semo

*sem/o

 1. [BOTANIKO] Dormanta organo, maturiĝinta ovolo, konsistanta el embrio ĉirkaŭita de ŝirmaj histoj (
  tegumento) kaj eventuale de rezervaj histoj (
  albumeno, endospermo, perispermo): post ĝermado semo produktas kompletan planton; semoj de angiospermoj estas enfermitaj en fruktoj; elĵetiĝo, disportiĝo de semoj.
 1. [KOMUNUZO] Semo 1 aŭ frukt (er)o, entenanta semo(j)n nedisigebla(j)n de ĝi: de semo putra venas frukto ne nutra (Z); bombardado de flugantaj semoj; (f) scienco havas semon enuan, sed frukton bonĝuan (Z).
  grajno.
 1. (ark.) Semoj 2: kia la semo, tia la rikolto (Z); herbo, kiu naskas semon laŭ sia speco (X); ĉu vi ne semis bonan semon en via kampo? (X).
 1. Homa spermo: Onan elverŝadis la semon sur la teron, por ne doni idaron al sia frato (X).
 1. (f) Tiuj, kiuj devenis el tiu spermo; idaro, posteularo: la semo de David (X); el la reĝa semo de Edom (X); ilia semo estos ekstermita el inter la homidoj (X).
  sango.
 • sema
  Rilata al semo: sema putro, ŝimo; sema likvo; sema elfluo.
 • *semi (tr)
  1. Disĵeti sur teron aŭ malprofunde enterigi semojn, por ke ili ĝermu kaj kresku: semi tritikon (B), hordeon, florojn; ne semu inter dornaĵo (N); nenie semata, ĉie trovata (Z); (f) se Peĉjo ne semos, Petro ne rikoltos (Z) (lernu juna); kiu semas venton, rikoltos fulmotondron (Z); semu al vi justecon, tiam vi rikoltos amon (X).
   planti.
  1. (f) Disvastigi senton, preskaŭ ĉiam en malica intenco: semi teruron en la urbo (B); semi malkonfidon en ies animon (B); ili plu ne semos inter ni malpacon (Z); mi longe esperis, ke li ĉesos maskite semadi inter ni intrigojn kaj anarĥion (Z); nigraj semantoj de kalumnioj.
  1. (f) Prisemi: golfo semita per multaj insuloj (B).
 • semado
  Agado kaj procedo de iu, kiu semas: li pensis nur pri la tempo de semado (Z); semado de greno; (f) semado de malpaco.
 • semero
  Semo 2.
 • semilo
  Sako, en kiu semanto portas la semotaĵon.
 • semitaĵo
  Semo, kuŝanta en tero: la neĝo kuŝis varmige super la juna semitaĵo (Z); la semitaĵo de niaj pekoj (Z).
 • semdona
  (pp plantoj) Liveranta semon.
 • semriĉa
  Havanta multe da semoj: semriĉa spiko.
 • semŝelo
  La kovranta tavolo de semo. SIN. tegumento (j).
 • semotaŭga
  Taŭga, preparita, por esti prisemata: hektaroj da semotaŭga tero (Z).
 • semotempo
  Tempo de la jaro, kiam oni semadas.
 • *dissemi
  Disigi tra granda spaco: mi dissemos ilin inter popoloj, kiujn ne konis ili (X); oazoj dissemitaj en la dezerto (B); la dissemiteco de la komitatanoj estas tre ĝena; de ĉi tiuj (la pranepoj de Noa) dissemiĝis la insuloj da popoloj en siaj landoj (X).
  disblovi, dispeli, disĵeti.
 • prisemi
  1. Disĵeti semojn en ion: prisemi kampon (Z); vi sekvis min en la dezerto, en lando ne prisemita (X); (f) mi prisemos la domon de Izrael per semo de homo kaj semo de bruto (X).
  1. Grandnombre dismeti, surkovri: ŝi estas senorda, ŝi prisemas la tutan domon per siaj aferoj; prisemi ies vojon per floroj; la vizaĝo estis prisemita per ruĝaj ulceroj (Z); drapo prisemita per malgrandaj ruĝaj kusenetoj (Z).
 • prisemado
  Ago de iu, kiu prisemas: prisemado de buljono per mikroboj.
 • linsemo
  Vd lino.
 • lunsemo
  Menispermo.
 • minsemanto
  [ARMEOJ] ŝipo, kiu prisemas per minoj marregionon.
 • vermosemo
  [FARMACIO] (semen-contra) Malgrandaj kapituloj de kelkaj sp-oj de artemizio, precipe de formo de Artemisia maritima, kontraŭverme uzataj.

  semo


  Ĉar ili semas venton, ili rikoltos ventegon.Kia la semo, tia la rikolto.Printempo semas, aŭtuno rikoltas.
  disfamigi.disvastigi.frukto.grajno : grenfrukteto; seka semo; globforma eta objekto.grensemi.ĝermi.Hektaroj de semotaŭga tero.idaro.kafo : bruna aŭ nigra trinkaĵo (kuirita aŭ filtrita), el muelitajrostitaj semoj de la kafarbo (Coffea).kreski.laktumo: semo de masklaj fiŝoj.lozanĝe.multenombre.posteulo.propagandi.reprodukti.rikolti.sulko.tero.tritiksemi.
  agrikulturo. floro. kampo. rikolti. vento. vetero.

  Iel rilatitaj:

  agrikulturx amandx arilx bedx berx florx kafx kampx kulturx olex plantx poŝx rikoltx sakx seksx tempx ventx veterx ĝardenx