okazi

*okaz/i (ntr)

Estiĝi en iu loko aŭ tempo
 1. akcidente aŭ hazarde: inter pokalo kaj lipoj povas multe okazi (Z); diru do, kio okazis plue? (Z); la infano rakontis naive ĉion, kio okazis al ŝi (Z); hazarde okazis, ke li genuis apude de fraŭlino K. (Z); facile povus okazi, ke iu rekonus mian skribon (Z); se okazos, ke li mortos, tuj telegrafu; se okazus, ke Dio prenus al si ŝian animon!; en la posttagmezo antaŭ la okazota hommortigo (Z).
 1. pro ies volo: La internacia teatro festivalo [...] estonte okazos ĉiun duan jaron (M).
  aperi, havi lokon, estiĝi.
 • *okazo
  1. Tio, kio okazas: stranga okazo trafis min (Z); vi tremas pro okazo la terura (Z); la okazo konfirmis la suspekton; la interligo de la okazoj.
   akcidento, epizodo, evento, incidento, sperto, fariĝo, travivaĵo.
  1. Difinita aparta cirkonstanco: en plej bona okazo ni povos alveni nur noktomeze; en tiaj okazoj ni uzas la finiĝon 'n' (Z); por tre multaj okazoj ambaŭ esprimoj ŝajnas al mi egale bonaj (Z); por la okazo, se iu volos [...] (Z); forlasi iun sufikson [...] ni povas nur en tiaj okazoj, se la neceseco de la sufikso estas iom duba (Z); en tiuj tre maloftaj okazoj, kiam ni povas timi malkompreniĝon (Z); komitato, kiu, en ekstrema okazo, povus ĉiam [...] (Z).
  1. Favora, helpa cirkonstanco, ebliganta fari ion: okazon kaptu ĉe l' kapo, ĉar la vosto estas glita (Z); fordormi la okazon (Z); tiaspecan okazon mi ne volas preterlasi (Z); li atendas, ke la okazo venu al lia nazo (Z); okazo kreas ŝteliston (Z); se la naskiĝo de homo estas produkto de bruta ekdeziro, de simpla okazo [...] (Z); mi uzas nun la bonan okazon, por [...] (Z); uzante la okazon, mi sciigas, ke [...] (Z); tio donis al mi la okazon turni la atenton de niaj amikoj sur [...] (Z); li havis la okazon vidi Hispanujon (Z); mi ne havis okazon paroli E-e kun fremduloj (B); estus al mi agrable, se vi volus ĉe okazo komuniki mian leteron al [...] (Z).
  1. = kazo 3: tio estis bela okazo de hemiplegio (B).
 • *okaza
  Renkontata aŭ okazanta ekster ĉia sistemeco: okaza komplimento ne iras al testamento (Z) (ne indas heredaĵon); tio dependas de pure okazaj cirkonstancoj (Z); kvankam, li silentas, tamen okazaj vortoj al mi montris, ke [...] (Z).
 • okaze
  1. En tia okazo, ĉe la okazo: okaze de tio, mi deklaros, ke [...] ; mi okaze uzos vian afablan permeson.
  1. Pro la okazo: oni iluminaciis okaze de la nacia festo.
  1. Senplane, depende de hazardo: okaze mi iris sur la strato (B); la naturaj lingvoj konstruiĝis okaze kaj senkonscie (Z).
 • okazaĵo
  Io, okazinta pli-malpli hazarde: tiu regulo ne estas ia misteraĵo, kaj estas simpla okazaĵo (Z).
  RIM. Per la participaj suf-oj, oni povas precizigi la tempon: tio estis grava okazantaĵo (Z); Mordeĥaj priskribis ĉiujn tiujn okazintaĵojn kaj sendis leterojn (X); ĝi estis granda okazintaĵo kaj beno por la lando (Z); ni ĉiuj febre atendas la okazontaĵon.
 • okazejo
  Tiu loko, kie io okazis: la okazejo de la murdo, de la ribelo.
 • okazigi
  Fari, ke io okazu: la societo okazigis kongreson en la pasinta monato; tiu katastrofo okazigis la morton de tridek pasaĝeroj.
 • ĉiaokaze
  Kia ajn estas la okazo: mi ne scias ankoraŭ, ĉu mi povos veni: ĉiaokaze mi skribos al vi morgaŭ.
 • ĉiuokaze
  Je ĉiu okazo: ĉiuokaze li rakontadis sian malsaniĝon.
 • interokazaĵo
  Flanka okazaĵo, ofte malgrava kaj malhelpa, kiu neatendite aperas en difinita cirkonstancaro.
  incidento.
 • laŭokaze
  En okazo de bezono.
 • samokaze
  En la sama tempo, uzante la saman okazon: mi nun hejtados la fornon tagmeze, kaj samokaze mi kuirados iom da varma manĝo (Z).
 • bonokaze
  Pro feliĉa okazo: ĉu vi ne havas iom da mono por pruntedoni al mi?-Mi havas-Ha, kiel bonokaze! (Z).
 • limokazo
  Okazo, troviĝanta ĉe la limo inter la efikzonoj de du reguloj, leĝoj ks, el kiuj jen unu jen la alia povus aplikiĝi: tiu estas limokazo inter murdo kaj senintenca mortigo.

  okazi


  Esprimoj

  Certe okazis al li malfeliĉo.
  Distingi inter okaza mortigo aŭ intenca murdo.
  En ĉiu okazo, li scias ekregi sin.
  Inter pokalo kaj lipo povas okazi multe.
  Jus okazis atenco per bombo, kontraŭ la caro.
  La afero, kiom mi komprenas, (kiom mi scias) okazis subite.
  La ekflugo okazos je nul horo kaj dek kvin minutoj.
  La kongreso okazos sub la aŭspicio de la registaro.
  La luiganto rezervas al si la rajton repreni por sia uzo la domon en la okazo, se.
  La okazejo de la murdo.
  Ne de unu okazaĵo fariĝas kutimo.
  Ni gratulas vin okaze de.
  Okazu, kio okazi devas.
  Sur la tero se azenoj ne amasus, la milit ne okazus (Kalocsay).
  Tio povas, okazi en ĉiu tago.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  bonokaze,interokazaĵo,krizokaza,laŭokaze, limokazo,okaza,okazaĵo,okaze,okazejo,okazi,okazigi,okazo, samokaze,ĉiaokaze,ĉiuokaze

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto


  favora
  eventuala
  probabla
  malgrava

  akcidente
  hazarde
  limokaze
  senplane
  vole-nevole

  anonci : diri, ke io okazos; formale aŭ publike sciigi
  aranĝi
  decidi : ne plu diskuti, sed diri: "tiel estu", "tiel okazu"
  dependi
  disvolviĝi
  efektiviĝi
  efiki
  influi
  koincidi
  koncerni
  plenumi
  preterlasi okazon
  prezentiĝi
  realigi
  revui: priparoli lastatempajn okazaĵojn
  sekvi post
  travivi

  aktualaĵo
  afero
  afiŝo : granda folio (gluita sur muro) (por anonci okazaĵon)
  anekdoto
  aventuro
  bezono
  cirkonstanco
  dramo : teatra verko; tre emociiga okazaĵo
  elementa okazo
  epizodo
  evento
  evoluo
  fakto
  feliĉo
  fojo
  fortuno
  hazardo
  historio
  incidentoŝanco
  kalendaro : folio aŭ libreto kun mencio de tagoj, semajnoj kaj monatoj de unu jaro aŭ de pluraj jaroj, kun aŭ sen mencio pri okazaĵoj
  katastrofo
  kazo
  kaŭzo
  kondiĉo
  krizo
  malfeliĉo
  novaĵoj
  okazi al
  peripetio
  precedento
  preteksto
  protokolo : preciza skriba raporto pri kunveno aŭ okazaĵo
  rakonto
  revuo : priparolo aŭ priskribo de la ĉefaj okazaĵoj lastatempaj
  risko
  sortoturno
  sortoŝanĝoj
  ŝanco

  Ankaŭ vidu:

  afero averti certa ebl evento eventuala fakto fojo hazardo kaŭzo rezulti sorto subita tempo  Iel rilatitaj:

  -ebl aferx afiŝx akcidentx aktualx anekdotx anoncx aoristx aranĝx aventurx avertx bezonx certx cirkonstancx decidx dependx donx dramx efektivx efikx elementx elvokx epizodx estigx estx eventualx eventx evolux faktx fariĝx farx favorx feliĉx fojx fortunx gravx hazardx historix hodiaŭ incidentx influx intervenx kalendarx katastrofx kazx kaŭzx koincidx koncernx kondiĉx krizx lastx lasx limx nenial novaĵx novx okazx peripetix planx plenx precedentx pretekstx prezentx probablx protokolx rakontx realx revux rezultx riskx samx se sekvx sortx subitx tempx venx vivx volvx volx ĉiam ŝancx