karno

karn/o (1)

 1. Organisma mola fibreca substanco, troviĝanta sub la haŭto de la animaloj, kontraste kun la haŭto kaj la ostoj: mi hakos al vi la akrajn spronojn en la karnon (Z); la hundoj formanĝos la karnon de Izebel (X): karnon, kune kun ĝia animo, la sango, ne manĝu (X); mi ne plu deziros, ke vi (pupoj) ricevu karnon kaj sangon (X); ĉeesti kun karno kaj ostoj (propra-persone); tranĉi rekte en la karnon (Z) (pf: akre kaj trafe kritiki).
  viando, fiŝo.
 1. Tiu substanco, rigardata kiel karakterizo de la homo, kontraste kun la spirito: ne karno kaj sango, sed la koro faras nin patroj kaj filoj (Z); ili, edzo kaj edzino, estos unu karno (X); en mia karno, en mia naturo loĝas nenio bona (Z); iri la vojon de ĉiu karno (Z) (morti); vi estas lia karno, lia sango (Z) (fil(in)o).
 1. Mola fibreca substanco, lokiĝinta sub la ŝelo de fruktoj, rigardata kontraste kun la kerno(j): la karno de persiko, de melono.
 • karna
  1. Konsistanta el karno aŭ riĉa je karno: karna ŝvelaĵo; karna frukto, nutraĵo.
  1. Homa: kun li estas brako karna, sed kun ni estas la Eternulo (X); mi diros al Dio: ĉu vi havas okulojn karnajn? (X).
  1. Rilata al la sfero ne spirita, i.a. al la sensaj plezuroj: karna deziro (N), instinkto; dum ekzistas inter vi ĵaluzo kaj malpaco, ĉu vi ne estas karnaj? (N).
 • karnaĵoj
  [BELARTOJ] Nudaj partoj de pentritaj personoj.
 • karnejo
  Putrejo.
 • karnulo
  Mortideva homo: la dioj, kiuj ne vivas inter karnuloj (X).
 • karnodika, karnohava
  Prezentanta multe da karno: karnodika mano.
 • karnomanĝa
  Nutranta sin per karno.
 • karnomanĝuloj = karnvoruloj.
 • karnoŝira
  Kutimanta ŝiri la karnon de bestoj: karnoŝira lupo (X).
 • karnvoruloj
  [ZOOLOGIO] Ordo (Carnivora) de mamuloj, manĝantaj precipe vivantajn animalojn: urso, hundo, lupo, vulpo, kato, leono, tigro, hieno, mustelo, rosmaro, foko estas karnovoruloj.
  rabobestoj, fokuloj.
 • karnovora
  Karnomanĝa.
 • diskarni (Z), diskarnigi (Z)
  1. ŝiri ies karnon: sebo de besto diskarnita (Z).
  1. [RELIGIO] Senigi kadavron je ĝia karno, por povi konservi sepulte la ostojn.
 • enkarniĝi
  1. Penetri en la karnon: enkarniĝinta ungo.
  1. [RELIGIO] Alpreni al si homan korpon: la kristanoj kredas, ke Jesuo estas enkarniĝinta Dio; la mistero de la enkarniĝado.
   enkorpiĝi.
 • reenkarniĝi
  Denove, post morto, naskiĝi sub korpa formo: la Pitagoranoj kredis, ke ili reenkarniĝos kiel homoj aŭ bestoj laŭ siaj meritoj; unu el la reenkarniĝoj de la Budho.
 • reenkarniĝo
  Tia renaskiĝo: kredi je la reenkarniĝo.
 • senkarna
  Havanta tre malmultan kvanton da karno: senkarna kokido.
 • dentokarno (Z)
  Gingivo.
 • tibikarno (Z)
  Suro.

  karno


  Iel rilatitaj:

  antropofagx avatarx estx fingrx korpx manĝx sangx tranĉx viandx