intensa

intens/a (4)

 1. Tia, ke ĝia efiko estas tre vive sentata: intensa malvarmo, febro, sono, frosto, lumo, koloro.
  aktiva, forta, vigla, viva.
 1. Kondukata kun grandaj rimedoj kaj streĉitaj fortoj: intensa laboro (B); intensa terkulturado (B); intensa maŝinismo.
 • intenso
  [FIZIKO] Grado de la efiko aŭ de karakteriza grando.
 • lumiga intenso
  [FIZIKO] (pp lumfontoj) La intenso de la radiado en certa direkto.
  lumo, lukso.
 • intenseco
  Alta grado de efiko, aktiveco: eviti la intensecon de lumo; la intenseco de la trafiko en la grandaj urboj; la intenseco de la febro malkreskis.
 • intensigi
  Pliigi la aktivecon; plifortigi la efikon: estas necese intensigi la laboron, por fini la konstruon en la difinita limtempo; intensigi la lumon, la elektran fluon, la propagandon, la protestojn.
  akceli, insisti.
 • intensiĝo
  Stato de io, kio fariĝas intensa: intensiĝo de la febro; subita intensiĝo de la sonvolumeno.
 • neintensa
  1. Prezentanta malfortan efikon.
  1. Kondukata sen grandaj rimedoj kaj fortostreĉoj: en la neindustriaj landoj, la terkulturo estas ankoraŭ neintensa.
 • kampintenso
  Vektora grando, per kiu estas prezentata la kampo (elektra, magneta ktp).
 • elektra kampintenso
  [FIZIKO] Fizika grando, egala al la kvociento de forto, kiu efikas al elektrokvanto, per ĉi tiu kvanto, kaj havanta la saman direkton kiel tiu forto; simbolo: E.
 • magneta kampintenso
  [FIZIKO] Vektora grando, en vakuo egala al la kvociento de magneta fluksodenso per la induktokonstanto; simbolo: H.
 • kurentintenso
  [FIZIKO] Fizika grando, egala al la kvociento de elementa elektrokvanto trafluanta determinitan sekcion de konduktilo, per la infinite mallonga tempo tiurilata; simbolo: I.
  ampero.
 • lumintenso
  [FIZIKO] Intenso de lumo (sen precizigo kiel mezuri ĝin).
  lumiga intenso.

  intensx


  Iel rilatitaj:

  altx atenux fortx grandx kulturx