vino

*vin/o

 1. Alkohola trinkaĵo, konsistanta el fermentinta suko de vinberoj: juna vino (Z); dolĉa, seka vino; lakto estas pli nutra, ol vino (Z); glaso da vino; glaso por vino (Z); bona vino al la fino (Z) (la plej bona venas laste); akvon prediki kaj vinon trinki; vino, virino, tamburino (ĉiuj plezuroj de la vivo); la vino gajigas la koron de la homo (X); [KRISTANISMO] la konsekrita pano kaj vino (Z); (f) ili trinkas vinon de krimo (X); la loĝantoj sur la tero ebriiĝis per la vino de sia malĉasteco (N); oni ne enverŝas novan vinon en malnovajn felsakojn (N).
  mosto.
 1. ĉiu el la diversaj tiaj trinkaĵoj, distingitaj laŭ sia speco, ecoj aŭ regiono: blanka vino (estiĝinta pro fermentado de mosto ricevita de blankaj vinberoj), roz(kolor)a vino (el ruĝaj vinberoj, kiuj fermentis nur parte maceruje), ruĝa vino (kiu ricevis sian koloron pro macera fermentado, nur post kiu ĝi estas elpremita); ĉi-jara vino (kiu ĵus finis sian fermentadon kaj kiun oni rajtas vendi dum tiu sama jaro ekde la mezo de la rikoltjara Novembro); vino kun nomo kontrolita (altkvalita); regiona vino (kun geografia originindiko); tabla vino (tablovino); Bordoza, Kalifornia, Rejnlanda vino; li regalas sin per bonegaj vinoj (Z); oni devas elekti la vinojn laŭ la pladoj, kiujn ili akompanos. [VIDU] vinbotelo, vinfarado, vingustumisto, vinmiksaĵo, vinpremejo, vinpremilo.
 1. Fermentinta suko de aliaj fruktoj aŭ plantoj: palmovino; pomvino.
 • vina
  Rilata al la vino: vina rikolto; vina regiono; vina komerco, eksportado.
 • vineca
  Havanta ian econ de vino, precipe la koloron: vinecaj nuboj.
 • vinejo
  Loko, kie oni tenas la provizojn de vino kaj brando.
 • vinisto
  Oficisto, komisiita pri la prezentado de la vinoj en palaco, aŭ hodiaŭ en restoracio: la vinisto de Faraono (X).
 • vinologo
  Specialisto pri vinologio.
 • vinologio
  Scienco pri la farado de vinoj.
 • *vinbero
  La frukto de vinberujo: manĝi vinberojn.
  uvo.
 • moskatela vinbero
  Vinbero kun karakteriza, iom moska gusto.
 • vinbera
  Rilata al la vinberoj: karpoj kun bruna vinbera saŭco (Z); vinbera acido (vulgara nomo de optike neaktiva tartrata acido).
 • vinberaro
  Grapolo de vinberoj.
 • vinberejo, vinberĝardeno
  Plantejo de vinberujoj: kiel paliso en vinberejo (Z); Noa plantis vinberĝardenon (X); niaj vinberĝardenoj burĝonas (X); vinberĝardenojn vi plantos sed vinon vi ne trinkos (X).
 • vinberisto
  Kamparano, kiu kultivas vinberujojn.
 • vinberujo, vinarbusto
  1. [BOTANIKO] Arbusto (vina vito) verŝajne origina el SU Azio, kultivata jam antaŭ

  ĉ. 6 000 j precipe por la beroj, manĝataj freŝaj aŭ sekigitaj aŭ uzataj por vinproduktado.
  1. Vinberujo 1 kaj kelkaj aliaj sp-oj de vito same uzataj, i.a. labrusko.
 • vinberbranĉo
  ĉiu el la vinberportantaj branĉoj de vinbertrunko: vinberbranĉoj volvis sin ĉirkaŭ altaj kolonoj (Z). SIN. sarmento.
 • vinbertrunko
  La trunko de vito: viaj mamoj estu kiel la penikoj de vinbertrunko (X). SIN. rebo.
 • vinfolio
  Folio de vinberujo: [KUIRARTO] farĉitaj vinfolioj (Grekia kaj Magreba specialaĵo).
 • agavvino
  Pulko.
 • desertvino
  Vino kun plialtigita alkoholkvanto.
 • glacivino
  Vino, kies beroj estis rikoltitaj dum frosta temperaturo.
 • mielvino
  Medo.
 • muskatvino (evi) = moskatelo.
 • muskatvinbero (evi) = moskatela vinbero.
 • palmvino
  Alkohola trinkaĵo ricevita per fermentado de la suko de la spadiko de kokoso kaj de aliaj palmoj.
  arako.
 • pirvino
  Trinkaĵo el fermentinta suko de piroj.
 • pomvino
  Cidro.
 • rekrementovino
  Vino, farita el la akveca restaĵo de la postprema vinberrekremento, kien oni sukeras kaj fermentigas; pasintece produktata dum mizeraj jaroj.
  ŝnapso.
 • riz (o)vino
  Trinkaĵo el fermentigita rizo. SIN. sakeo.
 • *sekvinberoj
  Sekigitaj kaj konservitaj vinberoj: bruna miksaĵo el sekvinberoj, cinamo kaj nuksoj (Z); sekvinbera saŭco (Z). SIN. rosinoj.
 • spicvino
  Vino, preparita kun aromaĵoj, kaj ordinare trinkata varma.
 • ŝaŭmvino
  Vino, tiel preparita, ke ĝi ŝaŭmas, kiam verŝita.
  ĉampano.
 • tablovino
  La plej malalta vinkategorio.

  vino


  Esprimoj

  Abomeni trinki akvon.
  Allogis la vinberoj Sed estis tro alte (fablo : Kalocsay).
  Barelo likas.
  Esti fiera de sia kelo bone provizita.
  Jen vino, kiu havas korpon.
  Korki botelon.
  La fundo de barelo (la senfunda barelo de Danaidinoj).
  La mosto fermentas en la tino.
  La vino gajigas la koron de homo.
  Maŝino por aŭtomata korkado de la ĉampanboteloj.
  Por vino bona ŝildo ne bezona.
  Provi vinon per gustumado.
  Subĉerpi per sifono.
  Unuaranga kvalito de vino.
  Versi akvon en sian vinon (= kompromisemi).
  Via vino estas abomena acidajo.
  Vino dispozicias al dormo.
  Vino laboras (= fermentas).

  Kelkaj kunmetaĵoj

  Burgonja vino, Mozelvino, Portovino, agavvino, desertvino, glacivino, mielvino, moskatela vinbero, muskatvinbero, muskatvino, palmvino, pirvino, pomvino, sekvinberoj, spicvino, tablovino,vina,vina vito, vinarbusto, vinbera, vinberaro, vinberbranĉo, vinberejo, vinberfolio, vinberisto, vinberkultivisto, vinbero, vinbertrunko, vinberujo, vinberĝardeno, vinbotelo,vineca,vinejo, vinfarado, vinfolio, vingustumisto,vinisto, vinkelo, vinlaŭso, vinlisto, vinmiksaĵo,vinologio,vinologo, vinpremejo, vinpremilo, vinrikolto, ŝaŭmvino

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  Bordoza
  Kalifornia
  Rejnlanda
  acida
  blanka
  delikata vino
  dolĉa
  fajna
  fruktogusta vino
  glaciigita
  juna
  maljuna
  markhava vino
  moska
  pura vino (= sen akvo)
  ruĝa
  seka (= maldolĉa)

  adulteri
  bapti vinon
  distili
  falsi
  fermenti
  spili barelon
  trinki

  alambiko
  alkoholo
  arako
  barelo
  brando
  cidro
  grapolo
  klareto
  komerco
  medo (mielvino)
  moskatelo (muskatvino)
  mosto
  pulko (agavvino)
  rekremento de vinberoj
  restoracio
  rikolto
  sakeo
  uvo (vinbero)
  vito
  ĉampano
  ŝnapso

  Ankaŭ vidu:

  agrikulturo

  Bildvortaro

  231 : Vinberkulturo, vitkultivado
  231-01 -18 : vinregiono
  231-01 : dratspalira vinberejo, vinberĝardeno, vitejo
  231-02 -9 : vinberujo, vito
  231-02 : vinberbranĉo, rebbranĉo
  231-03 : ŝoso
  231-04 : vitfolio
  231-05 : vinberaro, vinbergrapolo, uvo
  231-06 : vinberujo, rebo
  231-07 : fosto
  231-08 : spalirstreĉa drato
  231-09 : dratspaliro
  231-10 : kolektujo (sitelo, dorstino)
  231-11 : rikoltantino
  231-12 : tigotondilo
  231-13 : vinberisto, vitkultivisto
  231-14 : tinportanto
  231-15 : dorstino
  231-16 : vinberĉaro
  231-17 : ŝtupareto
  231-18 : viteja traktoro

  231 : Vinberkulturo, vitkultivado
  231-01 -18 : vinregiono
  231-01 : dratspalira vinberejo, vinberĝardeno, vitejo
  231-02 -9 : vinberujo, vito
  231-02 : vinberbranĉo, rebbranĉo
  231-03 : ŝoso
  231-04 : vitfolio
  231-05 : vinberaro, vinbergrapolo, uvo
  231-06 : vinberujo, rebo
  231-07 : fosto
  231-08 : spalirstreĉa drato
  231-09 : dratspaliro
  231-10 : kolektujo (sitelo, dorstino)
  231-11 : rikoltantino
  231-12 : tigotondilo
  231-13 : vinberisto, vitkultivisto
  231-14 : tinportanto
  231-15 : dorstino
  231-16 : vinberĉaro
  231-17 : ŝtupareto
  231-18 : viteja traktoro


  Iel rilatitaj:

  Anakreonx Bakĥx Bordozx Boĵolezx Burgonjx Kalifornix Mozelx Portx Rejnx acidx adulterx agavx agrikulturx akaĵux akvx alambikx alkoholx amforx arakx arbustx baptx barelx berx bierx blankx botelx brandx cidrx delikatx desertx distilx dolĉx ebrix fajnx falsx farx fermentx folix fruktx gajx glacix glasx grapolx gustx junx kelx klaretx komercx kuirx kulturx kvalitx laŭsx listx manĝx markx medx mielx miksx moskatelx moskx mostx muskatx palmx pirx pomx premx pulkx purx rekrementx restoracix rikoltx ruĝx sakex sekx spicx spilx tablx trinkx uvx vitx ĉampanx ŝaŭmx ŝnapsx