grajno

*grajn/o

 1. ĉiu el la fruktoj entenataj en la spiko de greno: prenu efon da rostitaj grajnoj (X); ĵeti grajnojn al kortobirdoj; eĉ blinda kokino povas trovi grajnon (Z); malgranda kiel grajno de rizo; hordeaj panoj kaj freŝaj grajnoj en saketo (X); la komerco de grajnoj.
  semo.
 1. ĉiu seka semo aŭ frukto, prezentanta etan volumenon: grajnoj de pipro, de kafo; grajnoj de pomo, de piro, de vinbero.
  kerneto.
 1. Malgranda globa objekto, simila al vegetaĵa grajno: hajla grajno (B); sur la fundo de la rivero troviĝas grajnoj da oro (Z); la grajnoj de koliero, de rozario; grajnoj de pulvo.
  ero, bido, perlo.
 1. Malgranda ronda elstaraĵo de la supraĵo de objekto: la grajnoj de ŝagrino; la grando de la grajnoj de akriga disko.
 1. Tre malgranda kvanto da io: estas tamen en la rakonto grajno da vero.
 1. Grano: (f) li ne havas en la kapo eĉ unu grajnon da saĝo (Z).
 • grajna
  1. Plena de grajnoj, konsistanta el grajnoj: grajna strukturo, pulvoro; grajna stano.
  1. [GEOLOGIO] (pp petro, precipe magma) Tute konsistanta el kristaloj nudokule videblaj, pli-malpli sam-dimensiaj kaj -formaj kiel grajnoj 1 (ekz. granito, gabro).
   grandgrajna, etgrajna, mikrolita, porfira, vitra.
 • grajnaĵo
  1. [KUIRARTO] Manĝaĵo farita el grajnoj dispecigitaj kaj kuiritaj.
   kaĉo, ŝrotaĵo.
  1. Amaso da metalaj grajnetoj: plumba grajnaĵo por ĉaso.
 • grajneca
  Prezentanta aspekton de aro da grajnoj: grajneca ledo, marmoro.
 • grajneto
  1. Malgranda grajno: la vitra grajneto, kiu sidis en lia okulo (Z); la grajnetoj de sablo (X); (f) ĉiun grajneton da vero mi kolektis (Z).
  1. = granulo.
 • grajnigi
  Dispecigi mason al grajnoj.
 • grajniĝi
  Kreski, aperigante grajnojn: la maizo jam grajniĝas; grajniĝintaj herboj.
 • grajnovora
  [ZOOLOGIO] Sin nutranta per grajnoj.
 • disgrajnigi
  Deŝiri la grajnojn: disgrajnigi spikon, grapolon.
 • disgrajniĝi
  Perdi siajn grajnojn, unu post alia.
 • belgrajno
  Nigra aŭ bruna eta makulo aŭ elstaraĵo, kiu denaske aŭ infanaĝe markas la haŭton.
  efelido, lentugo, nevuso [VIDU] muŝo 3.
 • celgrajno
  Globeto fiksita de la antaŭa ekstremaĵo de pafiltubo, kaj servanta por direkti la pafilon al la celo, per rigardado tra la celilo aŭ tra la celfendo.
 • semgrajno
  Grajno 1: oni plenigis la botelon per semgrajnoj (Z).
 • etgrajna
  [GEOLOGIO] (pp petro, precipe magma) Konsistanta grandparte el kristaloj nudokule nevideblaj kaj eventuale ankaŭ el malmultaj nudokule videblaj kristaloj: etgrajna granito. SIN. mikrograjna.
  mikrolita, mikrokristala, porfira.
 • mikrograjna
  Etgrajna.
 • grandgrajna
  [GEOLOGIO] (pp petro, precipe magma) Tute konsistanta el grandaj kristaloj, almenaŭ 1 cm larĝaj (ekz. pegmatito).

  grajno


  Iel rilatitaj:

  florx grenx kafx kulturx rizx