Oni povus diri, ke ŝin kaptis forta malvarmoZ .
  Pasero kaptita estas pli bona ol aglo kaptotaZ .
  Timo, kolero, teruro, rido kaptis lin .
  Tiu parolado kaptis ĉiujn korojn.
  Virina rideto pli kaptas ol retoZ .
  Virino en ornamo de publikulino, kaptanta la koronZ.
  Ŝi sentis, ke ŝin kaptas inspiroZ..
  Ŝi, penetrema k vigla, tuj kaptis la momenton de embarasiĝo k hezito de la koleginoZ .

  Kelkaj kunmetaĵoj:

  ekkapti, elkapti, enkapti, fiŝkapti, fiŝkaptilo, fiŝkaptisto, forkapti, kaptadi, kaptado, kaptaĵo, kaptema, kaptilisto, kaptisto, kaptiteco, kaptitejo, kaptito, kaptiĝi, kapto, kunkaptito, maŝkaptilo, muŝkaptulo, nekaptebla, rekapti, sinkaptado,

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto:

  Kapti iun por lin mal liberigi
  Subite preni per rapida movo
  Sukcesi atingi k firme teni iun, kiu provas forkuri
  Sukcesi havigi al si ion nematerian
  (pp malsanoj, sentoj ks) Ek posedi, ek infekti iun
  Deloge trompi, akiri per logado
  kompreni
  trafi
  atenti
  preni, rabi, tiri
  ek posedi, ek infekti
  ataki, fali, invadi
  trafi

  Rilatitaj vortoj:


  Eble rilatitaj:

  konstrux, prizonx, ŝlosx,