spektaklo

spektakl/o (1)

 1. Publika aŭ privata prezentaĵo ekz. en teatro, kinejo, cirko ks: artistoj donas koncertojn, oni donas spektaklojn (Z).
 1. ĉia vidaĵo, kiu altiras atenton kaj intereson: la tuta urbo eliris, por vidi la spektaklon (Z) (ekzekuton); tiuj kvar infanoj formis ĉarman spektaklon.
 • spektaklejo
  Loko, salono, ĉambrego, kie oni donas spektaklon.
 • spektakloriĉa
  Prezentanta multajn spektindaĵojn: spektakloriĉa melodramo.
 • solspektaklo
  Spektaklo, plejofte varietea, prezentata de unu sola kantisto, rakontisto, amuzisto ks.

  spektaklo

  REVO: [spektaklo]
  Aboni loĝion en la teatro.Akiri al si grandan famon.akrobato.akto.Aktoro : Destini sin al teatro.Aktoro kiu furoras.aktoro.Altempigi sian aperon sur la scenejo.Alveni antaŭ la leviĝo de la kurteno (de la operejo).Antaŭscenejo.Apokalipsa spektaklo.Apoteozo.Aplaŭdistaro.Arlekeno.Asekuri la gambojn de dancistino kontraŭ akcidento.Aspiri sensacian efekton.Aŭtografo.Baletjupo.Baletmastro.Baleto (komponi, prezenti).Benefico.Binoklo.Bona akustiko de teatro.Brila teatra kritikisto.Brila, mirinda interpretistino de Ifigenia.burleska.cirko.Ĉiuj spektantoj estis larme tuŝitaj.Ĉeesti la provon de drama prezentado, la unuan prezentadon de filmo.Ĉiuj rigardoj koncentriĝis al ŝi.Damaĝi ies reputacion (renomo, gloro, famo).Debuti kun granda sukceso.Dekoracio (= dekoro) (armaturo).Disligo de dramo, de intrigo.Doni, maltrafi la replikon.Doni, maltrafi replikon.Dramo.dresi.Efemera sukceso.Eklipsi iun.Elnodiĝo.En la profundo de la scenejo.Engaĝi artiston.Enscenigisto.Ensemblo.Esti je la apogeo de la famo, de la sukceso.Fari la kritikadon de novaj teatraĵoj, filmoj.Fari mendon de unu loĝio ĉe la unua balkono.Farso.Figurantaro (statisto).Galerio.Grandefekta revuo.Havi tiom da talento, kiel.Identiĝi kun sia rolo.Improvize ludi rolon.Ju pli frue, des pli certe.ĵongli.kabareto.Kiu venas plej frue, sidas piej ĝue.Klaŭno.klaŭno.Kolombino.komedio.Komplika, malrapida agado de la tragedio.Koregrafo.Krei rolon.Kritiko.Kulisoj.La agado havas lokon en Elsinoro.La bileto estas nepre persona kaj ekskluzivas la transdonon al aliapersono.La ĉefa efekto de la spektaklo estis la trapezistaj akrobataĵoj.La entuziasmo atingis la zeniton.La miraĝo de la gloro.La spektaklo valoris la vojaĝon.La teatra jaro.La unua baletistino.Lasi sian ĉapelon ĉe la vestejo de la teatro.Lia paliĝanta stelo.Lia suno estas subiranta.ludi.Lumefektoj.Matineo.Melodramo.Montru al mi provon de via aktora arto.Oni ne ŝparis al ŝi (la primadono) la aplaŭdojn.Opero.Orkestro.Ovacio.Pajaco.Pantomimo.Partero.Pieroto.podio.Premiero.Prifajfi.publiko.Pulbalkono.Pulĉinelo.reĝisoro.Rekvizito.Repertuaro.Revuo.Rivalto.rolo.Rolon lerni, provi, prilabori, forgesi.Scenejo.sceno.Senkosta eniro al teatro.Si estas atendata de ĉiuj siaj admirantoj.Sidi sur la unua balkono.Skeĉo.Spektaklo amuza, riĉa, premanta, kurioza, alloga, gajiga, grandioza,korŝira, burleska, belra, korgojiga, senkompare majesta, engaĝinta(drarno), halucina (filmo).Spektanto.Spekti filmon, operon, baleton.Suflori.Ŝajnas, ke la aktoro duiĝas, perdante preskaŭ sian personecon kajakirante novan.Teatra agentejo.Teatra bileto.Teatra direkcio.teatraĵo.teatro.Tondre aplaŭdi aktorinon.Tragedio.Tre bone deklami kun estetika tono (instruisto pri deklamado).Trupo.Turneo.varieteo.Venis fino al lia gloro.Vodvilo.
  kino. muziko. teatro.

  Iel rilatitaj:

  aktorx amuzx artx atrakcix cirkx dancistx dancx efektx filmx kinx larmx ludx mirx muzikx novx prezentx publikx revux rigardx sukcesx teatrx vidx