mondo

*mond/o

 1. La universo: oni multe disputis, ĉu la mondo estas eterna aŭ kreita; la kreo, la finiĝo de la mondo; la plej bona el la eblaj mondoj; la fizika mondo; la komencaj polveroj de la mondo (X); sed en la mondo ekzistas ja Dio! (Z).
 1. Vasta tutaĵo, konceptata kiel havanta sian apartan ordon: la ekstera mondo (ĉiuj fenomenoj); la Platona mondo de la Ideoj; la mondo de la sonĝoj, de la nekonscio; la juda kvartalo prezentis etan mondon en si mem; (f) ŝi estas por mi tuta mondo; mirigan mondon da tonoj li elsorĉis el sia instrumento (Z).
 1. La tutaĵo de Suno, planedoj kaj kometoj: la sistemo de la mondo; la mondo de Ptolemeo; ĉu estas aliaj mondoj krom la nia?; vojaĝantoj el alia mondo.
 1. La terglobo, rigardata kiel ekzistejo de la homoj: veni en la mondon (Z) (naskiĝi); vidi la lumon de la mondo (vivi); forlasi ĉi tiun mondon (morti); elpeli iun el la mondo de la vivuloj (Z); li diris adiaŭ al la mondo surtera (Z); transiri en alian pli bonan mondon (morti); de la alia mondo neniu revenis.
 1. La tero, aŭ parto de ĝi, rigardata kiel loĝloko de la homoj: ĉirkaŭveturi la mondon; migri tra la mondo; mi volas iri en la malproksiman mondon (Z); vojaĝi en la vasta mondo; loĝi en la fino de la mondo (Z); esti civitano de la mondo; la Malnova Mondo (Eŭropo, Azio kaj Afriko), la Nova Mondo (Ameriko); la romia, la slava, la anglosaksa mondo; (f) la mondo estas teatro; (analoge) la Marsa mondo; la mondo de Venuso.
 1. La tutaĵo de la homoj: virino scias, tuta mondo scias (Z); ŝiru vin en du partojn, la mondo trian postulos (Z); troviĝos bonaj homoj en la mondo (Z); mi opinias ke la mondo estas freneza (Z); ĉu estas eble, ke la tuta mondo eniru en la gimnazion? (Z); fari bruon en la mondo; en la lingvo E. ni vidas la estontan lingvon de la tuta mondo (Z); fari ion antaŭ la tuta mondo.
 1. La homaj aferoj, okupiĝoj, sociostato: la mondo ne estas tiel malbona, oni nur devas ĝin kompreni (Z); mono mondon regas (Z); lasi la mondon iri kiel ĝi iras; preni la mondon, kia ĝi estas; ekkoni la mondon; li puŝis min en la mondon (Z); kio en la mondo estas virino? (Z); retiriĝi for de la mondo; sed tio estus la renversita mondo!
 1. Pli-malpli eleganta, rafinita parto de la socio: la kutimoj de la alta mondo; kion do diros la mondo?; se li ne (delogos knabinojn), li estos nomata en la mondo malsaĝulo kaj mallertulo (Z); la granda, la bela mondo; la unuan fojon veni en la mondon; la malalta mondo de la kamparo (B).
  mondumo.
 1. ĉio, kio koncernas aŭ apartenas al difinita sfero de aktiveco: la mondo de la sporto, de la muziko; la literatura, pentrista, gazetara mondo; la mondo de la negoco, de la aferoj; la lingvo latina estas komprenata de la tuta instruita mondo (Z).
 1. [RELIGIO] Tuto de la interesoj kaj agadoj de la homoj, kiuj ne koncernas la religion: ĉio, kio estas en la mondo, la dezirego de la karno [...] kaj la fiereco de la vivo (N); esti en la mondo, sed ne de la mondo; mia regno ne estas el ĉi tiu mondo (N); rezigni la mondon; fari sian saviĝon en la mondo.
 1. Emfaza maniero reliefigi superlativon: ŝi estas la plej bela en la mondo (Z); la plej bona homo en la mondo; neniu en la tuta mondo (Z); tion mi farus por nenio en la mondo.
 • monda
  Rilata al la mondo precipe en la sencoj 6-10: monda katastrofo, epidemio; la mondaj zorgoj.
 • mondaĵoj
  La surteraj riĉaĵoj, vantaĵoj.
 • mondumo
  La altranga bonedukita mondo: la tuta mondumo ĉeestis lian edziĝon; mondumaj flataĵoj; ŝi estas vera mondumanino.
 • duonmondumo
  Kategorio de libermoraj virinoj, kiuj imitis la elegantan vivon de la altaj socitavoloj.
 • pramondo
  La primitiva mondo.
 • transmonda
  Apartenanta al la postmorteco: transmonda mesaĝo.
 • altmonda, grandmonda
  Monduma: eleganta kaj altmonda ŝi estis! (Z); homo klera, grandmonda (Z); grandmonda sinjorino (Z); grandmonde konata (Z).
 • *tutmonda
  Koncernanta la tutan mondon: kio montrus la tutmondan disvastiĝon de nia afero (Z); Sennacieca Asocio Tutmonda; la tutmondeco de lingvo (Z); ĉia ŝanĝado neebligus la plej gravan celon de nia lingvo-la tutmondiĝadon (Z).

  mondo


  Esprimoj

  De la alia mondo neniu revenis.
  La lingvo latina estas komprenata de la tuta instruita mondo.
  Li diris adiaŭ al la moindo surtera.
  Virino scias,tuta mondo scias.
  Ĉio estas glata en mondo beata.
  Ĉu estas aliaj mondoj krom la nia?

  Kelkaj kunmetaĵoj

  altmonda,duonmondumo,grandmonda,malnovmonda vulturo,monda,mondaĵoj,mondcivitaneco,mondcivitano,mondfama,mondfino,mondflanko,mondhistorio,mondlingvo,mondmapo,mondmilito,mondpercepto,mondrigardo,monduma,mondumano,mondumo,novmonda vulturo,pramondo,transmonda,transmonda,tutmonda,tutmondigo

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  lta societo
  artistaro
  astronomio
  forpasi
  geografio
  geologio
  homaro
  homoj
  iu ajn
  la Nova Mondo
  laboristaro
  nakiĝi (veni en la mondo)
  naski
  personoj
  societo
  terglobo
  tero
  universala
  universo
  ĉeestantoj
  ĉies
  ĉiuj

  Ankaŭ vidu:

  Suno, planedo

  Iel rilatitaj:

  Sunx altx demimondx demiurgx donx estx finx landx lingvx loĝx partx personx planedx socix terx