fungo

*fung/o

[BOTANIKO] Ano de fungoj.
 • fungoj
  [BOTANIKO] Regno (Fungi el eŭkariotoj) de heterotrofaj, senklorofilaj, talohavaj vegetaĵoj, kun kitina ĉelmuro, saprofitaj, parazitaj aŭ simbiozaj, iuj vermetkaptaj, plejparte reproduktiĝantaj per sporoj: ĉampinjono, rustfungoj, melduo, ŝimo estas fungoj; taloj de fungoj estas tre diversformaj; likeno estas fungo simbiozanta kun algo; (f) la fungo de atombombo.
  likenoj, plantoj, kromistoj, oomikotoj, protozooj, miksomikotoj.
 • malsuperaj fungoj
  Aliaj fungoj ol bazidi- kaj asko-mikotoj, i.a. zigomikotoj.
 • mitozosporaj fungoj
  Grupego de fungoj (sistematike nenatura) nur nesekse reproduktiĝantaj (per mitozo, precipe per mitozaj sporoj); ĉ. 15 000 sp-oj el 2 600 g-oj: la mitozosporaj fungoj estas neperfektaj stadiformoj de askomikotoj kaj bazidiomikotoj. SIN. neperfektaj fungoj. [VIDU] konidio.
 • neperfektaj fungoj
  (Fungi imperfecti) Mitozosporaj fungoj.
 • superaj fungoj
  Grupego de fungoj, ampleksanta asko- kaj bazidi-mikotojn.
 • funga
  Rilata al fungoj: funga toksiĝo.
 • fungaĵo
  ĉia elkreskaĵo kun aspekto de fungo.
 • fungejo
  Loko, kie oni kreskigas fungojn.
 • fungicido
  Fungomortiga substanco: fungicida efiko.
 • fungologo
  Specialisto pri fungologio. SIN. mikologo.
 • fungologio
  Scienco pri la fungoj. SIN. mikologio.
 • fungozo
  [MEDICINO] Parazita afekcio, kaŭzata de fungoj. SIN. mikozo.
 • askofungoj
  Askomikotoj.
 • bazidifungoj
  Bazidi (o)mikotoj.
 • buterfungo
  Sp. flava boleto.
 • ĉapelfungo
  Fungo kun pli-malpli ĉapelforma bazidiujo portata aŭ ne de stipo.
  ombrelfungo.
 • ergotfungo
  Vd ergoto.
 • fajrofungo = tindrofungo.
 • favofungo
  Vd favo.
 • gistfungo
  Vd gisto.
 • hepatfungo
  Fistulino.
 • koralfungo
  Klavario.
 • laktofungo
  Laktario: karotsuka laktofungo, sangosuka laktofungo.
 • lamenfungo
  Bazidifungo kun ĉapelo lamenohava, ekz. agariko, amanito, laktario, rusulo.
  tubofungoj, porofungoj.
 • larmofungo
  Sp. larma serpulo.
 • mukofungoj
  Miksomikotoj.
 • muskardinfungo
  Neperfekta fungo (el sp. de Metarhizium aŭ de Paecilomyces), estiganta muskardinon.
 • muŝfungo
  Muŝa amanito.
 • ombrelfungo
  Bazidifungo kun bazidiujo ombrelforma, konsistanta el ĉapelo kaj stipo, ekz. amanito, boleto, ĉampinjono.
 • oranĝofungo
  Cezara amanito.
 • orelfungo
  Aŭrikulario.
 • piknidifungoj
  Grupo de neperfektaj fungoj, formantaj piknidiojn.
 • pintfungoj
  Nenatura grupo de bazidifungoj, kies bazidiujo portas pintajn alpendaĵojn himenikovritajn.
  hidno.
 • polvofungoj
  Fungoj el likoperdacoj (precipe bovisteo kaj likoperdo), kies ferma bazidiujo maturstadie per poro apekse ellasas brunan polvecan sporaron.
 • porofungoj
  Grupo de bazidifungoj kun aŭ sen stipo, kun ĉapelo malsupraflanke multapora, sed sen apartigebla tavolo de tuboj. SIN. poliporo 2.
  tubofungo, lamenfungo.
 • rustofungoj
  Uredaloj.
 • smutfungo
  Ustilagalo.
 • sporsakfungo = askomikoto, askofungo.
 • tindrofungo
  (kn) Sp. de poliporo vs kun hufoforma bazidiujo, kies karno iam estis utiligata kiel sangadohaltiga rimedo k, trempita en salpetra acido, por ekbruligo: vera tindrofungo (Fomes fomentarius); gajna tindrofungo (Ochroporus igniarius). [VIDU] tindro.
 • tremfungo
  Tremelo.
 • tubofungoj
  Grupo de ombrelfungoj, kies ĉapelo malsupraflanke portas tubaron facile apartigeblan de la ĉapelkarno. SIN. boletoj vs.
  porofungoj, lamenfungo.

  fungo

  REVO: [fungo]
  kantarelo.rusulo.amanito.ŝimo.trufelo.likeno.buter'fungo.nobla.ruĝa boleto.malglata boleto.klavario.

  Bildvortaro

  199 : Manĝeblaj fungoj
  199-01 : kampa ĉampinjono; paŝteja ĉampinjono; agariko
  199-02 : micelio (el hifoj) kun fruktokorpoj (fungoj)
  199-03 : ĉampinjono [laŭlonga sekco]
  199-04 : ĉapelo kun lameloj
  199-05 : vualo
  199-06 : lamelo [sekco]
  199-07 : bazidioj (sur lamelrando kun bazidisporoj)
  199-08 : ĝermantaj sporoj
  199-09 : blanka trufo (saksporfungo)
  199-10 : trufo [ekstera aspekto]
  199-11 : trufo [sekco]
  199-12 : internaĵo kun askoj [sekco]
  199-13 : du askoj kun sporoj
  199-14 : manĝebla kantarelo; ovofungo; kokokresto
  199-15 : bruna boleto; kaŝtanboleto
  199-16 : manĝebla boleto; sciuropano
  199-17 : tubeta tavolo; tubforma bazidiujo
  199-18 : stipo
  199-19 : pirforma bovisteo
  199-20 : globforma bovisteo; polvofungo; fungo-ovo
  199-21 : buterfungo; flava boleto
  199-22 : raspstipa boleto; betulfungo
  199-23 : delikata rusulo
  199-24 : skvama pikilofungo; hidno
  199-25 : manĝebla klitocibo; manĝebla funelfungo
  199-26 : manĝebla morĥelo; spongofungo
  199-27 : konusa morĥelo
  199-28 : mielofungo; armilario; miela faskofungo
  199-29 : karotsuka laktario; karotsuka laktofungo
  199-30 : granda lepioto
  199-31 : falva poliporo
  199-32 : ora klavario; flava kaprinbarbo
  199-33 : ŝanĝiĝema folioto, faskofungo

  Eble rilatitaj:

  agarikx, aktinomicetx, antibiotikx, armilarix, aspergx, astrex, aŭrikularix, bazidix, blastomicetx, boletx, botritx, bovistex, ĉampinjonx, dekurx, muŝx, plantx,

  Iel rilatitaj:

  agarikx aktinomicetx antibiotikx armilarix aspergx astrex aŭrikularix bazidix blastomicetx boletx botritx bovistex dekurx ecidix ecix muŝx plantx ĉampinjonx