volvi

*volv/i (tr)

 1. Plurfoje rondmeti ion flekseblan ĉirkaŭ io alia: volvi ŝnuron ĉirkaŭ bastono (B), tukon ĉirkaŭ la brusto (B), bandaĝon ĉirkaŭ vundita brako; volvu ilin (la ordonojn de viaj gepatroj) sur vian kolon (X); bone volvita cigaredo; zorge volvita ombrelo.
  bobeni.
 1. Rondforme turni platan objekton ĉirkaŭ ĝi mem: volvi paperfolion en cilindron; velke volvitaj rozpetaloj; [KUIRARTO] volvita bovida ŝultro; volvitaj anĉovoj.
  ruli.
 • volvi sin
  Volviĝi.
 • volvo
  Unu ĉirkaŭiro de io volvita: volvo de induktobobeno.
  ĉiro.
 • volva
  Rilata al volvo (j): volva movo, linio.
 • volvado
  Ago de iu, kiu volvas.
  volvobranĉo, volvotigo.
 • volvaĵo
  1. Io volvita: volvaĵo el lanfadenoj, el tabakfolioj; volvaĵo de lupolo (Z); (f) ŝiaj pensoj estis kiel interkonfuzita volvaĵo (Z).
  1. [ELEKTRO] Aro de la volvoj de induktobobeno: dudrata volvaĵo (el duoble faldita drato, por eviti meminduktancon); kaĝa, kompensa volvaĵo.
 • volviĝi
  1. Iĝi volvita.
  1. [BOTANIKO] Daŭre ĉirkaŭkreski per sia tigo ĉirkaŭ apudaj korpoj (plantoj, stango ktp): dekstren, maldekstren volviĝi.
 • volviĝo
  Ago kaj estmaniero de io, kio volviĝas: la volviĝoj de ampelopso, de krispaj haroj.
 • volvoplanto
  Planto grimpanta per volviĝantaj tigoj (ekz. lupolo, kalistegio).
  otigo.
 • ĉirkaŭvolvi
  ĉirkaŭigi objekton per io, kio volviĝas ĉirkaŭe: ĉirkaŭvolvi la kolon per rubando (B); sian bierkruĉon li ĉirkaŭvolvis per trunkoj (tigoj) de lupolo (Z); ŝi ĉirkaŭvolvis Janjon pli zorge per la lana ŝalon; (f) la ŝtato ĉirkaŭvolvas la moderncan individuon per multegaj ligiloj.
  vindi.
 • disvolvi
  1. Etendi plata ion volvitan: (la komizoj) devas scii disvolvi, elmeti kaj mezuri la ŝtofojn (Z); disvolvi la standardon, por ĝin flirtigi; mi vidis disvolvitan skribrulaĵon (X).
  1. (f) Iom post iom kreskigi, evoluigi, doni pli grandan forton aŭ vastecon aŭ prilaboritecon: disvolvi ĉiujn siajn kapablojn, la popolan instruadon; talento, kiu ne havas povosciadon teknikan, estas forto primitiva, blinda, ne disvolvita (Z); vidante, kiel tiu amo disvolvas sin (Z); la scienculoj disvolvis kiel fundamentan penson la sentencon, ke [...] (Z); disvolvitaj landoj.
 • daŭrigebla disvolvo
  [EKOLOGIO] Disvolvo, kiu satigas la bezonojn de la nuna generacio, ne endanĝerigante la eblojn de venontaj generacioj satigi siajn bezonojn: la termino 'daŭrigebla disvolvo' famiĝis pro la raporto de UN-komisiono pri la medio kaj disvolvo.
 • disvolviĝi
  1. Iom post iom kreski, malfermante sin: flora burĝono, kiu ne estas sufiĉe forta por disvolviĝi (Z); la malgranda pizo disvolviĝas bonege (Z); ĝi eligas ĝermojn kaj disvolviĝas en la daŭro de unu sekundo (Z).
  1. (f) Evolui al pli forta, vastigita aŭ prilaborita formo: ni malpermesus al la lingvo libere kaj sane disvolviĝi (Z); se la amaso hodiaŭ silente rigardas aferon malrapide sed konstante disvolviĝantan [...] (Z); en tiu regiono la kotona industrio pli kaj pli disvolviĝis; meze de tiu pensa svarmaĵo, sur kiu disvolviĝadis la movo de vortoj kaj faroj de miloj da homoj (Z).
 • disvolviĝo
  Stato de io, kio disvolviĝas: por la bona disvolviĝo de nia lingvo estus plej necese, ke mi dedicu mian tempon nur al tradukado (Z); historio kun progresanta disvolviĝo (Z); la landoj disvolvitaj devas helpi la landojn en disvolviĝado.
 • elvolvi
  1. Disvolvi: blankruĝa floraĵo plene elvolviĝinta (Z).
  1. Klare kaj detale prezenti temon por ĝin konigi kaj komprenigi: elvolvi argumenton, planon; tiun ĉi ideon mi elvolvis en unu dika broŝuro (Z).
  1. [MATEMATIKO] Esprimi per (finia aŭ nefinia) serio, produto, aŭ simile: elvolvi funkcion en potencoserion; elvolvi laŭ potencoj de la variablo; elvolvi determinanton.
 • elvolvaĵo
  [MATEMATIKO] Esprimo prezentanta donitan funkcion per elvolvado: furiera serio estas elvolvaĵo de funkcio laŭ sinusoj aŭ eksponencialoj.
  serio.
 • volviĝa nombro
  [MATEMATIKO] Entjero, kiu indikas, kiomfoje fermita kurbo ĉirkaŭiras fiksan punkton.
 • envolvi
  Tute kovri objekton per io, kio volviĝas ĉirkaŭ ĝi: envolvi pakaĵon en paperon (B); ŝi estis tute nuda, kaj tial ŝi envolvis sin en siajn densajn longajn harojn (Z); la valo estis envolvita en blanka nebulo (B); tio servis por envolvado de butero kaj sukerpulvoro (Z); li envolvis sin en severecon kiel en mantelon (X).
  kunruli.
 • dekstrenvolviĝa
  [BOTANIKO] Dekstruma.
 • intervolvi
  Volvi objektojn unu ĉirkaŭ alian: limakoj intervolvitaj en formo de abomeninda bulo (Z).
 • kunvolvi
  Volvi en unu tuton, blokon ks: amaso da ŝtofoj disvolvataj kaj kunvolvataj en senĉesa susurado (Z); la rondo sin distordas, kunvolvas refoje en mil volvaĵojn (G).
  kunplekti.
 • kunvolvaĵo
  Kunvolvita objekto: kunvolvaĵo da drapo, da paperfolioj.
 • malvolvi
  Disvolvi 1: malvolvi tukon de la kapo (B); eĉ la kripla rozarbeto malvolvis siajn foliojn (Z).
 • maldekstrenvolviĝa
  [BOTANIKO] Maldekstruma.
 • naturdisvolvo
  [EKOLOGIO] Kreado de kondiĉoj favorantaj la ekeston de nova naturo, nome la establiĝon de diversaj specioj de sovaĝaj plantoj kaj bestoj.
 • suprenvolvi
  Kuspi: kun manikoj suprenvolvitaj ĝis la kubuto (B).
 • ampervolvo
  [ELEKTRO] Unuo de magnetomova forto produktata de kurento de unu ampero fluanta tra unu volvo de konduktilo.
 • rulvolvaĵo
  Kunvolvaĵo: granda pergamena rulvolvaĵo (Z).
 • RIM. 'volv' estas suf-e uzata en nomoj de unuoj: ampervolvo.

  volvi


  akceli.ampleksi.Bloko da ŝtofo (kiun oni disvolvas antaŭ aĉetantoj).cigaro : tabako volvita en tabakfolio, por fumi.disfaldi.disvolvi.disvolviĝi.efektivigi.elvolvanto.elvolvato.elvolvi.enhavi.envelopo.envolvaĵo.envolvaĵo.evolui.evolvento.fleksebla.komprenigi.kreskigi.kunvolvi.malvolvi.plenumi.plifortigi.pligrandigi.progresigi.vindi.
  evolui. floro. folio. fumo. matematiko. ruli.

  Iel rilatitaj:

  ampleksx bobenx enhavx eventx evolux florx folix fumx havx irx matematikx okazx plantx rulx sternx