anatomio

REVO: [anatomio]
abdomeno, akselo, amboso, anfrakto, angio, antaŭbrako, anuso, aorto, apendico, apofizo, arterio, artiko, astragalo, atlaso, aŭriklo, barto, brakicefalo, brako, bronko, brovo, brusto, buŝo, cekumo, cemento, cerbeto, cerbo, cerebelo, cerumeno, cerviko, cico, dekstra duonglobo de la cerbo, deltoido, dentaro, dentingo, dento, dentokarno, dentkarno, dermo, diafizo, diafragmo, diartrozo, dikfingro, dilatanto, dolikocefalo, dorso, duodeno, duramatro, ekskrecio, ekskremento, ektopio, emajlo, encefalo, endokardo, ependimo, epidermo, epifizo, epigastro, epigloto, epistrofo, epitelio, etmoido, ezofago, falango, falto, faringo, fascio, fekaĵo, femuro, feto, fibreto, fibro, fibulo, filamento, fingro, foliklo, fontanelo, fornikso, fruntalo, frunto, fruntosto, funiklo, gala veziko, galveziko, galo, gambo, ganglio, gangliono, generaj organoj, genuo, gingivo, glabelo, glando, glano, gloto, glutejo, gluteo, gorĝo, haro, haŭto, helikso, hepato, himeno, histo, histologio, homa anatomio, homo, homologa, humero, ileo, iliumo, incizivo, ingveno, inkudo, inserti, inserto, intesto, iskio, kalkaneo, kalkano, kamero, kanino, kapo, kardio, karpeo, kartilago, klaviklo, klitoro, kloako, kojlo, kojnodento, kokcigo, kokso, koledoko, kolo, kolostro, komisuro, kompakta histo, konjunktivo, korneo, koro, korpo, kranio, kropo, kruro, kubuto, lakrimalo, lango, laringo, leŭkocito, ligamento, limfa angio, vazo, limfo, lipo, lumbo, makzelo, maleolo, mamo, mandiblo, mano, manplato, medolo, membrano, membro, meningo, mentono, metakarpeo, metatarso, mjelo, muko, mukozo, muskolo, nazo, naĝilo, nekropsio, nervo, nervuro, nimfo, nuko, okcipitalo, okcipito, okulglobo, okullenso, okulo, orbito, orelo, oreltamburo, organo, orkido, ostaro, osto, ovario, ovujo, ovulo, palato, palpebro, pankreaso, parietalo, parietosto, pario, patelo, pelvo, peniso, perikardo, perineo, periosto, peritoneo, piamatro, piedo, placento, plando, plasmo, pleŭro, polekso, polmo, poplito, postpalato, postvango, sidvango, prepucio, prostato, pubo, pulmo, pulpo, pupilo, radiuso, rektumo, reno, retino, ripo, sakro, sango, sekci, sfinktero, sino, skapolo, skeleto, sklero, spermo, spino, sternumo, stomako, suro, tarso, teksaĵo, tempio, temporalo, tendeno, testiko, tibio, timpano, tonsilo, torako, torso, tranĉodento, traĥeo, trunko, umbilika ŝnuro, umbiliko, ungo, uretero, uretro, urino, uvulo, vagino, vango, vejno, velo, ventriklo, ventro, vertebraro, vertebro, verto, veziko, viscero, vizaĝo, voĉkordo, vulvo, ĝibo, ŝultro, ŝvito,

Bildvortaro


21-01 : karotido (arterio)
21-02 : jugularo (vejno)
21-03 : tempia arterio
21-04 : tempia vejno
21-05 : frunta arterio
21-06 : frunta vejno
21-07 : subklavika arterio
21-08 : subklavika vejno
21-09 : supra kava vejno
21-10 : aorto
21-11 : pulma arterio (kun vejna sango)
21-12 : pulma vejno (kun arteria sango)
21-13 : pulmoj
21-14 : koro
21-15 : malsupra kava vejno
21-16 : abdomena aorto
21-17 : iliaka arterio
21-18 : iliaka vejno
21-19 : femura arterio
21-20 : tibia arterio
21-21 : radiusa arterio
21-22 -33 : nerva sistemo; nervosistemo
21-22 : cerebro
21-23 : mezencefalo
21-24 : mjela bulbo
21-25 : mjelo
21-26 : torakaj nervoj
21-27 : nervoj de la braka plekso
21-28 : ulna nervo
21-29 : radiusa nervo
21-30 : iskiato
21-31 : femura nervo
21-32 : tibia nervo
21-33 : komuna peronea nervo
21-34 -64 : muskoloj
21-34 : mastoida muskolo
21-35 : deltoido
21-36 : granda pektoralo
21-37 : braka bicepso
21-38 : braka tricepso
21-39 : brako-radiusa muskolo
21-40 : radiusa karpa fleksoro
21-41 : tenaro
21-42 : antaŭa serato
21-43 : oblikva ekstera abdomena muskolo
21-44 : rekta abdomena muskolo
21-45 : sartorio
21-46 : kruroekstensanto
21-47 : antaŭa tibia muskolo
21-48 : kalkanea tendeno; Aĥila tendeno
21-49 : haluksa abduktoro
21-50 : okcipitrofrunta muskolo
21-51 : splenio
21-52 : trapezo
21-53 : subspina muskolo
21-54 : eta ronda (ŝultra) muskolo
21-55 : granda ronda (ŝultra) muskolo
21-56 : longa radiusa karpa ekstensanto
21-57 : komuna fingra ekstensanto
21-58 : ulna karpa ekstensanto
21-59 : latisimo
21-60 : granda glutea muskolo
21-61 : femura bicepso
21-62 : gastroknemio
21-63 : piedfingra ekstensanto; piedfingra ekstensoro
21-64 : longa peronea muskolo
20-01 : skeleto; ostaro (2-37)
20-02 : vertebra kolumno; spino
20-03 : kola vertebro; nuka vertebro
20-04 : toraka vertebro
20-05 : lumba vertebro
20-06 : kokcigo; kokcigaj vertebroj
20-07 : skapola zono; ŝultra zono
20-08 : klaviklo
20-09 : skapolo
20-10 : torako; brustkorbo; brustokaĝo
20-11 : sternumo; brustosto
20-12 : sternumaj ripoj; veraj ripoj
20-13 : nesternumaj ripoj; falsaj ripoj (du lastaj: flosantaj ripoj)
20-14 : ripa kartilago
20-15 : brako
20-16 : humero
20-17 : radiuso
20-18 : ulno
20-19 : mano
20-20 : karpo; karpaj ostoj
20-21 : metakarpo
20-22 : baza, meza, unga falangoj; fingroostoj
20-23 : pelvo; pelva zono
20-24 : koksosto; iliako
20-25 : iskio
20-26 : pubio
20-27 : sakro; sakra vertebraro
20-28 : kruro; gambo; malsupra membro
20-29 : femurosto
20-30 : patelo
20-31 : fibulo; peroneo
20-32 : tibio
20-33 : piedo
20-34 : tarso
20-35 : kalkaneo; kalkanosto
20-36 : metatarso
20-37 : baza, meza, unga falangoj; piedfingraj ostoj
20-38 : kranio
20-39 : fruntalo
20-40 : parietalo
20-41 : okcipitalo
20-42 : temporalo
20-43 : ekstera akustika meato
20-44 : mandiblo
20-45 : maksiloj
20-46 : zigomo
20-47 : sfenoido
20-48 : etmoido
20-49 : lakrimalo
20-50 : nazosto
20-51 : kapo (sekco)
20-52 : ezofago
20-53 : traĥeo
20-54 : epigloto
20-55 : lango
20-56 : cerbo (interna strukturo); encefalo
20-57 : cerebro
20-58 : cingulo
20-59 : kalozo
20-60 : nervovojo; nervofasko
20-61 : Ammonkorno; hipokampo
20-62 : cerebelo
20-63 : cerba ponto
20-64 : cerbospino
20-65 : bulbo
20-66 : mjelo
20-67 : meza cerbo; mezencefalo
20-68 : talamo
20-69 : hipotalamo
20-70 : hipofizo
20-71 : cerboloboj
20-72 : eksteraĵo de cerbo
20-73 : centra sulko
20-74 : kraniaj loboj
20-75 : okcipitaj loboj
20-76 : Silvia sulko [Sylvius]
20-77 : tempiaj loboj
20-78 : cerebraj giroj
20-79 : cerbaj membranoj; encefalaj meningoj
20-80 : mola cerbohaŭto; piamatro
20-81 : duramatro
20-82 : intermeninga kanalo
20-83 : viloj de araknoido
20-84 : araknoido
20-85 : arterio
20-86 : cerebra kortekso
20-87 : konektiva histokovro
20-88 : cerboduonoj
20-89 : maldekstra hemisfero
20-90 : dekstra hemisfero
20-91 : laŭlonga sulko
19-001 : homa korpo (2-104)
19-002 : virino
19-003 : viro
19-004 : kapo
19-005 : kranio
19-006 : okcipito
19-007 : kaphararo
19-008 : vizaĝo; facio (9-24)
19-009 : frunto (10-11)
19-010 : frunta tubero
19-011 : brovo
19-012 : tempio
19-013 : okulo
19-014 : zigomo; vangosto
19-015 : vango
19-016 : nazo
19-017 : lipa komisuro
19-018 : filtrumo
19-019 : buŝo (kun lipoj)
19-020 : buŝangulo
19-021 : mentono
19-022 : mentona foseto
19-023 : makzeloj
19-024 : orelo
19-025 : kolo
19-026 : gorĝo
19-027 : gorĝa foso
19-028 : nuko
19-029 : trunko (30-56)
19-030 : dorso (31-34)
19-031 : ŝultro
19-032 : skapolo
19-033 : lumbo
19-034 : sakro
19-035 : akselo; akselkavo
19-036 : akselharoj
19-037 : brusto, brustokaĝo, brustokorbo (39-41)
19-038 : mamoj
19-039 : cico; mampinto
19-040 : areolo de mamo
19-041 : sino
19-042 : talio
19-043 : flanko
19-044 : kokso
19-045 : umbiliko
19-046 : ventro (abdomeno) (47-49)
19-047 : epigastro; supra ventro
19-048 : mezogastro; meza ventro
19-049 : malsupra ventro; hipogastro
19-050 : ingvena faldo
19-051 : pubo kun pubharoj
19-052 : peniso
19-053 : skroto
19-054 : gluteo; sidvangoj (fam: postaĵo, pugo)
19-055 : interglutea sulko
19-056 : glutea faldo
19-057 : membroj (58-104)
19-058 : brako
19-059 : supra brako
19-060 : kubuta faldo
19-061 : kubuto
19-062 : antaŭbrako
19-063 : pugno
19-064 : mano
19-065 : polekso; dikfingro
19-066 : montra fingro
19-067 : mezfingro; longa fingro
19-068 : ringofingro
19-069 : etfingro
19-070 : radiusa rando de la mano
19-071 : ulna rando de la mano
19-072 : polmo; manplato
19-073 : linioj de la mano
19-074 : vivolinio
19-075 : kapolinio
19-076 : korolinio
19-077 : tenaro
19-078 : pojno; manradiko
19-079 : fingrartiko; falango
19-080 : fingra palpkuseneto
19-081 : fingropinto
19-082 : ungo
19-083 : luneto (ungokrescento)
19-084 : fingra artiko
19-085 : mandorso; mansupro
19-086 : gambo
19-087 : femuro
19-088 : genuo
19-089 : poplito (genua kavo)
19-090 : kruro
19-091 : suro (tibikarno)
19-092 : piedo
19-093 : halukso; pieda dikfingro
19-094 : dua piedfingro
19-095 : tria (meza) piedfingro
19-096 : kvara piedfingro
19-097 : kvina (eta) piedfingro
19-098 : piedungo
19-099 : pieda tenaro
19-100 : ekstera maleolo
19-101 : interna maleolo
19-102 : instepo; piedodorso
19-103 : plando
19-104 : kalkano
22-01 : kapo kaj nuko
22-02 : kapturna muskolo; mastoida muskolo
22-03 : okcipitofrunta muskolo
22-04 : tempia muskolo
22-05 : frunta muskolo
22-06 : okula orbikulo
22-07 : granda zigoma muskolo
22-08 : masetero
22-09 : buŝa orbikulo
22-10 : parotido
22-11 : limfonodo
22-12 : submandibla glando
22-13 : kolaj muskoloj; platismo
22-14 : adampomo; gorĝa pomo (nur ĉe viro)
22-15 : buŝo kaj faringo
22-16 : supra lipo
22-17 : gingivo; dentokarno
22-18 : dentaro (19-21, 31-42, 45)
22-19 : incizivoj; tranĉodentoj
22-20 : kanino; kojnodento
22-21 : molaroj; mueldentoj
22-22 : lipa komisuro
22-23 : malmola palato; dura palato
22-24 : mola palato; palata velo
22-25 : uvulo
22-26 : tonsilo
22-27 : faringo
22-28 : lango
22-29 : malsupra lipo
22-30 : maksilo
22-31 : dento
22-32 : krono
22-33 : radiko; dentoradiko
22-34 : molaro
22-35 : denta periosto
22-36 : ĉemento
22-37 : emajlo; adamantino
22-38 : dentino
22-39 : denta pulpo
22-40 : pulpokanalo
22-41 : nervoj kaj sangovaskuloj
22-42 : radika kanalo
22-43 : maksilo; makzela osto
22-44 : alveola osto
22-45 : dentradikkanala trueto
22-46 : okulo
22-47 : brovo
22-48 : supra palpebro
22-49 : malsupra palpebro
22-50 : okulharo
22-51 : pupilo
22-52 : iriso
22-53 : okulmuskoloj
22-54 : okulglobo
22-55 : vitreo
22-56 : korneo
22-57 : kristalino; okullenso
22-58 : retino
22-59 : blinda punkto; blinda okulmakulo
22-60 : okulnervo; vida nervo; opta nervo
22-61 : haŭto
22-62 : haro
22-63 : poro
22-64 : korneca epidermo
22-65 : epidermo
22-66 : dermo
22-67 : hipodermo
22-68 : konektivo; konektiva histo
22-69 : grasa histo
22-70 : seboglando
22-71 : harfoliklo
22-72 : ŝvitglando
22-73 : nervo
22-74 : sangovazo; sangovaskulo
22-75 : nazo
22-76 : nazotruo; naza kavo
22-77 : nazomuskoloj
22-78 : sfenoida sinuso
22-79 : fruntala sinuso
22-80 : nazosto
22-81 : naza septo
22-82 : naza kartilago
22-83 : oreltubo; eŭstaĥia tubo; aŭdotubo
22-84 : organo de ekvilibra senso kaj aŭdo
22-85 : ekstera orelo
22-86 : orelkonko; aŭriklo
22-87 : orela lobeto
22-88 : ekstera akustika meato; orifico (= la elira aperturo)
22-89 : meza orelo
22-90 : timpana membrano; miringo
22-91 : timpana kavo
22-92 : orelaj ostetoj: martelo; maleo, amboso; inkudo, piedingo; stapedo
22-93 : interna orelo
22-94 : labirinto
22-95 : kokleo; heliko
22-96 : statoakustika nervo
22-97 : eŭstaĥia tubo; oreltubo
23-001 : internaj organoj; visceroj (fronta vido) (1-41)
23-002 : tiroido; tiroida glando
23-003 : laringo (4, 5)
23-004 : hioido
23-005 : tireoido, kartilago
23-006 : traĥeo
23-007 : bronĥo (unu el du)
23-008 : pulmo (9, 10)
23-009 : dekstra pulmo
23-010 : supra lobo de pulmo [sekco]
23-011 : koro
23-012 : diafragmo
23-013 : hepato
23-014 : galveziko; kolecisto
23-015 : lieno
23-016 : stomako
23-017 : intesto (18-28)
23-018 : maldika intesto (19-21)
23-019 : duodeno
23-020 : jejuno
23-021 : ileo
23-022 : dika intesto; kojlo (23-28)
23-023 : cekumo
23-024 : apendico
23-025 : ascenda kojlo
23-026 : transversa kojlo
23-027 : descenda kojlo
23-028 : rektumo
23-029 : ezofago
23-030 : koro (31, 32)
23-031 : aŭriklo (de la kora atrio)
23-032 : antaŭa interventrikla sulko
23-033 : diafragmo
23-034 : lieno
23-035 : dekstra reno
23-036 : surrena glando
23-037 : maldekstra reno [laŭlonga sekco]
23-038 : rena kaliko
23-039 : rena pelvo; pjelo
23-040 : uretero
23-041 : urina veziko
23-042 : hepato [suprenfaldita] (43, 44)
23-043 : hepata ligamento
23-044 : hepata lobo (unu el ambaŭ)
23-045 : galveziko; ĥolecisto
23-046 : ĥoledoĥo; ĥoledukto
23-047 : ĥolecista dukto
23-048 : hepata dukto
23-049 : porda vejno
23-050 : ezofago
23-051 : stomako (52, 53)
23-052 : kardjo (ezofaga aperturo)
23-053 : piloro
23-054 : duodeno
23-055 : pankreato
23-056 : koro [laŭlonga sekco]
23-057 : atrio
23-058 : koraj valvoj (59, 60)
23-059 : trikuspida valvo; dekstra atrio- ventrikla valvo
23-060 : mitra valvo; maldekstra atrio- ventrikla valvo
23-061 : kuspido
23-062 : aorta valvo
23-063 : pulmarteria valvo
23-064 : kora ventriklo
23-065 : interventrikla septo
23-066 : supra kava vejno
23-067 : aorto; aorta arko
23-068 : pulma arterio
23-069 : pulma vejno
23-070 : malsupra kava vejno
23-071 : peritoneo
23-072 : sakro
23-073 : kokcigo
23-074 : rektumo
23-075 : anuso
23-076 : anusa sfinktero
23-077 : perineo
23-078 : pubia simfizo
23-079 : viraj seksorganoj [sagitala sekco]
23-080 : peniso (fam: i.a. kaco)
23-081 : erektiĝema histo
23-082 : uretro
23-083 : glano; balano
23-084 : prepucio
23-085 : skroto (fam: testikujo, testiksako, kojonujo)
23-086 : testiko (fam: kojono)
23-087 : epididimo
23-088 : spermodukto
23-089 : bulbouretra glando
23-090 : prostato
23-091 : sperma veziketo
23-091 : urina veziko
23-093 : virinaj seksorganoj [sagitala sekco]
23-094 : utero
23-095 : utera kavo
23-096 : salpingo; ovoduktoj
23-097 : salpingaj fibrioj
23-098 : ovario
23-099 : ovaria foliklo kun ovolo
23-100 : utera orifico
23-101 : vagino (fam. piĉo)
23-102 : vulvaj lipoj; vulvo; femina pudendo (fam: buĥto)
23-103 : klitoro
24-01 : homa ĉelo kaj ĝiaj organetoj
24-02 : ĉelmembrano
24-03 : citoplasmo; ĉelplasmo
24-04 : ĉelkerno kun kernporo; nukleo kun poro
24-05 : kromosomo
24-06 : endoplasma reto; endoplasma retikulo
24-07 : centriolo; centra korpusklo
24-08 : Golgi-aparato
24-09 : lizosomo
24-10 : ribosomoj
24-11 : graskorpeto; grasbulbeto
24-12 : ŝvelaĵo de ĉelmembrano
24-13 : mitoĥondrio
24-14 : kromosomo
24-15 : kromosomo; duploida kromosomo
24-16 : kromatido
24-17 : mallonga kromatido
24-18 : longa kromatido
24-19 : centriolo; centrosomo
24-20 : geno
24-21 : kromatinero; nukleosomo (konsistanta el proks. 8 histomoj kaj 200 bazoparoj)
24-22 : histomo; ligmolekulo
24-23 : DNA-strukturo (DNA: deoksiribonuklea acido)
24-24 : duobla helico
24-25 : bazoparo el du nukleinbazoj (adenino kaj timino aŭ citozino kaj guanino)
24-26 : bazotriopo el tri bazoparoj
24-27 : ĉeldividiĝo; mitozo
24-28 : prepara fazo
24-29 : centra spindelo
24-30 : ĉelkerno (nukleo) kun nukleolo
24-31 : evoluanta preparfazo
24-32 : metafazo
24-33 : spindelaparato
24-34 : anafazo
24-35 : spindelfibroj
24-36 : ekvatora ebenaĵo
24-37 : kromosomidoj ĉe la spindela poluso
24-38 : telofazo; finfazo
24-39 : mejozo
24-40 : unua mejozo
24-41 : kromosomfadenoj
24-42 : pariĝo
24-43 : dikiĝo
24-44 : kruĉiĝo
24-45 : interŝanĝitaj (rompo)pecoj; interŝanĝitaj eroj
24-46 : ĉeldividiĝo
24-47 : kromatidoj
24-48 : dua mejozo
24-49 : genera ĉelo; gameto
25-01 : fekundigo (fekundiĝo) de ovolo (2-29)
25-02 : spermoĉelo; spermatozoo
25-03 : ĉelkerno de spermatozoo
25-04 : akrosomo*
25-05 : ĉelmembrano
25-06 : ovolo; ovo
25-07 : foliklepitelĉeloj
25-08 : vitrohaŭto; vitra membrano; oolemo*
25-09 : direktokorpusklo; poluskorpusklo
25-10 : dua mejozo
25-11 : akrosoma membrano
25-12 : ina antaŭkerno; ina antaŭnukleo
25-13 : ovotransporto
25-14 : flava korpo; luteo
25-15 : foliklo
25-16 : ovario
25-17 : fimbrio; ovaria fimbrio
25-18 : ovodukto; salpingo
25-19 : vira antaŭkerno; vira antaŭnukleo
25-20 : ovolo post la ovolado
25-21 : fekundiĝo de ovolo
25-22 : ovolo kun vira kaj ina antaŭkerno
25-23 : unua blastomera* dividiĝo; blastomera segmentiĝo
25-24 : duĉela stadio post 30 horoj
25-25 : morula stadio post 3 tagoj
25-26 : eniro en la uteran kavon post 4 tagoj
25-27 : utero
25-28 : blastulo post 4,5 ĝis 5 tagoj
25-29 : ennestiĝo
25-30 : gravedeco
25-31 : embrio
25-32 : utero
25-33 : placento
25-34 : umbilika ŝnuro
25-35 : utera cerviko
25-36 : ŝlimbulbo; mukoŝtopaĵo
25-37 : amionkavo kun amionlikvaĵo
25-38 : gravedeco en frua fazo (ĝis 12a semajno)
25-39 : feto en la 28a semajno de gravediĝo
25-40 : feto en la 40a semajno de gravediĝo
25-41 : naskiĝo
25-42 : utera cerviko
25-43 : utera orifico
25-44 : vagino
25-45 : amionlikvaĵa veziko
25-46 : kokcigo
25-47 : naskiĝa kanalo; akuŝkanalo
25-48 : intervertebra disko inter kvina lumba vertebro kaj sakro
25-49 : simfizo
25-50 : novnaskit(in)o; bebo

Iel rilatitaj:

abdomenx abdukcix abduktorx aberacix abomasx acetabulx acinx adamantinx adenx adukcix akromix albuginex alx amnix analogx angix ankonex artrx brakx brustx buŝx cerbx dikx fingrx harx haŭtx homx kapx krurx langx lipx organx ostx plantx tranĉx ungx voĉx