bakterio

 1. [BAKTERIOJ] (vs) Prokariota mikrobo, el la regnoj (aŭ eĉ domanioj) de bakterioj (SIN. eŭbakterioj) aŭ de prabakterioj, kiu multobliĝas per simpla dupartiĝo; kelkaj prezentas primitivan formon de sekseco.
 1. [BAKTERIOJ] (ss) Eŭbakterio.
  bacilo, koko, mikrobo, protozoo, fado, viruso.
 • bakterioj
  Eŭbakterioj.
 • bakteria
  Rilata al bakterio (j): bakteria malsano; bakteria armilo; bakteria milito (uzanta bakteriojn estigantaj kontaĝajn malsanojn).
 • acetigaj bakterioj
  Acetbakterioj.
 • nitroksidaj bakterioj
  Grupo de aerbezonaj eŭbakterioj, kiuj produktas energion per oksidado de amonio al nitrito (nitritigaj bakterioj) aŭ de nitrito al nitrato (nitratigaj bakterioj) k grave rolas en la nitrogena ciklo de la biosfero.
  nitrobaktero, nitrozomonado.
 • nitrogenfiksaj bakterioj
  Grupo de aertoleraj eŭbakterioj, kiuj fiksas la aeran nitrogenon (N 2 ).
  azotobaktero, rizobio.
 • nitratreduktaj bakterioj , sennitratigaj bakterioj
  Grupo de bakterioj, kiuj transformas nitraton al nitrito, amonio aŭ eĉ nitrogeno (N 2 ).
 • bakteriologo
  Sciencisto pri bakteriologio.
 • bakteriologio
  La scienco pri la bakterioj vs.
  mikrobiologio.
 • eŭbakterioj
  Regno aŭ eĉ imperio (Bacteria, SIN. Eubacteria) de senklorofilaj aŭ (
  cianobakterioj, proklorofitoj) klorofilohavaj prokariotaj mikroboj. SIN. bakterioj ss.
 • prabakterioj
  Regno aŭ eĉ domanio (Archaea, SIN. Archaebacteria) de senklorofilaj, aernetoleraj prokariotaj mikroboj, supraĵe similaj al bakterioj, sed biokemie tre diferencaj, ofte vivantaj en ekstremaj kondiĉoj (ekz. varmega k/aŭ tre acida akvo). SIN. arkeoj.
 • acetbakterioj
  Grupo de aerbezonaj bakterioj, kiuj oksidas alkoholojn al acetata k.a. acidoj (k poste eventuale al karbondioksido k akvo): acetbakterioj (ekz. Acetobacter aceti) transformas vinon en vinagron. SIN. acetigaj bakterioj.
 • agrobakterio
  Unuspecia g. (Agrobacterium tumefaciens), kiu estigas krongajlon k estas uzata en planta gentekniko.
 • baston (et)bakterio
  Bakterio en formo de rekta bastoneto. SIN. bacilo 2.
 • bifidobakterio
  G. (Bifidobacterium el aktinomicetoj) de bastonetformaj eŭbakterioj, konsistigantoj de la intesta flaŭro de la homo k aliaj mamuloj, produktantaj laktatan acidon k same uzataj kiel laktobacilo.
 • blubakterioj
  Cianobakterioj.
 • cianobakterioj
  Grupo (Cyanobacteria) de fotosintezaj eŭbakterioj produktantaj oksigenon, iam klasifikitaj en algoj (blualgoj), unuĉelaj, koloniaj aŭ filamentaj, karakterizataj de klorofilo a k kroma verdblua pigmento, al kiuj aldoniĝas ruĝa pigmento ĉe iuj sp-oj; tre multaj sp-oj, dolĉakvaj, maraj, aeraj, en tre diversaspecaj biotopoj; multaj sp-oj nitrogenfiksaj.
  prokloro, algo. [VIDU] stromatolito.
 • enterobakterioj
  Grupo de aertoleraj, bastonetformaj eŭbakterioj, el kiuj pluraj patogenaj al la homo, ekz. salmonelo k kojlobacilo.
 • ferbakterioj
  1. Grupo de kemisintezaj eŭbakterioj, kiuj produktas energion per oksidado de ferozaj al ferikaj jonoj.
   tiobacilo.
  1. = gainbakterioj.
 • gainbakterioj
  Grupo de akvejaj eŭbakterioj, kun ĉeloj ariĝintaj en katenetojn aŭ filamentojn ĉirkaŭitajn de gaino, kiu akumulas ferikajn k manganikajn oksidojn.
 • globbakterio
  Bakterio en formo de globeto. SIN. koko 4.
 • grapolbakterio
  Bakterio kies pli-malpli globaj ĉeloj estas ariĝintaj en kompaktajn grupojn, iom similajn al grapoloj de vinbero.
  stafilokoko.
 • katenbakterio
  Bakterio, kies pli-malpli globaj ĉeloj estas ariĝintaj en katenetojn.
  streptokoko.
 • laktobakterioj
  Grupo de diversgenraj eŭbakterioj, kapablaj transformi sukerojn al laktata acido.
  laktobacilo.
 • metanbakterioj
  Grupo de prabakterioj, kiuj produktas metanon el hidrogeno k karbondioksido aŭ organikaj acidoj; vivas en senaeraj subakvaj sedimentoj k produktas grandan parton de la marĉaj gasoj.
 • purpurbakterioj
  Grupo de fotosintezaj eŭbakterioj, kun bakterioklorofilo k ruĝa pigmento: sulfuraj purpurbakterioj (aernetoleraj, oksidantaj sulfidojn al sulfuro), nesulfuraj purpurbakterioj (aertoleraj).
 • salegbakterioj
  Grupo de prabakterioj kreskantaj en ege salaj akvoj (120-300 g/l da natria klorido).
 • saprobakterio
  [BAKTERIOJ] Bakterio, vivanta nur el sapro, sed povanta vegeti en organismo sen malutilo por ĉi tiu: iuj saprobakterioj povas sub iuj kondiĉoj fariĝi patogenaj. SIN. saprofito 2.
 • tiobakterio
  G. (Thiobacterium) de acidtoleraj eŭbakterioj, kiuj produktas energion per oksidado de sulfuro aŭ tiosulfato al sulfato.
  tiobacilo.
 • varmbakterioj
  Grupo de eŭbakterioj kreskantaj en la profundaj k varmaj subakvaj sedimentoj.
 • varmegbakterioj
  Grupo de prabakterioj kreskantaj en ege varmaj (80-105°C), akvoj.
 • verdbakterioj
  Grupo de fotosintezaj eŭbakterioj, aernetoleraj, kun bakterioklorofilo, sen ruĝa pigmento, oksidantaj sulfidojn al sulfuro k eventuale al sulfato.
  bakterio

  bakterio


  Iel rilatitaj:

  aktinomicetx algx antibiotikx arkex armx aŭtotrofx bacilx baktericidx bakteriofaĝx botulx brucelx en fadx gainx kojlx kokx malsanx mikrobx militx patogenx plantx prokariotx proklorx protozox rizobix salmonelx sterilizx streptokokx stromatolitx virusx