glacio

*glaci/o

 1. Akvo solidiĝinta pro malvarmo: monta glacio (Z); en vintro la tuta Sundo estas kovrita de glacio (Z); en printempo la glacio fluidiĝas (Z); batadi kiel fiŝo kontraŭ glacio (Z) (vane); la kestojn ili devis elpaki sur la glacion (Z); glitumi sur glacio; disbati glacion; metante sur ĝian kapon freŝan glacion (Z).
  glaĉero, nevaĵo, glacibenko, glaciinsulo, glacikampo, glacikreviĝo, glacirivero.
 1. Tiu substanco, rigardata kiel ne daŭrema: al glacio printempa kaj al amiko tro nova ne fidu (Z); konstrui kastelojn sur glacio (Z) ( [VIDU] aero).
 1. Tiu substanco, rigardata kiel simbolo de sensimpatieco, indiferenteco: mielo sur lango kaj glacio en la koro (Z); ŝia alveno disrompis la glacion de la ĝisnuna rigida konversacio (Z).
 • glacia
  1. Rilata al, konsistanta el glacio: glacia bordo (Z).
  1. Havanta la temperaturon aŭ aspekton de la glacio: glacia zono, vento, maro (
   arkta), malvarmo (Z).
   frida, frosta.
  1. Karakterizata de la abundo de glacio, i.a. sub formo de glaĉeroj: glacia epoko (dum kiu la kvanto da glacio sur la tero superis la averaĝan kvanton).
  1. (f) Tute sensimpatia, neafabla: glacia vizaĝo, akcepto; la glacia tavolo da antaŭjuĝoj de la mondo estas rompita (Z); liaj okuloj elstariĝis senmove, kvazaŭ glaciaj (Z).
 • glacie
  En glacia maniero: saluti iun glacie.
 • *glaciaĵo
  [KUIRARTO] Sukeraĵo el glaciigita kremo kun diversaj ingrediencoj: ĉokolada, fraga, vanila glaciaĵo.
  bombo 2, melbo, parfeo, ŝorbeto.
 • glaciaĵejo
  Vendejo de glaciaĵoj.
 • glaciaĵisto
  Fabrikisto aŭ vendisto de glaciaĵoj.
 • glaciejo
  Loko konstante kovrita de glacio.
  glaĉero.
 • glaciero
  Peco da glacio.
 • glaciigi
  1. Fari ion glacio: la vintro glaciigis la riverojn; (f) glaciigita de teruro.
  1. [KUIRARTO] Malvarmigi per ĉirkaŭmeto de glacio: glaciigita ĉampano, kaviaro.
 • glaciiga
  Rilata al glaciigado: glaciiga maŝino; glaciiga punkto de likvo.
 • glaciiĝi
  Iĝi glacio: glaciiĝinta lago (Z); la nuboj glaciiĝas en bulojn (Z); (f) la rideto glaciiĝis (haltis, malaperis) sur ŝiaj lipoj (B); glaciiĝi de timo.
  frosti.
 • glaciujo
  Kesto, en kiu oni tenas glacion hejme.
 • glaciumi (tr)
  1. Glaceigi.
  1. Fridigi.
 • glaciologo
  [GEOLOGIO] Specialisto pri glaciologio.
 • glaciologio
  [GEOLOGIO] Scienco pri la glacio, pli speciale pri glaĉeroj.
 • englaciigi
  Enfermi en glacion: englaciigitaj ŝipoj (Z).
 • antaŭglacia
  (pp epoko) Antaŭa al glacia epoko.
 • interglacia
  (pp epoko) Inter du glaciaj epokoj.
 • senglaciigilo
  Aparato, por ŝirmi vitrojn, aviadilajn surfacojn kontraŭ formiĝo de glacio.
 • pendoglacio
  Glaciero formiĝinta ĉe pendanta io: longaj pendoglacioj pendis sur lia barbo (Z).
  stalaktito.

  glacio


  Esprimoj

  Konstrui kastelojn en aero, sur glacio.
  En printempo la glacio fluidiĝas.
  La vento tranĉis glacie.
  Rompi la glacion de la rigida konversacio.
  Ĉasta kiel glacio.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  antaŭglacia,englaciigi,glacia acetata acido,glacia,glaciamasiĝo,glacianaso,glaciaĵejo,glaciaĵisto,glaciaĵo,glacibenko,glacie,glaciejo, ŝoviĝiglaciero,glaciiga,glaciigi,glaciinsulo,glaciiĝi,glacikafo,glacikampo,glacikreviĝo,glacimonto,glacinebulo,glacio,glaciologio,glaciologo,glacipluvo,glacirivero,glacirompilo,glaciujo,glaciumi,glacivino,interglacia,pendoglacio,periglacia,senglaciigilo

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  glaciso
  glaco
  akvo
  bankizo (glacikampo)
  bombo (glaciaĵo)
  degeli : ŝanĝiĝi de glacio aŭ neĝo en akvon
  fandi
  firno
  floko
  frida
  frosti
  glacea
  glata
  glatiso
  glazuri
  glaĉero (glacirivero)
  gliti
  glitkurado
  glitvetero
  grajlo
  hajlo : globetoj da glacio, falantaj el ĉielo
  klangulo (glacianaso)
  lavango
  malvarma
  melbo (glaciaĵo)
  nevajo
  neĝo
  parfeo (glaciaĵo)
  poluso
  prujno
  sketi
  solidigita akvo
  ŝorbeto (glaciaĵo)
  ŝoviĝi

  Ankaŭ vidu:

  deserto, gliti, meteorologio, pluvo, rivero

  Iel rilatitaj:

  akvx antaŭ bankizx bombx degelx desertx epokx fandx firnx flokx fridx frostx glacex glacisx glacx glatisx glatx glazurx glaĉerx glitx grajlx hajlx insulx junx klangulx kuirx lavangx ludx manĝx materialx melbx meteologix meteorologix montx nevajx neĝx parfex periodx pluvx polusx prujnx riverx sketx solidx sukerx varmx veterx vinx ŝorbetx ŝovx