amuzi

Agrable k gajige distri: ĝi estas teatraĵo, kiu devas nin amuzi (Z); mi sciis nur danci, amuzi gastojn (Z); min amuzas la kolerego de virino (Z); okazis, ke, amuzante infanojn, mi faris dometojn el kartoj (Z).
ludi, plezurigi, malenuigi.
 • sin amuzi, amuziĝi
  Tiri el iu aŭ io agrablan distron: la infano sin amuzis per la stanaj soldatoj; la reĝo vidis, ke Isaak amuziĝas kun sia edzino (X) (ŝin karesas); ili volis sin amuzi pri li (Z) (priridi lin); oni envokis la vagvendiston, sed nur por ke ili povu amuziĝi pri li (Z).
 • amuzo
  Io, kio amuzas: ĵus revenis Tutmozis, majstro en ĉiaj amuzoj (B); komenciĝis serio da festenoj k amuzoj (B); ĉu ne ekzistas ĉe vi iaj amuzoj, societoj, kie oni povas ekzemple iom ludi kartojn? (Z); ili faris al si amuzon kun ŝi (perforte ŝin amoris) dum la tuta nokto (X); liveri amuzojn al iu (Z).
 • amuza
  Tia, ke ĝi amuzas: ho, tiuj historioj de nia vivo, kiel amuzaj ili estas! (Z); amuza spektaklo.
 • amuziĝo
  Stato de iu, kiu estas amuzata: infanoj bezonas amuziĝon; virino, kiun vi bonvolis elekti kiel objekton de via amuziĝo (Z); kiam la amuziĝado estis en plena vigleco, venis [...] (Z).
 • amuzilo
  ĉio, kio servas por amuzi: la virino servu kiel amuzilo al la viro (Z); (f) diletanteco estas amuzilo de la vivo (Z).
 • amuzisto
  Profesia gajigisto en kortego, cirko, teatro ks.
  arlekeno, burleskulo, histriono, klaŭno, pajaco, pulĉinelo.
  amuzi
  agrable. amuza. amuzilo. amuzisto. arlekeno. artisto. burleskulo. cirko. distri. Fari el iu amuzaĵon. gajige. gajigisto. histriono. Ju pli da frenezuloj, des pli da amuzoj. klaŭno. ludilo. malenuigi. pajaco. pulcinelo. Spektaklo amuza, riĉa, premanta, kurioza, alloga, gajiga, grandioza, korŝira, burleska, korĝojiga, senkompare majesta, engaĝinta (drarno), halucina (filmo). teatro.
  agrabla. feliĉa. plezuro. spektaklo.

  Bildvortaro


  85-01 : parkvizitantino, infano
  85-02 : parkdeĵoranto en hundokostumo
  85-03 : nano, hometo, fabelfiguro
  85-04 : ondotrajno
  85-05 : vagoneto
  85-06 : trako; reloj
  85-07 : veturantoj
  85-08 : sekur(eco)zono; protektligaĵo
  85-09 : ŝnurplonĝado (10-13)
  85-10 : ŝnurplonĝanto; svingsaltanto
  85-11 : plonĝoŝnuro; svingoŝnuro; kaŭĉuka (elasta) ŝnuro
  85-12 : ligomekanismo; ŝnurfiksilo
  85-13 : bluzo
  85-14 : fabelkastelo
  85-15 : dinosaŭrofiguro
  85-16 : ĉevalrajdado (17-21)
  85-17 : ĉevalo
  85-18 : rajdanta knabo
  85-19 : selo
  85-20 : kondukrimeno
  85-21 : ĉevalmastrino; ĉevalkondukantino
  85-22 : parado de plumbosoldatoj; figurparado
  85-23 : arbokabano
  85-24 : pendoponto; pendanta ponto
  85-25 : onda glitejo; onda glitvojo
  85-26 : entuba glitejo; tubglitejo
  85-27 : karuselo (28, 29)
  85-28 : delfenfiguro
  85-29 : nacelo
  85-30 : falturo; rapidfalseĝa turo
  85-31 : kareszoo, karesbestaro
  85-32 : etinfano
  85-33 : kaprino
  85-34 : kapro; virkapro
  85-35 : kaprido
  85-36 : rapidakvujo; torentoludo
  85-37 : trunkoboato
  85-38 : artefarita fluo
  85-39 -49 : gaŭĉoludo; vakerludo; vakerspektaklo
  85-39 : gaŭĉotrajno; vakertrajno
  85-40 : indiano, parkdungito en indianaj vestaĵoj
  85-41 : ĉasisto de grandbestoj, kostumita parkodungito
  85-42 : gaŭĉoĉapelo; vakerĉapelo
  85-43 : butonmedalo; dekorbutono
  85-44 : ornamita kolumo; ledaj kolumpintoj
  85-45 : veŝto
  85-46 : zono
  85-47 : zonbuko
  85-48 : pafilo
  85-49 : revolvero

  Eble rilatitaj:

  forgesx, gajx, komikx, ludx, teatrx,