kampo

*kamp/o

 1. Terpeco, kultivata aŭ kultivebla kun aŭ sen difinitaj limoj: dunoj kaj plugteraj kampoj (Z); vojeto kondukas tra tiu ĉi kampo al nia domo (Z); herbo-riĉaj kampoj (Z); terpoma kampo (Z); grenkampo (Z), kukumkampo (Z); vian kampon ne prisemu miksospece (X); sur fremda kampo ili rikoltas (X); (f) la neĝaj kampoj (Z).
  agro, ĝardeno korto, parcelo.
 1. Pli-malpli ebena terloko kontraste kun montoj, arbaroj aŭ loĝejoj: sur la kampo, for de l' mondo (Z); arbaro aŭdas, kampo vidas (Z) (nenie oni estas certa pri senatesteco); ĝi staras ankoraŭ malproksime en la kampo (Z); la hajlo batdifektis en la tuta lando Egipta ĉion, kio estis sur la kampo (X); kiel floro de kampo, tiel li floras (X); kampartilerio.
  kamparo, pejzaĝo.
 1. Loko, sur kiu io okazis: kampo de batalo (Z); kampo de la mortintoj (Z); oni donis al tiu loko nomon Kampo de la Fortuloj (X).
 1. Loko, inter kies limoj efikas ia ago: operacia kampo (parto de la korpo, kiun trafas operacio); (f) la kampo de la konscio.
 1. (f) Tutaĵo de la abstraktaj aferoj, kiujn povas atingi ies agado: mi parolis al vi nur teorion, nun mi transiras sur la kampon de la praktiko (Z); tiu mia artikolo estos mia lasta sur la kampo de E-ista diskutado (Z); oni devas senĉese eldonadi [...] la kampo ĉi tie estas granda (Z); kampo de laborado, de aktiveco; tiu temo malfermas kampon al plej granda fantazio; la kampo de la historio prezentas multajn enigmojn.
  areno, regiono, spaco, tereno.
 1. Limigita fono: blua ankro sur blanka kampo (Z).
 1. [FIZIKO] Fizika grando, aŭ skalara aŭ vektora, kiu estas funkcio de loko kaj tempo: elektra, magneta kampo.
 1. [KOMPUTIKO] Plenigebla parto de formularo aŭ alia dokumento, traktata per komputilo.
 1. [KOMPUTIKO] Konsistanta parto de datenopo.
 • elektromagneta kampo
  Elektra kaj magneta kampo, produktata de moviĝantaj ŝargoj.
 • gradienta kampo
  [FIZIKO] [MATEMATIKO] Vektora kampo, kiu estas la gradiento de iu skalara kampo.
 • kampa
  Rilata al kampo
  1. kampaj floroj (Z); kampa besto (X); nenia kampa herbo ankoraŭ kreskis (X); kampa muso (Z); kampa vojo (Z).
  1. kampa intenso; kampa linio (linio tanĝanta en ĉiuj siaj punktoj al la direkto de la analoga vektoro; SIN. flukslinio); kampa tubo (spaco, ĉirkaŭita per elektra, resp. magnetaj linioj, kiuj pasas tra ĉiuj punktoj de fermita kurbo); kampa lenso (en optikaj aparatoj); kampa profundo (tiu, kiun oni povas akre foti).
 • semantika kampo
  1. [LINGVOSCIENCO] Tuto de la signifoj de unu vorto (ekz. de bazo).
  1. [LINGVOSCIENCO] Tuto de la vortoj, kiuj rilatas al unu komuna nocio (ekz. la terminoj pri familiaj rilatoj).
 • kamp (ad)i (ntr)
  Pasloĝi en kampo, stariginte aŭ ne provizoran loĝaparaton.
  bivaki, tendumi.
 • kampado
  Ago de tiu, kiu kampas: kampado estas saniga.
 • kampadejo
  Loko, rezervita por tie kampadi aŭ tendumi.
  barakaro, tendaro.
 • kampadismo
  Sporta maniero vivi kaj kuŝi en libera aero.
 • kamparo
  Aro de kultiveblaj kampoj, rigardata kontraste kun la urbo: en la kamparo estis belege! (Z); veturi en la kamparon; en la kamparo regis vintra malvarmo (Z); vivi en la kampo; kampara dometo (Z).
 • kamparano
  Terkultivisto, loĝanta en la kamparo.
  agrikultivisto, farmisto, kampulo, kulako, vilaĝano.
 • kamparana
  Rilata al kamparanoj: kamparana unuiĝo, sindikato, kooperativo, komunumo.
 • kampejo
  Kampo 2: ŝi iam estis en tiu paca kampejo (Z).
 • kampisto
  Kamparano: Esav fariĝis lerta ĉasisto, kampisto (X).
 • kampulo
  Kamparano (ofte kun malŝata nuanco): kial do mi devas pereigi mian vivon kun kampuloj? (Z); plej kuirita kampulo ĉiam restos krudulo (Z); ofte ĉapo de kampulo kovras kapon de saĝulo (Z); pli bone, se mi edziĝus kun senartifika kampulino! (Z).
 • flugokampo
  [AVIADO] La tereno, de kiu ekflugas kaj sur kiun surteriĝas aviadiloj.
 • pafkampo
  Spaco trafebla de la pafaĵoj.
 • glacikampo
  Vasta kampo el glacio, ekz. sur la nordaj maroj.
  bankizo.
 • grenkampo
  Kampo 1, sur kiu oni kultivas grenon: sed rikoltilon ne levu kontraŭ la grenkampon de via proksimulo (X).
 • herbokampo
  Kampo de gramineoj.
 • Marsokampo
  1. [HISTORIO] Loko ĉe Tibero, kie la Romanoj militekzerciĝadis.
  1. (analoge) Nomo de origine tiacelaj lokoj en iuj nunaj urboj (Parizo, Sankt-Peterburgo).
 • vidkampo
  Tiu spaco, kiun okulparo ne moviĝante povas plene vidi.

  kampo


  Esprimoj

  Vian kampon ne prisemu miksospece.
  Kampo de batalo.
  Tiu temo malfermas kampon al plej granda fantazio.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  Marsokampo,elektromagneta kampo,flugokampo,glacikampo,gradienta kampo,grenkampo,herbokampo,kamp(ad)i,kampa,kampadejo,kampadismo,kampado,kampalaŭdo,kampara armoracio,kamparana,kamparano,kamparo,kampejo,kamphirundo,kampintenso,kampisto,kampo,kampulo,pafkampo,rizkampo,semantika kampo,sendiverĝenca kampo,vidkampo

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto

  grasa
  malgrasa

  bredi
  brulmarki
  draŝi
  erpi
  falĉi
  farmi
  garbigi
  grasigi
  kulturi
  marni
  planti
  plugi
  rasti
  rikolti
  sarki
  semi
  sterki
  ventumi

  agrikulturo
  agro
  agronomio
  ansero
  aveno
  bieno
  bredado
  bredejo
  bredisto
  brulmarkilo
  brulmarko
  brutaro
  bruto
  cerealo
  draŝaĵo
  draŝejo
  draŝilo
  draŝmaŝino
  falĉileto
  falĉilo
  falĉmaŝino
  farmanto
  farmisto
  farmo
  farmulo
  fojnejo
  fojno
  forkego
  furaĝo
  garbejo
  garbo
  grajno
  grasigaĵo
  gregejo
  grego
  grenejo
  greno
  guano
  hordeo
  humo
  inkubatoro
  koko
  kornbruto
  kovilo
  kralo
  kulturo
  maizo
  milio
  norio
  pajlo
  panherbo
  platfosilo
  plugetilo
  plugilo
  postfojno
  premejo
  premilo
  rastilo
  rizejo
  rizo
  rotacio
  sarkilo
  sarkindaĵo
  sekalo
  serpo
  soko
  sorgo
  stalisto
  stalo
  sterko
  tirĉevalo
  traktoro
  tritiko
  vinberpremanto
  vinpremanto
  ĉifonfiguro
  ŝpato

  Ankaŭ vidu:

  kampado

  Bildvortaro


  92-01 : kampadejo
  92-02 : enirejo
  92-03 : bariero
  92-04 : akceptejo; informejo; anoncejo
  92-05 : informvitrino
  92-06 : vendejo (kiosko)
  92-07 : kampadeja gardisto
  92-08 ,9 : tualetejo
  92-08 : necesejoj kaj lavejoj
  92-09 : lavaboj
  92-10 : aŭtomobilo kun remorko
  92-11 : disfaldebla tendoremorko
  92-12 : tegmentbagaĝilo; tegmenta bagaĝrako
  92-13 : tegmentokofro
  92-14 : ruldomo; loĝaŭto
  92-15 : fiksita kaj elŝovebla antaŭtendo
  92-16 : tegmenteskalo
  92-17 : bagaĝportilo tegmenta; tegmenta bagaĝrako
  92-18 : bicikloportilo; biciklingo
  92-19 : klimatiza instalaĵo; klimatizilo
  92-20 : alkovo; dormloko super ŝoforejo
  92-21 : freŝakvujo
  92-22 : defluejo de malpura akvo; rubakva defluilo
  92-23 : elektrokablo
  92-24 : ruldomo; loĝremorko kun flankotendo (25-29)
  92-25 : gasbotelujo; gasboteloj
  92-26 : antaŭa rado; apogrado
  92-27 : kuplilo
  92-28 : tegmenta ventololuko
  92-29 : antaŭtendo; flankotendo
  92-30 : starloko; starareo; aljuĝita starejo

  Eble rilatitaj:

  agrikulturx, agrx, arenx, arex, -ar, barakx, bienx, bivakx, bredx, brutx, ĉardx, datenx, florx, fosx, grenx, herbx, kulturx, laborx, landx, loĝx, maŝinx, platx, plugx, regionx, rikoltx, semx, temx, tendx,