tombo

*tomb/o

 1. Kavo, farita en la tero aŭ roko, por ricevi mortintan (speciale homan) korpon, kun aŭ sen ĉerko: oni elfosos por li tombon (Z); kies tombo tio ĉi estas? (Z); Ida metis la florojn en la teron kaj Adolfo kaj Jono pafis per la pafarkoj super la tombo (Z); malviva hundo kuŝas en la tombo de miaj patroj (Z); Jozef prenis la korpon kaj envolvis ĝin en pura tolaĵo kaj metis ĝin en sian novan tombon, kiun li jam elhakis en la roko (N); spirito de la maljuna Moor, kio maltrankviligis vin en via tombo? (Z); (f) kial mi ne estis mortigita en la utero, ke mia patrino estu mia tombo? (X); sekreta, silenta kiel tombo; stari per unu piedo en la tombo (Z) (esti baldaŭ mortonta). [VIDU] tombokuŝi.
 1. Tumulo aŭ monumento super tia kavo, por ĝin indiki: veni preĝi ĉe ies tombo; ili entreprenis pilgriman vojaĝon al la tombo de Homero (Z); ĉi tie estas tombo familia (Z); florornami ies tombon; neniu scias lian tombon ĝis hodiaŭ (X); vi similas al tomboj blankigitaj (N) (hipokrituloj). [VIDU] tomboskribo.
 1. (f) Mortostato: se nur la tombo estus eterna forgeso de ĉiuj pekoj! (Z); resti fidela ĝis la tombo; la misteroj de la tombo.
 • tomba
  1. Apartenanta al tombo: vindita per tomba tolaĵo (Z); tomba ŝtono (Z); tomba monteto (Z); (tumulo), tomba kripto.
  1. (f) Elvokanta tombon: regis tomba silento; la frunto kovriĝos per tia tomba paleco (Z).
 • tombejo
  Loko, destinita por enhavi kelkajn aŭ multajn tombojn: ili estis el la lastaj, kiujn oni enterigis sur la malnova monaĥeja tombejo (Z); ŝi eniris tra la pordo de la tombejo (Z); jen, ni estas sur la tombejo (Z).
  katakombo.
 • tombisto
  Homo, kiu fosas tombojn kaj tien metas la mortintojn kun aŭ sen ĉerko: la sceno de la tombistoj en Hamleto.
 • tomboloko
  Loko, kie iu estas enterigita: la mirindaj tombolokoj de Egiptujo (Z).
 • tomboŝtono
  Vd ŝtono.
 • eltombigi
  Elpreni mortinton el ties tombo (ekz. por juĝista nekropsio ktp).
 • entombigi
  Meti iun en tombon: kiam mi mortos, entombigu min en la tombo, kie estas entombigita la homo de Dio (X), li estis entombigita viva; (f) la brando entombigas la angilon (Z) (digestigas).
  sepulti.
 • sentomba
  Ne ricevinta tombon: la kadavroj kuŝis sentombaj sur la batalkampo.
 • transtomba
  Apartenanta al, venanta el la regiono trans la morto: transtomba aperaĵo; (f) per ia transtomba voĉo.
 • amastombejo
  Tre granda foso, en kiun oni enterigas multajn kadavrojn (ekz. en tempo de epidemio, milito ks).

  tombo

  Florornami ies tombon. Fosi al si mem la tombon. fosisto. kremacia forno. manesoj. Saluton al via tombo, tro frue mortinta amiko. Stari per unu piedo en la tombo. Starigi krucon sur la tombo. tombeja, funebra, sepulteja.
  kuŝi. morti. truo.

  Bildvortaro


  149-19 -41 : tombejo
  149-19 : tombeja muro
  149-20 : tombeja pordo
  149-21 : kadavrejo; mortintejo; kapelo por mortintoj
  149-22 : tombofosisto; entombigisto
  149-23 : tombo (24-27)
  149-24 : tomba altaĵo
  149-25 : tombokruco
  149-26 : tomboŝtono; tomba monumento
  149-27 : familia tombo
  149-28 : tombeja kapelo
  149-29 : infantombo
  149-30 : urnotombo
  149-31 : urno
  149-32 : tombo de soldato; soldata tombo
  149-33 -41 : entombigo; enterigo; sepulto
  149-33 : funebrantoj; funebrantaro
  149-34 : tombofoso
  149-35 : ĉerko
  149-36 : fosilo
  149-37 : celebranto; pastro
  149-38 : postrestantoj; vidvo; vidvino
  149-39 : funebra vualo; vidvina vualo
  149-40 : ĉerkoportanto
  149-41 : ĉerkoportilo

  Iel rilatitaj:

  cipx donx estx hipogex kuŝx lokx mortx preĝx skribx trux voĉx ĉerkx