ludi

*lud/i

 1. (ntr) Vigle, libere, kaprice, sencele sin movi tien kaj reen en vivoĝojo: sur la strato ludis amaso da infanoj (Z); Gerda saltadis de ĝojo kaj ludadis (Z); angiloj ludis en la akvo (Z); la abeloj ludis ĉirkaŭ la floroj; (f) la vento ludis sur la akvo kun ŝiaj haroj; la radioj de la suno ludis inter la folioj (Z); ĉirkaŭ la buŝo ludis svarmo da ridetoj (Z); lia fantazio ludis ĉirkaŭ tiu ideo; fari sian taskon kvazaŭ ludante (senpene).
  danci.
 1. Sin amuzi, plejofte kun aliaj en komuna agado laŭ pli-malpli difinitaj reguloj

a) (ntr) la knabino ludis kun sia pupo?; ni ludu, kvazaŭ ni estus marsanoj; kiu ludas kun koto (aĉa kunulo), malpurigas la manojn (Z); neniam oni tie vidis ian ludantan kompanion, kiu sin interbatus sur buŝegoj kaj piedegoj (Z); (f) ludi per vortoj;
b) (tr kun la nomo de la ludo) miaj nepoj ludas edziĝofeston (Z); infanoj ludadis militon sur la herbo (Z); ludi blindulon; nun la ludiloj komencis ludi jen 'Ni ricevas gastojn', jen 'Rabistoj kaj urbaj soldatoj', jen 'Kaŝiĝo' (Z); (f) ludi ventobatadon (pli da bruo ol da faro);
c) (tr kun la nomo de unu el la objektoj, uzataj por difinita ludo) ludi karoon, la reĝan kurieron, la blankajn globetojn.
 1. (tr) Partopreni en hazarda aŭ sporta konkurado, laŭ difinita regularo, laŭ kiu unu(j) perdas kaj alia(j) gajnas, eventuale por mono: ludi pilkon (B); blindulo kartojn ludi ne devas (Z); ludi briĝon, ĵetkubojn; ĉu tiuj ĉi ostoj meritis nenion alian, ol ke oni ludu per ili keglojn? (Z); ludi kriketon, tenison, futbalon; ludi pri alta sumo, pri kiso; (f) ludi kun iu ludon de pugnoj (Z).
  veti.
 1. (tr) Uzi muzikilon: ludi gitaron (Z); ĉu vi ludas violonon? (Z); ŝi ludadis la bonsonan liuton (Z).
 1. (tr) Aŭdigi muzikaĵon per muzikilo: volu ludi ion sur tiu ĉi fluto (Z); ludi valson, simfonion; (abs) la akrido ludis per la flugilo sur sia tibio (Z); ŝi iras al la fortepiano kaj ludas (Z); fortepiano, sur kiu oni ludis jen lerte kaj sperte, jen lernis ludi (Z); neniaj ranoj ludas bele, kiel polaj (G); (f) li ne permesas al la Fortuno sur li ludadi, kiel sur fajfilo (Z).
 1. (tr) [SPEKTAKLO] Prezenti sub formo de spektaklo: ludi tragedion, komedion (B); vi ludadis iam dramojn en la universitato? (Z); al tiuj (aktoroj), kiuj ludas ĉe vi rolojn ridindajn (Z); tiu, kiu ludas la rolon de reĝo (Z); (analoge) ludi ŝajlokon, Desdemonan (ties rolojn); ludi ŝekspiron, Esĥilon, Molieron (ties teatraĵojn); ĵonglisto, kiu ludas per ponardoj; (f) ludi per la okuloj (okulumi); la unua kiu rakontis la historion kaj mem ludas rolon en ĝi (Z); funebron estas tre facile ludi (Z) (ŝajnigi); ludi la virtulon.
  aktori.
 1. (ntr) [TEKNIKOJ] (pp parto de mekanismo) Facile moviĝi en difinita spaco: risorto, kiu bone ludas en sia loĝejo.
 • ludo
  1. Movoj de iu, io ludanta: la ludo de la hirundoj en la ĉielo; ludo estas necesa al la infanoj; (f) ludo de la lumo en la foliaro, de la vento en la branĉoj.
  1. Distrocela okupo: tio estas nur ludo!; laciĝi de la ludo; el filozofia vidpunkto la belartoj estas speco de ludo; ludo de la imago; en ŝerco kaj ludo ofte sidas aludo (Z); ludo aparte kaj afero aparte (Z); ĉu la tutaĵo estis nur ludo de la hazardo (Z)? (koincido).
  1. ĉiu opa distro, en kiu la partoprenantoj obeas difinitan regularon, bazitan jen sur la hazardo, jen sur la muskola aŭ mensa lerto: meti (ion) en la ludon (Z); la ludo kandelon ne valoras (Z); damludo, pilkludo, monludo; sportaj, Olimpiaj ludoj; Floraj Ludoj (poeziaj konkursoj, en kiuj oni iam donacis al la premiitoj oran aŭ arĝentan floron); (f) ĝi estis ludo, de kiu oni povus krevi (Z); averti s-ron C., ke, se li komencos tro danĝeran ludon, ni estos devigataj [...] (Z). [VIDU] ludbatalo.
  1. Prezentado, farata de muzikanto aŭ aktoro: malgranda pupa teatro, kiu estis aranĝita por ludo (Z); krimulo [...] en teatro sub la influo de tuŝanta ludo eksentas [...] (Z); la ludo de l' aktoroj estu reto por kapti [...] (Z); bela ludo de la orgeno, orkestro; interrompi la ludon.
  1. Tuto de, la ŝancoj aŭ atutoj, kiujn disponas unu partoprenanto: mieno fiera al ludo mizera (Z); li havis tri reĝojn en sia ludo.
   mano.
  1. [TEKNIKOJ] Eblo moviĝi: peco, kiu ne havas sufiĉan ludon.
 • ludado
  Agado de ludanto (j): partopreni en la ludado (Z); ĝui la ludadon el sia loĝejo (Z).
 • elektronika ludo
  ĉia ludo, praktikata per komputilo, en kiu programo regas la cirkonstancojn (dekoracio, movoj, bruo ktp), arbitracias kaj ofte rolas kiel kontraŭulo.
 • ludanto
  Persono, kiu ludas, precipe 3 kaj 4.
 • ludejo
  Loko, destinita por la praktikado de iu ludo: kegloludejo.
 • ludema
  Havanta inklinon al ludoj: ludema knabineto, kato.
 • ludilo
  Objekto, per kiu infanoj ludas: ludilo, kiu plej multe altiris al si la atenton, estis bela kastelo el papero (Z); la ĉambro de la infanoj estis plena de ludiloj (t.e. pupo, infana kaleŝeto, balancĉevalo, rajdvipo k.a.) (Z); (f) al la virino ili diras: estu ludilo, servu kiel amuzilo al la viro! (Z); esti ludilo de la maro, de la sorto.
 • ekludi (tr/ntr)
  Komenci ludi: la tintiloj ekludis ĉarme (Z).
 • forludi (tr)
  Perdi ĉe ludo: forludi sian lastan luidoron, sian tutan bienon.
 • interludo
  Peco de muziko, sufiĉe mallonga por esti ludata inter du pli gravaj.
  intermezo.
 • kunludanto
  Tiu, kiu partoprenas kun iu en ludo.
 • baskulludo
  1. Ludo per baskulo.
  1. (f) Politika manovro, kiu konsistas en la alterna favorado de du aliaj, inter si malamikaj partioj, landoj ks.
 • blindoludo
  Ludo, en kiu unu ludanto, kies okuloj estas kovritaj per tuko, provas kapti alian kaj ekkoni ĉi tiun per palpado.
 • cerbumludo
  Ludo, kies rezulto dependas nur de la mensa lerteco de la ludantoj.
 • damludo
  Ludo por du personoj, konsistanta el tabulo, dividita en 100 (franca ludo) aŭ 64 (angla) kvadrataj ĉeloj, alterne nigraj kaj blankaj, kaj el du serioj de diskoj, resp. blanka kaj nigra. SIN. damoj. [VIDU] dampeco.
 • ermitludo
  Solitero.
 • filmludi (ntr)
  Ludi en filmo.
 • globludo
  Ludo per globoj ordinare metalaj, per kiuj oni celas pli malgrandan globon (
  celglobo).
 • globetludo
  Infanludo per ludetoj ordinare vitraj aŭ ŝtonecaj.
 • hazardludo
  Ludo, kies rezulto dependas de okazo, ŝanco kaj ne de la lerteco de la partoprenantoj, kaj kies ĉefa celo estas gajni monon (ekz. ruleto).
 • hopludo
  Marelo.
 • kaŝludo
  Ludo, en kiu unu ludanto devas malkovri la aliajn kaŝitajn.
 • mienludo
  Mimiko.
 • mirakloludo
  [SPEKTAKLO] Mezepoka teatraĵo, prezentanta la historion de iu miraklo.
 • paradizludo
  Marelo.
 • polmoludo
  Ludo, en kiu oni ĵetas la pilkon kontraŭ muron per nuda polmo.
 • provludo
  [SPEKTAKLO] Prepara ludado de teatraĵo, sen publiko: kostuma provludo (kun la kostumoj de la prezentado).
 • strategiludo
  Cerbuma tabulludo, kiu imitas militan batalon.
 • tabulludo
  Ludo, ludata per pecoj, kiujn oni movas sur tabulo geometrie organizita.
 • trompludi (ntr)
  Friponi ĉe monludo.
 • tuŝludo
  Ludo, en kiu la ĉasanto penas tuŝi alian ludanton, kiu tion provas eviti, sed kiu, tuŝite, devas siavice transdoni la tuŝon al alia.
  blindoludo.
 • videoludo
  elektronika ludo, bildigata sur ekrano.
 • vortludo
  Iu el la diversaj kombinoj de vortoj similsonaj, sed malsamsignifaj, per kiuj oni atingas ridigan efekton.
  kalemburo, mistranĉo, sonalterno, kontraŭknalo, proksimumo, sencoturno, pintumo.

  ludi


  Esprimoj

  Defii amikon ĉe bilardo.
  Divenu kiom da nuksoj mi havas en la mano.
  Egaligi la ŝancojn inter la ludantoj.
  Gajni en kartludo.
  Havi fortunon ĉe la ludkarto.
  Ili lotis kaj la loto falis sur lin, trafis lin.
  Ili ludis kartojn je grandaj sumoj.
  Improvize ludi rolon.
  Kiu ne riskas, tiu ne gajnas.
  Konata trompisto ĉe kartludo.
  La amo al kartludo lin plene ruinigis.
  La edzo estas ĵaluzulo, kiu ne volas, ke oni ludu amon kun liaedzino.
  La loto decidos
  La ludo ne valoras la kandelon.
  La pecoj de la ŝakludo (figuretoj).
  La ĵeto estas farita.
  Lasi tri provojn por diveni.
  Li ludis la adaĝon kun bravuro.
  Lotu, por ke ni sciu, kiu ludos la unua.
  Ludi "kaŝiĝo" (kukui).
  Ludi "rabistoj kaj ĝendarmo".
  Ludi je averso au reverso, fronto au dorso de monero.
  Ludi kun sia pupo.
  Ludi per ostoj (kiel kegloj).
  Ludi pri alta sumo.
  Nun estas via vico ludi.
  Olimpiaj ludoj
  (vidu sporto)
  Paradiza ludo.
  Ricevi okoblan gajnon el sia vetmono.
  Riski monon en ludo.
  Sin balanci sur tabulo.
  Treti fadenon tra kolorajn bidojn.
  Triobligi sian ludmonon.
  Trovi la solvon de enigmo.
  Vi estas varma (proksime al serĉata objekto de la ludo).
  Ĉu tiuj ostoj meritis nenion alian, ol ke oni ludu per ilikeglojn?

  Vortludoj

  La aŭtomato estas sprita aĵo sed ne spritaĵo.
  Ne estas novaĵo, ke nova aĵo plaĉas.
  Pli facile estas ordoni, ol oron doni.


  Kelkaj kunmetaĵoj


  baskulludo,
  blindoludo,
  cerbumludo,
  damludo,
  ekludi,
  elektronika ludo,
  ermitludo,
  filmludi,
  forludi,
  globetludo,
  globludo,
  hazardludo,
  hopludo,
  interludo,
  kaŝludo,
  kunludanto,
  ludado,
  ludanto,
  ludbatalo,
  ludbriko,
  ludejo,
  ludema,
  ludi,
  ludilo,
  ludkarto,
  ludkaĝo,
  ludmono,
  ludo,
  ludostoj,
  mienludo,
  mirakloludo,
  paradizludo,
  polmoludo,
  provludo,
  tabulludo,
  trompludi,
  tuŝludo,
  videoludo,
  vortludo

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto


  aktori
  amuzi
  blovi
  blufi (en pokera ludo)
  danci
  distri
  diveni malĝuste
  fari ĉeson (provizore rezigni pri rajto ludi)
  filmludi
  gajni
  karamboli
  konkuri
  kvarobligi sian ludmonon
  loti
  ludi
  perdi
  provludi
  riski
  starti
  veti
  ŝnursalti

  vortludo: kalemburo, mistranĉo, sonalterno, kontraŭknalo, proksimumo, sencoturno, pintumo, ŝarado, enigmo, krucvortenigmo
  kalemburo (=mistranĉo) : Diamanto,di'amanto; amuzo, am'uzo; ĉas'temo, ĉast'emo
  kontraŭ knalo (=sonalterno) : laborifiŝe kaj muse ; labori fuŝe kaj mise
  proksimumo : neniu rozo sen dorno, neniuprozo sen dormo; Esperanto, edzperanto

  damludo, damoj
  blankuloj
  damo!
  disko de damludo
  nigruloj

  ŝakludo
  aroko
  kuriero
  movo
  peono
  reĝo, damo
  turo
  ĉevalo
  mato
  ŝako
  ŝakpeco
  ŝaktabulo
  ŝak! mat!!

  kartludo
  aso
  atuto
  fanto
  karoo
  karto
  kero
  kvaro da kartludantoj
  kvaro da ludantoj
  ludkarto
  piko
  poento
  pokero
  trefo
  ŝkopo

  balanciloj : baskulo, pendolilo
  baskulludo
  baskulo
  bilardo
  bilboko
  blindludo
  diabolo
  domeno
  drako
  emblemo
  enigmo
  ermitludo
  filatelo, filatelio
  flugdrako
  flugludilo
  fripono
  gako
  glacirompilo
  globo
  goo
  hazardludoj : bakarato, ruleto
  hazardo
  intermezo (interludo)
  kajto
  kalejdoskopo
  karambolo
  karnavalo
  karuselo
  kazino
  kaŝludo
  keglo
  kibico
  kolbo
  kroketludo ( arkoj)
  krupiero
  kubo
  loterio
  ludilo
  marelo (hopludo, paradizludo)
  masko
  maĝango
  morao
  muziko
  partio
  pilko
  pokalo
  polmoludo
  provludo
  pulĉinelo
  pupo
  puzlo
  raketo
  rulringo
  skolto
  slojdo
  spektaklo
  sportoj
  stafeto
  stanaj soldatoj
  teatro
  turbo
  tuŝludo
  vetkuro
  ĉelo
  ĵetkubo
  ŝafsaltado
  ŝarado

  Ankaŭ vidu:

  demandi. instrui. karto. kino. muziko. spektaklo. sporto. ŝako. teatro. vortludo.

  Bildvortaro


  90-01 -16 : ŝakludo; reĝa ludo; ŝakoj (tabulludo por 2 ludantoj)
  90-01 : ŝaktabulo kun la figuroj en komenca pozicio
  90-02 : blanka fako; blanka ĉelo
  90-03 : nigra fako; nigra ĉelo
  90-04 : blankaj figuroj; blankaj (ŝak)pecoj
  90-05 : nigraj figuroj; nigraj (ŝak)pecoj
  90-06 : literoj kaj ciferoj por priskribi (noti) movojn de ŝakpartioj kaj ŝakproblemoj
  90-07 : ŝakfiguroj; (ŝak)pecoj
  90-08 : reĝo
  90-09 : damo (reĝino)
  90-10 : kuriero
  90-11 : ĉevalo
  90-12 : turo
  90-13 : peono
  90-14 : movmanieroj de la diversaj figuroj
  90-15 : mato (ŝakmato), ĉi tie: mato per ĉevalo) [S f3]
  90-16 : ŝakhorloĝo (duobla horloĝo por ŝakturniroj)
  90-17 -19 : damludo
  90-17 : damtabulo
  90-18 : blanka damdisko; dampeco (por triktrako kaj muelludo)
  90-19 : nigra damdisko; nigra dampeco
  90-20 , 21 : saltao*
  90-21 : saltadisko
  90-22 : ludtabulo (i.a. por triktrako)
  90-23 -25 : mueliloludo
  90-23 : ludtabulo
  90-24 : muelilo
  90-25 : duobla muelilo
  90-26 -28 : halmo*
  90-26 : ludtabulo
  90-27 : korto
  90-28 : halmkonusoj; halmopecoj; halmofiguroj
  90-29 : ĵetkuba ludo
  90-30 : ĵetkuba pokalo
  90-31 : ĵetkuboj
  90-32 : punktoj
  90-33 : domeno
  90-34 : domenbriko; domenpeco
  90-35 : egalpunkta domenbriko; egalpunktpeco
  90-36 : ludkartoj
  90-37 : francaj ludkartoj
  90-38 -45 : emblemoj
  90-38 : trefo
  90-39 : piko
  90-40 : kero
  90-41 : karoo
  90-42 -45 : germanaj emblemoj
  90-42 : glano
  90-43 : folio
  90-44 : kero
  90-45 : tintilo

  Eble rilatitaj:

  alegrx, -ant, arenx, aŭtomatx, bankierx, basbalx, belotx, bravurx, briĝx, dolĉx, facilx, gajx, ĵetx, klubx, koncertx, laborx, manx, prezentx, ŝancx, serĉx,

  Iel rilatitaj:

  -ant aktorx alegrx amuzx arenx arkx arokx asx atutx aŭtomatx bakaratx balancx bankierx basbalx baskulx batalx belotx bilardx bilbokx blankx blindx blovx blufx bravurx brikx briĝx cerbx damx dancx demandx diabolx diskx distrx divenx dolĉx domenx drakx elektronikx emblemx enigmx ermitx facilx fantx filatelx filmx flugx friponx gajnx gajx gakx glacix globx gox hazardx hop! instrux inter intermezx kajtx kalejdoskopx kalemburx karambolx karnavalx karox kartx karuselx kazinx kaĝx kaŝx keglx kerx kibicx kinx klubx knalx kolbx koncertx konkurx kroketx krupierx kubx kurierx laborx loterix lotx manx marelx maskx matx maĝangx mienx miraklx monx morax movx muzikx nigrx ostx paradizx partix pecx pendolx peonx perdx pikx pilkx pintx poentx pokalx pokerx polmx prezentx proksimx provx pulĉinelx pupx puzlx raketx reĝx ringx riskx ruletx saltx serĉx skoltx slojdx soldatx spektaklx sportx stafetx startx tabulx teatrx tranĉx trefx trompx turbx turx tuŝx vetx videx vortx ĉelx ĉevalx ĵetx ŝafx ŝakx ŝancx ŝaradx ŝkopx