esto

est/o = estono.


esti


Esprimoj

Mi pensas do mi estas.
Kaj Dio diris: estu lumo.

Kelkaj kunmetaĵoj

alesti, apudesti,ekesti,enest(ad)i,estadi,estanta,estanteco,estaĵo,estebleco,esteco,estejo,esti,estiganto,estigi,estinta,estinteco,estiĝi,estkonfeso,estonta,estontaĵo,estonteco,estulo,forest(ad)o, globulestiĝo,kunestado,malesti,neesti, spiritforesto, spiritĉeesto

Vortoj uzitaj en la sama kunteksto

absoluta
abstrakta
aktuala (estanta)
efektiva (estanta)
eks- (estinta)
hodiaŭa (estanta)
konkreta
kontingenca
kreita
logika
materia
necesa
nuna (estanta)
objektiva
persona
propra
reala (estanta)
relativa
senkorpa
senmateria
subjektiva
unua

aperi (estiĝi)
ekzisti (esti)
enkarniĝi
koncipi
konsisti
enkorpiĝi
krei (estigi)
malaperi (foresti)
naski (estigi)
okazi (estiĝi)
partopreni (ĉeesti)
perei (malestigi)
plenumiĝi
prezentiĝi
postresti
produkti (estigi)
realiĝi
renkontiĝi
resti (esti)
stari (esti)
vidiĝi
supervivi
troviĝi (esti)
vanui (malesti)
vivi (esti)

aĵo (estaĵo)
ento (estaĵo)
esenco (esto)
evento
fakto
fenomeno
futuro (estonteco)
generanto (estiganto)
homo (estulo)
individuo (estaĵo)
io (estaĵo)
kompanio (kunestantaro)
kreitaĵo (estaĵo)
kvintesenco (plej grava parto de io)
loko (estejo)
manko (malesto)
materio (estaĵo)
metafiziko
noumeno
nuno (estanteco)
nuntempo (estanteco)
objekto (estaĵo)
ontologio
paseo (estinteco)
pasinteco (estinteco)
persono (estulo)
prezenco (estanteco)
realeco
restadejo (estejo)
situacio (esto)
societo (kunestantaro)
spaco (estejo)
spirito (estulo)
stato (esto)
subjekto (estiganto)

Ankaŭ vidu:

afero, agi, forto, impreso, kadavro, mondo, morti, naturo, naturo, providenco, sento, sorto, tempo, tombo, ĉerko, ŝanĝi

Eble rilatitaj:

aĝx, al, -ant, -ar, donx, elvokx, farx, -is, -os, post, troviĝx,